Page 2 of 10

Ohjeistusta koronavirukseen liittyen seurakunnan jumalanpalveluksissa

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi on hiippakunnan piispa, KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, ohjeistanut seurakuntia noudattamaan seuraavia ohjeita:

– Henkilökunta ja seurakuntalaiset noudattavat yleistä käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa. Ohjeita löytyy Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kotisivuilta osoitteesta https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn.

– Seurakunnissa minimoidaan fyysisten kontaktien määrä. Kirkoissa pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.

– Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

– Ehtoollisella käydessä ei suudella maljaa eikä pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta tule pyyhkiä liinalla, vaan liinaa käytetään vain jos sillä on otettava kiinni mahdollisesti putoamassa olevat pyhät Lahjat.

– Jälkiviiniä ei jaeta.

– Ehtoolliseen osallistumisesta onnitellaan suullisesti ilman poskisuudelmia. Pappi voi myös antaa siunauksen niin, ettei käsikontaktia tarvita. Myös ristillä voi siunata niin, ettei sitä suudella.

Ohjeet ovat voimassa kaikissa seurakunnissa niin kauan, kunnes hiippakuntien piispat antavat ohjeet paluusta normaalikäytäntöön.

Seurakunta seuraa yhdessä hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon kanssa tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa päivittää ohjeistusta viranomaisten päätösten mukaisesti.

Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko

Seurakuntien yhdistymisjuhla Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 2.2.2020

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat juhlistavat tulevaa yhdistymistä yhteisellä juhlalla Kristuksen temppeliintuomisen juhlana sunnuntaina 2.2.2020 Uspenskin katedraalissa.

Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan kirkolta (Erottajakatu 2, Hämeenlinna) klo 8.00. Yhteiskuljetus on täynnä.

Osallistumme klo 10 alkavaan liturgiaan Uspenskin katedraalissa, jonka toimittaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo yhdessä muun papiston kanssa. Liturgian jälkeen on ruokailu katedraalin kryptassa sekä juhlaohjelmaa. Ohjelma päättyy klo 13.30, jonka jälkeen yhteiskuljetus lähtee takaisin Hämeenlinnaan.

Lisätietoja antaa kanttori Leena Lomu, puh. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi.

Pastori Aki Leskinen määräaikaisen papin toimeen

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 15.1.2020. Kokouksessa valittiin määräaikaiseen papin toimeen ajalle 1.2.-31.12.2020 pastori Aki Leskinen.

Hakijoita tehtävään oli neljä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Pastori Aki Leskinen oli hiippakunnan piispan ehdollepanossa 1. vaalisijalla. Kahdella hakijoista ei ollut kirkkojärjestyksen 132 § mukaista muodollista pätevyyttä kirkon papin toimeen, minkä vuoksi hiippakunnan piispa ei asettanut heitä ehdolle.

Pastori Leskisellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus papin tehtävistä ja seurakuntatyöstä sekä kokemusta muun muassa uskonnonopetuksesta. Hän on toiminut viimeksi Lahden kaupungin ortodoksisen uskonnon opettajana.

Monia armorikkaita vuosia isä Akille uuteen tehtävään!

Diakonia-aamiaista ja EU ruoka-avun jakoa

Eu:n ruoka-avun jakoa ja diakonia-aamiaista järjestetään vast’edes joka toinen perjantai klo 8-10 seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A, Hämeenlinna.
Tarjolla on aamupuuroa, kahvia, teetä, leipää ja leikkeleitä sekä mukavaa juttuseuraa. Kotiin lähtiessä mukaan saa vielä kassillisen hyvin säilyvää evästä. Seuraavat aamiaspäivät ovat 10.1., 24.1., 7.2. ja 21.2.
Tervetuloa!

PERUUTUKSIA JUMALANPALVELUKSIIN

Seuraavat jumalanpalvelukset on sairastapausten vuoksi peruttu:

la 28.12. klo 10 liturgia Lammilla

su 29.12. klo 10 liturgia Forssassa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Forssassa seuraava palvelus on torstaina 2.1.2020 klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia (pyhän Serafim Sarovilaisen muisto).

Lauantaina 28.12. klo 10 on mahdollisuus osallistua liturgiaan Riihimäellä toimitila Mineassa (os. Valtakatu 3, Riihimäki). Lämpimästi tervetuloa!

Hämeenlinnan ja Kotkan papin toimet uuteen hakuun

Hakuaika molempiin määräaikaisiin toimiin päättyy 10.1.2020.

Helsingin hiippakunnan alueella oli haettavana kaksi määräaikaista papin tointa marraskuun lopussa. Sekä Hämeenlinnan että Kotkan seurakunnan papin toimeen saapui hakemuksia.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden vähyyden vuoksi arkkipiispa Leo on hiippakunnan piispana päättänyt avata molemmat toimet uutta hakukierrosta varten. Hakuaika molempiin päättyy 10.1.2020. Uudet hakuilmoitukset löytyvät kirkon etusivulta.

Lisätiedot:
Helsingin ortodoksinen hiippakunta
0400 185739

Uusi haku: Määräaikainen papin toimi Hämeenlinnassa

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa on julistettu haettavaksi papin määräaikainen toimi ajalle 15.1.2020–31.12.2020.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Hämeenlinna ja vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Hämeenlinnan seurakuntaan valittava pappi pääsee kehittämään ja rakentamaan muutosvaiheessa olevan seurakunnan toimintaa. Seurakuntauudistusten ansiosta hän pääsee toimimaan osana laajempaa seurakunnallista kokonaisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 15.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle perjantaihin 10.01.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Ote museoviraston tekemästä Suomen ortodoksisen kirkon rakennuskannan karsimisen kohteista (22.11.2019)


KANTA-HÄME
Ahveniston kirkko
Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
Ahvenistontie 20, Hämeenlinna
Kiinteistötunnus: 1090090025001
Kohde on suojeltu Ortodoksisesta kirkosta annetun lain nojalla.

Kohde sijaitsee kuntakaavassa arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä (Yleiskaava 2035). Alueella on vireillä asemakaavan muutos (2019), jossa on huomioitu kirkko ja hautausmaa. Se on maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kaupungin venäläisestä varuskuntakulttuurista kertova pyhäkkö (Rakennettu Häme 2003, Hattulan rakennuskulttuuriselvitys 2003).

Kirkko sijaitsee entisellä sotilashautausmaalla metsäisellä alueella, lähellä Hämeenlinnan keskussairaalaa. Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko vihittiin käyttöön 2.6.1894. Puurakenteinen kirkko on tyypillinen venäläisaikainen länsitornillinen pitkäkirkko. Sen itäpäässä, alttarin kohdalla on 8-kulmainen kupoli, jonka päällä on pieni 8-kulmainen lanterni. Länsipäädyn kellotorni on pohjamuodoltaan neliönmuotoinen. Sisäänkäynti ja eteinen ovat kellotornin alimmassa kerroksessa. Sisäänkäynnin yläpuolella on pieni frontoni-aihe, joka toistuu kellotornin suipon telttakaton räystäslinjassa tornin kullakin sivulla. Rakennuksen pitkillä sivuilla on kolme listoitusten kehystämää ikkunaa, joiden alapuolella on vaakasuuntainen, voimakkaasti ulkoneva palkkilista. Rakennus on vuorattu vaakalaudoituksella, mutta palkkilistan alapuolelta pystylaudoituksella. Laudoitus on valkoinen, listat siniset. Kirkkosali on verhoiltu valkoisin puupaneelein. Ikonostaasi on peräisin venäläisen sotalaivasta 1840-luvulta. Ikonostaasi on nk. matkaikonostaasi, jonka ikonit on maalattu puurunkoon pingotetulle kankaalle.

Kirkko on toiminut Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kesäkirkkona. Kirkossa ei ole lämmitystä ja sähköjä, joten palvelukset toimitetaan tuohusten valossa. Rakennus on hyvässä kunnossa, julkisivut on äskettäin maalattu.

Kohteella on huomattavaa rakennushistoriallista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa, ja se tulee säilyttää. Kohde on jo ikänsä puolesta suojeltu lailla ortodoksisesta kirkosta. Mikäli suojelu lakkaisi, täyttää rakennus kuitenkin rakennusperintölain mukaiset suojelun edellytykset. Suojelu on aiheellista todeta myös vireillä olevassa asemakaavassa. Kohteen ja erityisesti sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa ei voida turvata riittävästi käyttötarkoituksen ja omistajatahon muuttuessa.

Pääkirkon praasniekka

Pyhän Aleksanteri Nevskin muistopäivänä, lauantaina 23.11.,  vietämme pääkirkon praasniekkaa.
Juhla alkaa klo 9.30 vedenpyhityksellä ja liturgialla kirkossa, Erottajakatu 2, Hämeenlinna.
Liturgian jälkeen on tarjolla kirkkokahvit seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A, Hämeenlinna.

Tervetuloa viettämään Pyhän Aleksanteri Nevskin juhlaa!

HÄMEENLINNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 01.01.2020-31.12.2020

Haettavaksi julistetaan

HÄMEENLINNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 01.01.2020-31.12.2020

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Hämeenlinna ja vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Hämeenlinnan seurakuntaan valittava pappi pääsee kehittämään ja rakentamaan muutosvaiheessa olevan seurakunnan toimintaa. Seurakuntauudistusten ansiosta hän pääsee toimimaan osana laajempaa seurakunnallista kokonaisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle maanantaihin 02.12.2019 klo 16:00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unioni lakosta tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Page 2 of 10

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén