Aki Leskinen Hämeenlinnan papiksi

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on valinnut yksimielisesti Helsingin ortodoksisen seurakunnan pohjoisen toiminta-alueen Hämeenlinnan toimipisteen papiksi pastori Aki Leskisen 1.1.2021 alkaen.

Toivotamme isä Akille monia, monia armorikkaita vuosia!

 

Helsingin hiippakunnan uudet koronaohjeet

”Hiippakunnan koronatiimi on antanut 25.9. kaikkia hiippakunnan seurakuntia koskevan ohjeistuksen, joka on voimassa lokakuun alusta 31.10.2020 saakka. Tiimi on varautunut päivittämään ohjeita jo ennen lokakuun loppua, mikäli tarvetta ilmenee.

Uudessa ohjeistuksessa korostetaan kasvomaskien käytön tärkeyttä. Hiippakunnassa on annettu jo 10.8. myös kirkkokansaa koskeva suositus käyttää maskia aina, kun kahden metrin turvaväli ei toteudu. Nyt maskien käytön toivotaan yleistyvän merkittävästi koko hiippakunnan alueella.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa tartunnan saaneista ei saa lainkaan oireita tai ne ovat hyvin lieviä. Lisäksi virus voi tarttua jo muutamia päiviä ennen oireiden alkua. Oireetonkin voi siis tartuttaa muita tietämättään varsinkin ahtaissa sisätiloissa. Kasvomaskin asianmukainen käyttö auttaa vähentämään tartuntavaaraa, sillä se estää pisaroiden leviämistä ympäristöön.

Maskisuosituksesta huolimatta maskin puuttuminen ei saa muodostua kenenkään seurakuntalaisen kohdalla esteeksi esimerkiksi jumalanpalvelukseen osallistumiselle. Maskin käyttäminen tai käyttämättä jättäminen jätetään jokaisen omaan harkintaan. Työntekijöiden kohdalla maskin käyttö on kuitenkin velvollisuus.

Kirkkomatkalle on syytä varata ainakin kaksi maskia, jotta suojan voi vaihtaa uuteen ehtoolliselle osallistumisen jälkeen.

Uudessa ohjeistuksessa muistutetaan myös siitä, että kaikkeen toimintaan on ilmoittauduttava etukäteen tai viimeistään tilaisuuden alkaessa. Huomiota kiinnitetään myös turvaväleihin: vaikka etäisyydet ovat usein riittäviä palveluksen aikana, ne unohtuvat helposti heti sen päätyttyä.”
(lainaus kirkon ort.fi -sivuilta)

Äänioikeutettujen luettelo nähtävillä

Voit tarkastaa äänioikeutesi seurakunnanvaltuuston vaalissa äänioikeutettujen luettelosta.

Luettelo on nähtävillä 14.-20.9.2020 seurakunnan virastossa (Matti Alangon katu 11, Hämeenlinna) viraston aukioloaikoina seuraavasti:
– keskiviikkona 16.9. klo 14.00-16.30
– torstaina 17.9. klo 16.30-18.30
– perjantaina 18.9. klo 9.30-12.00

Valitusaika on 22.9.2020 saakka.

Uuden seurakuntamme vaalit lähestyvät – ehdota nyt hyvää ehdokasta tai asetu itse ehdolle

Marraskuussa pidettävien seurakuntavaalien ehdokkaita voi nyt asettaa, ja lomakkeet löytyvät tulevan seurakuntamme verkkosivuilta, edellisestä Ortodoksiviestistä sekä seurakunnan kansliasta.

Ehdokkaat tulee ilmoittaa seurakuntamme kansliaan viimeistään torstaina 17.9. kello 14 mennessä.

Kuinka ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu?

Ehdokkaat asetetaan kirjallisesti lomakkeella.  Voit täyttää lomakkeen ja tulostaa sen tästä.

Ehdottajia pitää olla vähintään kaksi. Heidän täytyy olla 18 vuotta täyttäneitä seurakunnan jäseniä, ja heidän myös pitää kuulua samaan äänestysalueeseen kuin ehdolle asemansa henkilö tai henkilöt.

Ehdolle asetettujen tulee olla 18 vuotta täyttäneitä, ja heitä saa olla enintään niin monta kuin äänestysalueelta valitaan valtuutettuja seurakunnanvaltuustoon.

Ehdokkaaksi asettamislomakkeessa pitää olla ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja siinä tulee olla myös vähintään kahden ehdokkaan kanssa samaan seurakuntaan ja vaalialueeseen kuuluvan ehdottajan nimikirjoitus.

Rohkeasti ehdottamaan tai ehdolle

Jos harkitset jonkun pyytämistä ehdokkaaksi tai itse ehdokkaaksi ryhtymistä, ole rohkea. Suostumisen kynnystä ei kannata nostaa mielessään liian korkeaksi. Monenlaiset ehdokkaat, taidot ja kokemus ovat valtuustossa eduksi.

Varmasti tunnet jonkun, joka haluaisi vaikuttaa seurakuntamme asioihin, tai ehkä olet juuri itse sellainen.

Seurakunta kasvaa –  erityinen mahdollisuus vaikuttaa suuressa valtuustossa

Erityinen vaikuttamisen mahdollisuus on nyt, kun seurakuntamme kasvaa. Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat liittyvät Helsingin seurakuntaan ensi vuoden alussa. Kasvavan ja uudistuvan seurakuntamme valtuustossa valtuutettu pääsee päättämään seurakuntalaisille merkittävistä asioista.

Uuden seurakuntamme valtuusto valitaan ehdolle asetetuista ehdokkaista. Vaalien kannalta on tärkeää, että meillä on riittävän paljon ja monenlaisia ehdokkaita, joista seurakuntalaiset voivat valita mieleisensä edustajat valtuustoon päättämään seurakuntamme asioista.

Nyt on siis aika vaikuttaa seurakunnan suuntaan, toimintaan ja tulevaisuuteen asettumalla ehdokkaaksi tai asettamalla mieleisesi ehdokkaan valtuustovaaleihin.

Ehdokkaaksi asettamisen lomake (word ja pdf)

Kolme ehdokasta Hämeenlinnan papin toimeen

Uusi Helsingin ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021 jolloin nykyiset Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät. Uuden Helsingin seurakunnan Hämeenlinnan papin toimeen tuli 12.8. päättyneen hakuajan puitteissa kolme hakemusta.

Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle rovasti Aki Leskisen, toiselle vaalisijalle rovasti Konstantin Strekachevin ja kolmannelle vaalisijalle pastori Jaso Pössin. Kaikki hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen 132 § mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen.

Valintaprosessi etenee nyt niin, että seurakunnanneuvosto ilmoittaa hiippakunnan piispalle, halutaanko ehdokkaita kuulla koepalveluksissa. Papin valinnasta päättää seurakunnanvaltuusto.

Lähde: ort.fi

Valtuustovaalit marraskuussa 2020

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat
 
Vaalin toimittamisen aika ja vaalialueet
 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.11.-15.11. Vaalissa valitaan valtuustoon yhteensä 21 (kaksikymmentäyksi) jäsentä ja mukana vaaleissa samaan aikaan ovat Helsingin seurakuntaan 1.1.2021 liittyvät Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat. Tuleva uusi seurakunta muodostaa näin seitsemän (7) vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seuraavasti:
 
1. Vaalialue = Helsinki 7 (seitsemän)
2. Vaalialue = Vantaa 3 (kolme)
3. Vaalialue = Keski- ja Itä-Uusimaa 2 (kaksi) (Askola, Järvenpää, Kerava, Pornainen, Pukkila, Porvoo, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula)
4. Vaalialue = Espoo, Kauniainen 3 (kolme)
5. Vaalialue = Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi 2 (kaksi) (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti)
6. Vaalialue = Lahti 2 (kaksi) (Asikkala, Hämeenkoski, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hyvinkää, Iitti, Kärkölä, Lahti, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Riihimäki)
7 . Vaalialue = Hämeenlinna 2 (kaksi) (Forssa, Hämeenlinna, Hattula, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä)
 
Äänioikeutettujen luettelot
 
Äänioikeutettujen luettelot ovat nähtävillä kirkkoherranvirastoissa, osoitteet Liisankatu 29, 00170 Helsinki, Harjukatu 5, 15110 Lahti ja Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna 14.9.–20.9. 2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoihin viimeistään 22.9.2020 klo 14.00 mennessä. Vaalilautakunnat vahvistavat äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 23.9.2020.
 
Ehdokkaitten asettaminen
 
Kahdella Helsingin ja ensi vuodesta liittyvien Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita omalla vaalialueellaan seurakunnanvaltuustoon.
 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä, eli Helsingin alueella seitsemän (7) jäsentä, Vantaan alueelta kolme (3) jäsentä, jne.
 
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja se on vähintään kahden (2) Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Allekirjoittajien tulee olla samalta vaalialueelta kuin ehdokas.
 
Ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoitteet Liisankatu 29, Helsinki; Harjukatu 5, Lahti ja Matti Alangon katu, Hämeenlinna viimeistään 17.9.2019 klo 14.00 mennessä.
 
Vaalikelpoisuus
 
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Helsingin, Lahden tai Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
 
Vaalilautakunnat laativat seurakuntiin toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastoissa seurakuntien ilmoitustaululle viimeistään 2.10.2020. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin numerossa 7/2020, joka ilmestyy 23.10.2020.
 
Helsingissä 19.5.2020
 
Markku Salminen
kirkkoherra
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Jonas Bergenstad
kirkkoherra
Lahden ortodoksinen seurakunta
kirkkoherran toimen hoitaja
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

Ruokajako peruttu

Ruoka-avustus tältä viikolta on kokonaan peruuntunut. Näillä näkymin seuraava ruokajako on ke 26.8. klo 15-16. Jatkossa torstaisin ei ole ruokajakoa lainkaan.

Ruokajako tapahtuu jatkossa kirkolta (Erottajakatu 2)

Ruokajako on peruttu ke 23.9.

Su 16.8. liturgia peruttu

Heinäkuun tapahtumia

Jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen työntekijöiden voimin, mutta auringon paistaessa ulkoliturgiaan saa tulla kirkkokansaakin. Ilmoittautumiset isä Akille.
Heinäkuun tapahtumia:
la 18.7. klo 10 liturgia, pääkirkko tai takapiha
su 19.7. klo 10 liturgia (pt. Serafim sarovilainen), Forssa
ma 20.7. klo 10 liturgia (pr. Elia), Heinola
ke 22.7. klo 16-19 picnic-nyttärit Ahveniston kirkon pihalla säävarauksella. Tarkempia tietoja Leena-kanttorilta p. 040 707 6715.
la 25.7. klo 17 vigilia, Lahden kirkko
su 26.7. klo 10 liturgia, Lahden kirkko tai etupiha
Seurakunnassa tarjolla ruoka-apua ke klo 14-16 ja to klo 16-18. Viime viikolla kävi liki 60 hakijaa eli voi olla, että jos tämä linja jatkuu, niin torstaina ruoka on jo loppunut.
Jos haluat ehtoollista tai tarvitse muuta apua niin ota yhteyttä isä Akiin (p. 0400 504 504).

Picnic-nyyttärit Ahveniston kirkon pihalla 22.7.

Ahveniston kirkon pihalla pidetään ke 22.7. klo 16 alkaen picnic nyyttärihengessä. Tämä kesätapahtuma on suunnattu ensisijaisesti lapsiperheille, mutta kaikki ovat lämpimästi tervetulleita.

Meillä on tarkoitus kävellä Ahveniston kodalle grillaamaan makkaraa. Pyrimme noudattamaan turvavälejä ja hygieniaohjeita. Ottakaa mukaan oma viltti, jonka päälle voitte pihamaalla asettautua – Ahveniston kirkon ympärillä on paljon tilaa levittäytyä.

Tapahtuma alkaa Ahveniston kirkolla klo 16 ja päättyy myös siellä noin klo 18/19. Sää saattaa vaikuttaa jonkin verran tuohon aikatauluun.

Nähdään Apparalla 🙂

Leena-kanttorille voi ilmoittautua soittaen tai lähettämällä tekstiviestin p 040 7076715 tai voi ilmoittautua Facebookissa osallistuvansa ko. tapahtuman kohdalla. https://www.facebook.com/events/714188129374468/

Page 2 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén