Kirjoittajalta Seurakunta Page 1 of 7

Seurakuntien yhdistymisjuhla Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 2.2.2020

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat juhlistavat tulevaa yhdistymistä yhteisellä juhlalla Kristuksen temppeliintuomisen juhlana sunnuntaina 2.2.2020 Uspenskin katedraalissa.

Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan kirkolta (Erottajakatu 2, Hämeenlinna) klo 8.00. Yhteiskuljetus on täynnä.

Osallistumme klo 10 alkavaan liturgiaan Uspenskin katedraalissa, jonka toimittaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo yhdessä muun papiston kanssa. Liturgian jälkeen on ruokailu katedraalin kryptassa sekä juhlaohjelmaa. Ohjelma päättyy klo 13.30, jonka jälkeen yhteiskuljetus lähtee takaisin Hämeenlinnaan.

Lisätietoja antaa kanttori Leena Lomu, puh. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi.

Pastori Aki Leskinen määräaikaisen papin toimeen

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 15.1.2020. Kokouksessa valittiin määräaikaiseen papin toimeen ajalle 1.2.-31.12.2020 pastori Aki Leskinen.

Hakijoita tehtävään oli neljä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Pastori Aki Leskinen oli hiippakunnan piispan ehdollepanossa 1. vaalisijalla. Kahdella hakijoista ei ollut kirkkojärjestyksen 132 § mukaista muodollista pätevyyttä kirkon papin toimeen, minkä vuoksi hiippakunnan piispa ei asettanut heitä ehdolle.

Pastori Leskisellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus papin tehtävistä ja seurakuntatyöstä sekä kokemusta muun muassa uskonnonopetuksesta. Hän on toiminut viimeksi Lahden kaupungin ortodoksisen uskonnon opettajana.

Monia armorikkaita vuosia isä Akille uuteen tehtävään!

PERUUTUKSIA JUMALANPALVELUKSIIN

Seuraavat jumalanpalvelukset on sairastapausten vuoksi peruttu:

la 28.12. klo 10 liturgia Lammilla

su 29.12. klo 10 liturgia Forssassa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Forssassa seuraava palvelus on torstaina 2.1.2020 klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia (pyhän Serafim Sarovilaisen muisto).

Lauantaina 28.12. klo 10 on mahdollisuus osallistua liturgiaan Riihimäellä toimitila Mineassa (os. Valtakatu 3, Riihimäki). Lämpimästi tervetuloa!

Hämeenlinnan ja Kotkan papin toimet uuteen hakuun

Hakuaika molempiin määräaikaisiin toimiin päättyy 10.1.2020.

Helsingin hiippakunnan alueella oli haettavana kaksi määräaikaista papin tointa marraskuun lopussa. Sekä Hämeenlinnan että Kotkan seurakunnan papin toimeen saapui hakemuksia.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden vähyyden vuoksi arkkipiispa Leo on hiippakunnan piispana päättänyt avata molemmat toimet uutta hakukierrosta varten. Hakuaika molempiin päättyy 10.1.2020. Uudet hakuilmoitukset löytyvät kirkon etusivulta.

Lisätiedot:
Helsingin ortodoksinen hiippakunta
0400 185739

Uusi haku: Määräaikainen papin toimi Hämeenlinnassa

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa on julistettu haettavaksi papin määräaikainen toimi ajalle 15.1.2020–31.12.2020.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Hämeenlinna ja vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Hämeenlinnan seurakuntaan valittava pappi pääsee kehittämään ja rakentamaan muutosvaiheessa olevan seurakunnan toimintaa. Seurakuntauudistusten ansiosta hän pääsee toimimaan osana laajempaa seurakunnallista kokonaisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 15.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle perjantaihin 10.01.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Arkkipiispan kanslia, Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

HÄMEENLINNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 01.01.2020-31.12.2020

Haettavaksi julistetaan

HÄMEENLINNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 01.01.2020-31.12.2020

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Hämeenlinna ja vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Hämeenlinnan seurakuntaan valittava pappi pääsee kehittämään ja rakentamaan muutosvaiheessa olevan seurakunnan toimintaa. Seurakuntauudistusten ansiosta hän pääsee toimimaan osana laajempaa seurakunnallista kokonaisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle maanantaihin 02.12.2019 klo 16:00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unioni lakosta tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Valtuustovaalin 2019 tulokset

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon kaudelle 2020-2023 valituiksi tulivat vaalinumerojärjestyksessä:

Erja Wessman: 46 ääntä
Laura Huovinen: 38 ääntä
Toni Rasilainen: 25 ääntä
Katri Heporauta: 24 ääntä
Sami Ylämurto: 28 ääntä
Jussi Männistö: 35 ääntä

Kaikkiaan ääniä annettiin 57, joista hylättyjä ääniä oli 2. Hyväksyttyjä ääniä oli 55.

Äänestysprosentti vaaleissa oli 7%.

Monia armorikkaita vuosia kaikille valituille!

Valtuustovaalien ehdokkaat

2  Wessman Erja, 60, keittiöpäällikkö

 1. Olen seurakunnanvaltuuston jäsen, tiistaiseuran sihteeri/rahastonhoitaja. Teen vapaaehtoisena mm. diakonia-aamiaista ja seurakunnan nettisivujen päivitystä. Harrastan ikonimaalausta ja kuulun kirkkokuoroon.
 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Toimitilaratkaisut (mm. kirkko) pitää saada lopultakin kuntoon. Seurakuntien yhdistyminen pitää hoitaa niin, että se koituu kaikkien parhaaksi.
 3. Kokemuksen kahdelta edelliseltä valtuustokaudelta.

 

3  Huovinen Laura, 35, rekrytointipäällikkö

 1. Olen ollut seurakuntavaltuuston jäsen kaudella 2016–2019 sekä olen mukana kirkkokuorotoiminnassa.
 2. Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaus. Seurakuntauudistuksen loppuun vieminen. Monipuolinen seurakuntatoiminta, ”elävä seurakunta”.
 3. Olen mukana valtuustossa kuluvalla toimikaudella ja aktiivisesti osallistunut seurakunnan asiainkäsittelyyn. Minulla on siis jo kokemusta päätösten teosta ja halu saattaa kesken jääneet asiat loppuun.

 

4  Rasilainen Toni, 40, teologian opiskelija

 1. Käyn säännöllisesti kirkon palveluksissa ja toimin alttaripalvelijana. Opiskelen avoimessa yliopistossa ortodoksista teologiaa ja luen paljon.
 2. Kirkkorakennuksen peruskorjaus ja uudistaminen, palvelusten pitäminen säännöllisinä ja jatkuvina, sekä oman vakituisen papin saaminen.
 3. Olen analyyttinen ja pyrin näkemään kokonaisuuksien lisäksi myös sellaisia yksityiskohtaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole helposti havaittavissa.

 

5  Heporauta Katri, 41, varhaiskasvatuksen opettaja

 1. Olen tällä hetkellä valtuuston jäsen. Harrastuksiini on kuulunut jo vuosien ajan ikonimaalaus. Maalaan seurakunnan ikonipiirissä.
 2. Hämeenlinnan pääkirkon peruskorjaus. Hämeenlinnan seurakunnan yhdistyminen Lahden ja Helsingin seurakuntien kanssa. Uuden, vakituisen papin palkkaaminen.
 3. Innokkuutta ja avarakatseisuutta. Olen työskennellyt aiemmin Helsingin seurakunnan diakoniatyöntekijänä.

 

6  Ylämurto Sami, 45, eläkeläinen

 1. Ponomari, kesäkirkon isännöitsijä.
 2. Pääkirkon kunnostus, kesäkirkon tontti seurakunnan haltuun, seurakuntalaisten aktivointi palvelusten ulkopuoliseen toimintaan.
 3. Monipuolista ja idearikasta suunnittelua tulevaisuuteen.

 

Männistö Jussi, 44, sijoitusjohtaja

 1. Olen ollut vuosia mukana seurakuntamme sijoitustoiminnassa. Tämän lisäksi olen monesti osallistunut budjetin laadintaan.
 2. Päällimmäisenä mieleeni tulee kirkkomme remontointi, uuden papin saaminen seurakuntaamme sekä taloutemme turvaaminen.
 3. Pystyn olemaan apuna talouteen ja sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa.

 

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

HÄMEENLINNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan lakisääteinen seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 3.-10.11.2019. Vaalissa valitaan valtuutetut vuosille 2020-2023.

Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.5.2019, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Seurakunnanvaltuustoon valitaan 6 uutta valtuutettua.

Vaalitoimituksen äänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

– Hämeenlinnan kirkko 3.11.2019 klo 11.30-13.30

– Forssan toimintakeskus 3.11.2019 klo 16-17

– Hämeenlinnan kirkkoherran virasto 8.11.2019 klo 15-16

– Hämeenlinnan kirkko 10.11.2019 klo 11.30-13

Äänioikeutettu seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokainen seurakunnan jäsen, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään 6 ehdokasta. Äänestyslippuun on varattu 6 paikkaa, joihin merkitään ehdokkaiden numerot. Äänestää voi pienempääkin määrää kuin 6 ehdokasta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeutta voi käyttää millä tahansa äänestyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalin tulos julkaistaan 10.11.2019 kuulutuksena, ja se on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla sekä seurakunnan kotisivuilla ja kirkon ilmoitustaululla.

Vaaliluettelo Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalissa 3.-10.11.2019:

 1. Erja Wessman
 2. Laura Huovinen
 3. Toni Rasilainen
 4. Katri Heporauta
 5. Sami Ylämurto
 6. Jussi Männistö

 

Jonas Bergenstad, vaalilautakunnan puheenjohtaja, 27.9.2019

Yllätyskäänne seurakuntien yhdistymisessä: virallinen fuusio lykkääntyy vuodella ”Yhteistyö jatkuu niin kuin on suunniteltu”

Kirkkoherra Markku Salminen korostaa, että viivästys on vain hallinnollinen.

Kirkon keskushallintoyksiköltä saapui keskiviikkona 25. syyskuuta yllättävä viesti. Tuoreen tiedon mukaan lainsäädäntötyössä ei päästä sellaiseen aikatauluun, joka mahdollistaisi seurakuntien yhdistymisen siten jo vuoden 2020 alusta, kuten alun perin oli kaavailtu.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että yhdistyvissä Hämeenlinnan, Lahden ja Helsingin seurakunnissa järjestetään tänä syksynä seurakunnanvaltuuston vaalit. Näin ollen 1.1.2020 lukien yhdistyneen Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä olisi kasvanut yli 40 jäseneen, mikä ei ole mahdollista nykyisten säännösten vallitessa. Tällä hetkellä Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuustossa voi olla kirkkolain mukaan 21 jäsentä.

Nopeutetun yhdistymisen seurauksena siis kävisi niin, että vastaanottavan eli Helsingin seurakunnan valtuusto jatkaisi seurakunnanvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valittaisiin.

Arkkipiispa Leon kanta on, että nyt ei järjestetä ylimääräisiä vaaleja, koska varsinaiset vaalit ovat jo järjestelyissä pitkällä.

Jos seurakuntien yhdistyminen pantaisiin täytäntöön vuoden 2020 alusta, seurakunnan alueet eivät tulisi tasavertaisesti edustetuiksi valtuustossa, vaan alueellinen tasavertaisuus jäisi seurakunnanneuvoston kokoonpanon varaan.

Edellyttää kirkollishallituksen päätöstä

Selvitysmies Hannu Palsola ja kirkon lakimies Jari Rantala ovat konsultoineet yhdistymisasiassa sekä arkkipiispa Leoa että kirkollishallituksen lakimiesjäsentä Matti Tolvasta. Sen perusteella he suosittelevat menettelyä, jossa seurakunnanvaltuustot kokoontuisivat vuonna 2020 yhdessä saman asialistan pohjalta.

Tällöin ne käsittelisivät yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä yhteisissä valtuustojen kokouksissa. Tuolloin valtuustot voisivat saada äänensä kuuluviin kaikkia seurakuntia koskevien kysymysten osalta. Tällä tavoin turvattaisiin yhteismitalliset päätökset seurakuntakohtaisesti.

Toiminnallisesti yhteistyö voi perustua sopimukseen, eikä seurakuntarajat ylittävälle yhteistyölle ole juridisia esteitä. Yhdistymisen täytäntöönpano tapahtuisi siis virallisesti 2021 alusta lukien.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen haluaa korostaa, että seurakuntien työntekijöiden työsuhteet eivät ole uhattuna yhdistymisprosessin tai vahvistuvan yhteistyön takia.

”Yhteistyö seurakuntien välillä jatkuu niin kuin oli suunniteltukin. Nyt on kyseessä pelkkä hallinnollinen viivästys”, isä Markku Salminen sanoo.

Hän korostaa myös, ettäseurakuntien yhdistyminen ja yhdistymissopimuksen voimaantulo edellyttää kirkollishallituksen päätöstä. Selvitysmiehet pitävät nyt syntyneessä tilanteessa täysin mahdollisena sellaista kirkollishallituksen päätöstä, jonka mukaan nopeutettua menettelyä ei toteuteta, vaan edettäisiin siten, että kaikki yhdistymiset pannaan täytäntöön vuoden 2021 alusta lukien.

Markku Salminen
kirkkoherra, rovasti
markku.salminen@ort.fi
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Liisankatu 29, 00170 Helsinki
www.hos.fi

Jonas Bergenstad
kirkkoherra ja vt. kirkkoherra
jonas.bergenstad@ort.fi
Lahden ortodoksinen seurakunta
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

 

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén