Kirjoittajalta Seurakunta Page 1 of 9

Heinäkuun jumalanpalvelukset Hämeenlinnan kirkolla

Heinäkuussa jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen seurakunnan pääkirkossa ja sääolosuhteet sallien kirkon pihalla. Sisällä palvelukset toimitetaan ilman kirkkokansaa. Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien papit ja kanttorit lomittavat toisiaan, minkä johdosta palvelukset toimitetaan vuoroviikoin kussakin seurakunnassa.

Heinäkuun palvelukset ovat:

la 4.7. klo 17 vigilia

su 5.7. klo 10 liturgia

to 9.7. klo 10 liturgia

la 18.7. klo 10 liturgia

su 19.7. klo 10 liturgia, Forssa suljetuin ovin

Liturgiat toimitetaan sääolosuhteet sallien Hämeenlinnan kirkon pihalla. Pihalle mahtuu 2 metrin turvavälit huomioiden 20 henkeä. Jumalanpalveluksiin ulkona on aina ennakkoilmoittautuminen, joka tehdään pastori Aki Leskiselle puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 0400 504 504.

Palvelukset toimitetaan edelleen minimimiehityksellä myös ulkona, jotta voimme tarjota mahdollisimman monelle seurakuntalaiselle osallistumismahdollisuuden palveluksiin sekä minimoida tartuntariskit työntekijöiden ja seurakuntalaisten osalta.

Liturgian jälkeen pappi päivystää kirkolla klo 12 saakka, jolloin seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ehtoolliseen myös liturgian jälkeen. Ennakkoilmoittautuminen tästä tehdään myös isä Akille puhelimitse tai tekstiviestillä, jotta tiedämme valmistella riittävän määrän pyhiä lahjoja.

Kesäkaudella rajoituksia valtakunnallisesti helpotetaan, jolloin korostuu jokaisen vastuu itsen ja toinen toisemme terveydestä, kun ihmisiä on aiempaa enemmän liikkeellä. Palveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan ei osallistuta sairaana. Noudatamme seurakunnassa 2 metrin turvavälejä ja huolehdimme riittävästä käsi- ja aivastamis-/yskimishygieniasta. Pidetään jokainen itsestämme ja toinen toisestamme huolta, pysytään terveinä ja huolehditaan kaikki yhdessä siitä, että noudatamme voimassa olevia rajoituksia ja ohjeistuksia.

Siunattua kesää toivottaen,

Jonas Bergenstad

kirkkoherran toimen hoitaja

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

puh. 0400 330 484

”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet”

Arkkipiispa Leon tervehdys Helsingin hiippakunnassa 7.6. Minnesotan tapahtumien vuoksi toimitettuihin rukouspalveluksiin. 

Kristuksessa rakkaat isät, sisaret ja veljet!

Monissa maailman maissa yhteiskuntajärjestys, vapaus, ihmisoikeudet ja demokratia ovat asioita, joihin kansalaiset voivat luottaa. Suurimmalta osin nämä yhteiskunnat suovat ihmisille peruuttamattoman oikeuden vapaasti tavoitella kaikkea sitä hyvää ja arvokasta mitä he haluavat itselleen, perheilleen ja yhteisöilleen. Tämä on ainutlaatuinen siunaus, kun sitä verrataan koko ihmiskunnan pitkään historiaan. Kristillisestä näkökulmasta olisi kohtuutonta ja kovasydämistäkin, jollemme kokisi aitoa kiitollisuutta aikamme demokraattisen hengen hyviä hedelmiä kohtaan. Näiden arvojen olemassaolo ei kuitenkaan näytä olevan vielä itsestäänselvyys kaikkialla.

Monet teistä ovat kenties kuluvan viikon aikana nähneet sydäntä särkevän uutiskuvan, miten yhdysvaltalainen poliisi, jonka tehtävä on ”palvella ja suojella,” painoi polvellaan tummaihoisen ihmisen niskaa kolmen poliisimiehen seuratessa sivussa tapahtumaa siihen millään lailla puuttumatta. Nujerrettuna ja kadulla maaten, hänen ihmisarvonsa, oikeutensa ja elämänsä tulivat hitaasti tukahdutetuksi. Järkyttävää on ennen kaikkea ollut nähdä se kylmä, ihmiselämää halveksiva asenne, jonka tämä ihmisparka kohtasi anoessaan armoa ja saadakseen henkeä. Tämä järkyttävä teko on johtanut poikkeuksellisen laajoihin mielenosoituksiin nyt myös eräissä Euroopan suurissa kaupungeissa, sytyttäen monet yhteisöt tuleen.

”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet,” tiesi jo Paavali opettaessaan Korintin seurakuntaa. (1. Kor. 12:26) Mutta meidän on kuultava tämän rinnalla toinenkin kutsu: kutsu vastuulliseen toimintaan. ”Mielenosoitukset ovat niiden ihmisten kieli, joita kukaan ei ole kuunnellut,” kuten kuuluisa yhdysvaltalainen pastori ja kansalaisoikeuksien puolustaja on sanonut. Väkivalta taas on mielenosoitusten kielteinen, ei-hyväksyttävä muoto. Väkivallan lopettamista on toivonut myös hiljattain kuolleen uhrin velikin. Kirkkona ja ortodoksikristittyinä emme salli ihmisarvoa loukkaavia toimia tai rasismin viheliäistä vitsausta, joka jakaa meidät, erottaa meidät toisistamme ja lopulta loitontaa meidät itse Jumalasta.

Kristittyinä voimme antaa varauksettoman tukemme ihmisoikeuksien vahvistamiselle. Ei siksi, että ne olisivat riittäviä vastauksia siihen kaikkeen, mitä Jumala tahtoo luoduilleen antaa, vaan koska ne varjelevat jokaisen ihmisen rikkomatonta ainutlaatuisuutta ja inhimillisen hyvän ensisijaisuutta. Ihmisoikeudet antavat lisäksi mahdollisuuden parantaa poliittisia yhteisöjä jakavat haavat, sillä vaikka ihmisillä on erilaisia uskomuksia, heidän on voitava elää yhdessä rintarinnan.

Riippumatta siitä, millaisissa poliittisissa asetelmissa kristittyinä elämmekään, kun astumme pyhän eukaristian vietosta kirkkorakennuksesta ulos, on meidän astuttava maailmaan joka kerta uudelleen Jumalan ikuisen valtakunnan todistajina. Muita ihmisiä kohdatessamme meidän on muistettava, että kaikki ihmiset ovat Jumalan eläviä ja korvaamattomia kuvia, jotka on muovattu Häntä varten. Ja vain yhteydessä tähän ymmärrykseen oikeudenmukaisen yhteiskunnan perustaminen ja ylläpitäminen tulee mahdolliseksi.

Rukouksen ja katumuksen voimalla rakennamme suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme läpi elämämme. Kutsun nyt kaikkia tekemään sitä filantrooppista työtä, jota tämä hetki edellyttää. Meidän on surtava epäoikeudenmukaisuuksien uhrien rinnalla, rukoiltava niiden puolesta, jotka ovat vihan ja pelon vallassa, oltava niiden tukijoita, joilla ei ole auttajaa. Mutta ennen kaikkea meidän on osoitettava ehdotonta lähimmäisenrakkautta ja armoa, oltava veli veljelle ja sisar sisarelle. Tämä on kristityn kutsumus.

+ Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Lähde: ort.fi

Vastaa kyselyyn ja vaikuta seurakunnan lastenkerhojen toimintaan

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimi kerää tietoja 14.6. saakka. Vastaamalla pääsee vaikuttamaan tulevan uuden seurakunnan kerhotoimintaan.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimi haluaa tietää, mitä seurakuntalaisemme ajattelevat ja toivovat lastenkerhotoiminnastamme (kirkkokerhot, ponomarikerhot, ilta- ja kokkikerhot). Vastauksia käytetään kerhotoiminnan kehittämisen apuna.

Kysely toteutetaan anonyymisti, joten vastauksia ei pystytä yhdistämään tiettyyn henkilöön.

Jos haluat kertoa ajatuksistasi kerhotoiminnan suhteen laajemmin tai antaa palautetta, lähetä sähköpostia kasvatustyöntekijä Tiia Haimille: tiia.haimi@ort.fi

Kysely on auki  sunnuntaihin 14.6. saakka, ja sen tuloksia pyritään hyödyntämään jo tulevan syksyn kerhotoiminnan suunnittelussa.

Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Arkkipiispa Leon paimenkirje 13.5.2020

Kristus nousi kuolleista!  Totisesti nousi!

Ohessa arkkipiispa Leon paimenkirje Helsingin hiippakunnan seurakunnille

Paimenkirje 13.5.2020

 

Ehtoollisella käynti

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus käydä ehtoollisella ottamalla yhteyttä

isä Akiin  p. 0400 504 504

ja sopia erikseen aika. Yleensä se järjestyy liturgian jälkeen.

Kuuliaisuuden tiellä

Arkkipiispa Leon paimenkirje Helsingin hiippakunnan seurakunnille 13.5.2020.

Kristus nousi kuolleista!

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen alusta saakka kirkkomme on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, ettemme omilla valinnoillamme tartuta lähimmäisiämme, sillä lähimmäistemme terveydestä huolehtiminen on kristillistä lähimmäisenrakkautta.

Helsingin hiippakunnassa toimimme näin myös jatkossa. Siksi pidämme edelleen voimassa valtaosan kirkossamme tälläkin hetkellä voimassa olevista tartuntavaaraa ehkäisevistä rajoituksista ja varotoimista.

Esipaimenena jaan seurakuntalaistemme ahdistuksen ja surun siitä, ettemme voi vieläkään kokoontua vapaasti yhteen pyhäköissämme. Olemme osaltamme todistaneet, kuinka pakotettu toisistamme eristäytyminen on vaikuttanut ihmissuhteisiimme merkittävällä tavalla myös negatiivisesti. Tiedämme, että monet odottavat malttamattomina yhteiskuntamme palveluiden vaiheittaista avautumista ja seurakuntaelämän asteittaista palautumista normaaliksi.

Kesäkuun alussa näin tapahtuukin. Hiippakuntamme seurakunnilla on 1.6. alkaen mahdollisuus harkiten toteuttaa tapaamisia, kunhan riittävistä turvaväleistä ja muista varotoimista huolehditaan.

Pyhäköissä toimitettavat jumalanpalvelukset toimitetaan kuitenkin edelleen ilman kirkkokansaa. Tämä linjaus perustuu siihen, että maassamme on vain muutamia kirkkorakennuksia, joihin voisi turvavälit huomioiden kokoontua kymmeniä ihmisiä. Pyhäkkökohtaisten tai alueellisten erivapauksien myöntäminen käsillä olevassa tilanteessa toisi puolestaan mukanaan omat haasteensa ja riskinsä, joiden minimoimiseksi olemme kirkkona tehneet valtavasti työtä ja joiden kitkemiseen olemme vastedeskin sitoutuneet. Anomme Jumalaa antamaan sekä kirkkomme työntekijöille että kirkon jäsenistölle pitkämielisyyttä ja Herramme huolenpitoa kestämään kärsivällisesti vallitsevaa tilannetta.

Elämä yllättää – paitsi kaikella sillä vaikealla, mitä se odottamatta tuo tullessaan, mutta myös sillä, että meitä kannetaan ja suojellaan vaikeiden ja kipeiden vaiheiden läpi. Elämä yllättää myös sillä, että päällepäin pieninkin, hapuileva ja koettelemattomalta vaikuttava usko todella kantaa, toimii ja vaikuttaa ahtaassakin paikassa. Luottamus Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen kasvaa ja vahvistuu meissä ehkä juuri elämän tummissa ja syvissä vaiheissa, joita emme itse valitsisi saatikka vastaanottaisi, mikäli meidän suostumustamme kysyttäisiin.

Uskomme vakaasti, että Vapahtajamme ei salli meidän kohdata koettelemuksia turhaan: Hän ei tee virheitä ottaessaan ja antaessaan. Lopulta kutakin meistä valmistetaan johonkin sellaiseen, minkä yksin Jumala tietää. Tällä kuuliaisuuden ja suostumisen sävyttämällä Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian osan tiellä myös pysymme varjeluksen alla.

Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret! Helsingin hiippakunnan seurakunnille on nyt eteemme avautuneessa tilanteessa annettu luovan ja uutta etsivän toimijan osa. Jokaisessa seurakunnassa on viimeistään nyt järjestettävä seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua Herran Pyhään Ehtoolliseen niillä järjestelyillä, joita monissa seurakunnissamme onkin jo toteutettu. Seurakuntien on eri tavoin huolehdittava myös siitä, että tieto tästä mahdollisuudesta tavoittaa kaikki seurakuntalaiset.

Lisäksi rohkaisemme seurakuntia hyödyntämään toiminnassaan ulkotilojen käyttöä jumalanpalvelusten toimittamiseen kokoontumisrajoitusten puitteissa, etsimään paikallistasolla yhteistyökumppaneita diakoniatyön tehostamiseen, järjestämään pienryhmätapaamisia avarissa tiloissa tai ulkosalla, organisoimaan kristinoppileiritapaamisia verkossa ja pienryhmissä, järjestämään oivaltavia tähän tilanteeseen sopivia praasniekkoja sekä suunnittelemaan jo ennalta sitä, kuinka seurakunnassa varaudutaan pyhäköiden avaamiseen viranomaisohjeita noudattaen.

Hiippakuntamme koronatiimi valmistelee parhaillaan seurakuntiin lähetettävää ohjeistusta. Olen itsekin mielelläni tukemassa seurakuntia pohtimalla, kuinka voimme parhaiten palvella jäsenistöämme tämän erikoisen periodin aikana.

Ei keskitytä siihen, mikä ei ole mahdollista, vaan siihen, mikä on. Tarvitsemme tässä työssä ennen kaikkea sydämen hiljaisuutta, luottamusta, lujuutta ja nöyryyttä elämän edessä.

Jatkakaamme toistemme puolesta rukoilemista. Muistakaa minuakin esirukouksissanne.

+ Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Kirkkoon liittyjien katekumeenikurssit yhteistyössä Hämeenlinnan ja Lahden kanssa

Kolmen seurakunnan ja kymmenen paikkakunnan yhteiset kurssit käynnistyvät syksyllä.

Kirkkoon liittymistä harkitseville tarkoitetut katekumeenikurssit järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kanssa. 

Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan vuoden 2021 alusta lähtien, ja seurakuntien välistä yhteistyötä onkin lisätty jo monella saralla.  

– On ilo päästä tekemään yhteistyötä kasvatustyössä yhdistyvien seurakuntien kesken jo nyt. Helsingin seurakunnalla on pitkät perinteet ja arvokasta kokemusta katekumeeniopetuksesta, kertoo Lahden seurakunnan kirkkoherra Jonas Bergenstad  

Yhteisen katekumeenikurssin Bergenstad näkee tärkeänä verkostoitumisen kanavana eri alueilla asuvien ortodoksisuudesta kiinnostuneiden välillä ja seurakunnan toimintaa rikastuttava asiana.  

Tänä vuonna katekumeenikurssin lähiopetusryhmät kokoontuvat seuraavilla alueilla: Helsingin keskusta, Hämeenlinna, Järvenpää, Lahti, Lohja, Myllypuro, Nummela, Porvoo, Tapiola ja Tikkurila. 

Katekumeenikurssit käynnistyvät yhteisellä aloitustilaisuudella vuosittain syksyllä. Tänä vuonna aloitustilaisuus pidetään Helsingin keskustassa (Unioninkatu 39). 3.9. klo 18. Tämän jälkeen katekumeenit jatkavat tapaamisia papin kanssa omassa yhteisössään eli pääsääntöisesti omalla kirkolla.  

Kursseille voi ilmoittautua linkin takana olevalla sähköisellä lomakeella. 

Kirkkoon liittymisestä voi lukea tarkemmin osiosta, josta löytyy myös ortodoksisuuteen johdattavaa oheismateriaalia. 

Lähde: hos.fi

Polkuja verkkolähetyksiin

Jumalanpalveluselämä jatkuu kirkoissamme myös poikkeusoloissa. Koska kirkkokansa ei voi nyt osallistua jumalanpalveluksiin, palveluksista tuotettavien verkkolähetysten määrää lisätään.

Seurakunnat voivat välittää jumalanpalveluksia verkkoon oman Facebook -kanavansa kautta ns. live -toiminnolla. Osalla seurakunnista on myös valmius tuottaa materiaalia omalle YouTube -kanavalle, josta lähetykset ovat kaikkien nettiä käyttävien katsottavissa.

Tälle sivulle listataan keskeisimmät YouTubesta ja Facebookista löytyvät ”jumalanpalveluskanavat” sitä mukaa kun seurakunnat perustavat omia kanaviaan. Lista ei ole kattava.

Lapin ortodoksinen seurakunta pyrkii lähettämään omalla kanavallaan palveluksia päivittäin ja monen muunkin seurakunnan kanavalla voi seurata palvelusta monia kertoja viikossa. Lisäksi Lapin seurakunnassa työskentelevä isä Rauno Pietarinen tekee omalle kanavalleen lyhyitä opetuspuheita: https://www.youtube.com/user/rpietarin

Verkkolähetystä seuratessa on hyvä rauhoittaa huone muulta toiminnalta ja asettua kodissa ikonin äärelle aivan kuin kirkossakin.

Lähde: ort.fi

Lapin ortodoksisen seurakunnan verkkolähetykset
https://www.facebook.com/lapinortodoksinenseurakunta

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan verkkolähetykset
https://www.youtube.com/channel/UCUPtoHMl1embtfIlp7nf5DA/videos

Helsingin ortodoksisen seurakunnan verkkolähetykset
https://www.youtube.com/channel/UCDaKo3XXVTQu8s2G9PIQQQg

Saimaan ortodoksisen seurakunnan verkkolähetykset
https://www.youtube.com/channel/UCa8zZuFKDuz5odsuvaZlvnQ

Uusi ohje kirkkojen ulko-oville

Ohje ohessa suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, kreikaksi, romaniaksi ja englanniksi.

Jumalanpalvelukset toimitetaan 18.3. alkaen suljetuin ovin.
Palveluksessa ovat läsnä ainoastaan sen toimittamiseen osallistuvat henkilöt. Kirkkokansa seuraa palveluksia verkon välityksellä.

Från och med den 18 mars förrättas gudstjänsterna bakom stängda dörrar.
I gudstjänsterna närvarar endast de personer som deltar i gudstjänstens förrättning.
Övriga kan följa församlingens gudstjänster via internet.

С 18.3.2020 богослужения совершаются за закрытыми дверями.
Во время богослужения в храме присутствуют только лица, совершающие его.
Паства участвует в богослужениях посредством трансляций в интернете.

Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελούνται από τις 17.3 μόνο με την παρούσια του προσωπικού.
Οι πιστοί μπορούν να παρακολουθούν τις ακολουθίες από το internet.

Din 18.3 slujbele religioase se desfășoară cu ușile închise. La slujbe participă doar cei care slujesc. Urmărirea slujbelor este posibilă cu ajutorul internetului.

From 18th March onwards church services will be held behind closed doors.
Only those actually taking part in the service will be allowed to be present.
Members of the congregation will be able to follow services on the Internet.

Arkkipiispan asettaman työryhmän ohjeet

17.3. täsmennetyissä ohjeissa suositellaan, että palvelukset toimitetaan suljetuin ovin ilman kirkkokansaa. 

Arkkipiispa Leo nimitti torstaina 12.3. kirkolle kriisiryhmän pitämään yllä koronavirukseen liittyvää tilannekuvaa ja pohtimaan tartuntavaaran minimointia kirkon työssä ja elämässä. Ryhmään on nimetty isä Jaakko Vainio, isä Mikael Sundkvist, isä Ioannis LampropoulosAntti RäsänenSirpa Okulov ja Maria Hattunen.

Ryhmä laati 13.3. ensimmäiset kaikkia kirkon toimijoita koskevat toimenpideohjeet. Valtioneuvoston 16.3. tekemien linjausten jälkeen ryhmä teki uudet ohjeet, jotka kirkollishallitus hyväksyi 16.–17.3. järjestetyssä sähköpostikokouksessa.

Ohjeiden käyttöön soveltaminen on herättänyt kuitenkin paljon kysymyksiä seurakunnissa. Erityisen vaikeaksi on koettu kirkossa läsnä olevien ihmisten rajaaminen kymmenen henkeen. Rajaus asettaa kirkon jäsenet keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. Mahdolliset jonotustilanteet ovat myös ongelmallisia, koska ne voivat koota kirkon pihaan yli 10 hengen kokoontumisia. Tällainen tilanne olisi vastoin valtioneuvoston antamaa määräystä.

Suositus: palvelukset toimitetaan suljetuin ovin 18.3. alkaen

Työryhmä suosittaa, että jumalanpalvelukset toimitetaan 18.3. alkaen suljetuin ovin niin, että palveluksessa ovat läsnä ainoastaan sen toimittamiseen osallistuvat henkilöt, korkeintaan 10 henkeä. Kirkkokansa seuraa palveluksia verkon välityksellä.

Samalla muistutetaan kaikkia kirkon toimijoita jo aiemmin annetuista ohjeista ja täsmennetään niitä seuraavasti:

 • Kaikki seurakuntalaisten kokoontumiset jäävät tauolle.
 • Jumalanpalvelukset toimitetaan minimihenkilöstöllä suljetuin ovin.
 • Ulkomaille suuntautuvia työmatkoja ei tehdä ja kotimaan työmatkat rajataan välttämättömiin. Suositaan omia autoja julkisten kulkuneuvojen sijaan.
 • Kaikki joilla on mahdollisuus, siirtyvät etätyöhön. Kansliatyö hoidetaan etäyhteyksillä, samoin kokoukset.
 • Tartuntariskit minimoidaan jumalanpalveluksissa. Sairaana ei tulla kirkkoon rukoilemaan eikä toimittamaan palvelusta. Liturgian toimittava pappi huolehtii erityisesti käsihygieniasta pesemällä kädet huolellisesti ennen proskomidia ja uudelleen ennnen leivän murtamista – toisin sanoen aina juuri ennen ehtoollisaineiden käsittelyä. Käsihygienian lisäksi kiinnitetään huomiota yskimis- ja aivastamishygieniaan sekä fyysisten kontaktien minimointiin. Pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta. Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla. Ohje koskee myös papistoa. Ehtoolliselle osallistuvat eivät suutele maljaa eikä Pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta pyyhitä liinalla, vaan liinaa käytetään vain jos sillä on otettava kiinni mahdollisesti putoamassa olevat Pyhät Lahjat. Ehtoollista jakaessa voi pitää saatavilla myös kertakäyttöliinoja, joihin ehtoolliseen osallistuja voi tarvittaessa pyyhkiä suunsa. Pyyhkimisen jälkeen liina voidaan pudottaa samaan paperipussiin, johon käytetyt lusikat laitetaan. Pussi poltetaan palveluksen jälkeen lusikoineen ja liinoineen. Jälkiviiniä ei jaeta. Siunaus annetaan ilman käsikontaktia. Ristiä ei suudella. Laulajille ei jaeta yhteisessä käytössä olevia kirjoja, nuotteja tai muuta materiaalia.
 • Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Kirkolliset toimitukset pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään pandemian jälkeiseen ajankohtaan. Läsnäolijoiden maksimimäärä (yhteensä 10 henkeä) koskee myös kaikkia kirkollisia toimituksia.
 • Riskiryhmien turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Laitosvierailuista luovutaan. Kiireellisten ripityskäyntien yhteydessä neuvotellaan hoitohenkilöstön kanssa.
 • Kotikäyntejä ei tehdä riskiryhmiin kuuluvien luona.
 • Poikkeusjärjestelyjen vuoksi vapautuvat resurssit ohjataan muuhun työhön: esimerkiksi kirkon kriisipuhelinpäivystykseen, seurakunnan omaan puhelin- ja nettipäivystykseen ja sähköisten materiaalien tuottamiseen.
 • Jumalanpalveluksia välitetään verkon kautta seurattavaksi ja hengellisen työn tekijät tarjoavat halukkaille keskusteluapua.
 • Seurakunnat tiedottavat toimintaa koskevista poikkeusjärjestelyistä.
 • Esimiehet huolehtivat annettujen ohjeiden noudattamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetty tieto koronavirustilanteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Yhteystiedot työryhmän jäsenille:
Isä Jaakko Vainio: jaakko.vainio@ort.fi, 040 017 8744
Isä Mikael Sundkvist: mikael.sundkvist@ort.fi, 050 350 9356
Isä Ioannis Lampropoulos: ioannis.lampropoulos@ort.fi, 050 357 3675
Antti Räsänen: antti.rasanen@ort.fi, 040 7199066
Sirpa Okulov: sirpa.okulov@ort.fi, 050 094 6601
Maria Hattunen: maria.hattunen@ort.fi, 040 481 9240

Lähde: https://ort.fi/uutishuone/2020-03-17/arkkipiispan-asettaman-tyoryhman-ohjeet

Piispainkokouksen paimenkirje päivitettyyn koronavirustilanteeseen

Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret!

Kuten jokainen on jo voinut havaita, koronavirus vaikuttaa jokaisen elämäntilanteeseen, vaikka suurin osa meistä ei olekaan välittömässä vaarassa. Koronakriisin koskettaessa meitä kaikkia, kutakin yksilöllisesti, on äärimmäisen tärkeää tiedostaa tilanteen vakavuus. Suurimmassa vaarassa ovat yhteiskuntamme hauraimmat ihmiset. Epidemian leviämisen estäminen vaatii vastuullisuutta meiltä kaikilta. Terveysviranomaisten ja valtiovallan turvallisuusohjeiden noudattaminen on kristillistä lähimmäisenrakkautta, lähimmäistemme terveydestä huolehtimista.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne maassamme on jo vaikuttanut kirkkomme seurakuntaelämään monin tavoin. Kirkkona ja kirkon jäseninä joudumme nyt merkittäviin sopeutustoimiin, joilla estämme omalta osaltamme epidemian leviämistä. Toisaalta voimme niillä toivon mukaan myös hälventää pelkoja. Paniikille emme anna tilaa.

Kirkon tehtävänä on kutsua maailma elämään Jumalan valtakunnassa. Jokainen toimitettava liturgia tuo Jumalan valtakuntaa lähemmäksi meitä, vaikka läsnäolijoita kirkossa olisikin vähän. Teknologian suomien ihmeiden ansiosta kannustamme hyödyntämään kirkkomme palveluita internetissä seuraamalla jumalanpalvelusten verkkolähetyksiä kotona ja olemalla sielunhoidollisissa kysymyksissä sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä seurakuntien pappeihin.

Nämä toimenpiteet eivät muuta kirkkomme perinteitä, vaan ovat pikemminkin väliaikaisia varotoimia kriisin aikana. Kuten äitikirkkomme Pyhä Synodikin totesi ”uskomme Jumalaan ei lakkauta järjenkäyttöä.”

Apostoli Paavali kirjoittaa:

Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.” (1 Thess. 5:9–11)

Rohkaistessamme ja vahvistaessamme toisiamme kääntykäämme rukouksissamme myös Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen puoleen, että tämä pandemia-aika päättyisi nopeasti, ja että Hän, Puhtaimman Äitinsä, Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian esirukousten kautta pelastaisi ja varjelisi meitä kaikilta taudeilta ja ahdistuksilta.

Muistakaamme rukouksissamme sairastuneita ja anokaamme Herraa lahjoittamaan heille sielun ja ruumiin terveyttä.

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Arseni
Kuopion ja Karjalan metropoliitta

Elia
Oulun metropoliitta

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Page 1 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén