Kirjoittajalta Seurakunta Page 1 of 9

Uuden seurakuntamme vaalit lähestyvät – ehdota nyt hyvää ehdokasta tai asetu itse ehdolle

Marraskuussa pidettävien seurakuntavaalien ehdokkaita voi nyt asettaa, ja lomakkeet löytyvät tulevan seurakuntamme verkkosivuilta, edellisestä Ortodoksiviestistä sekä seurakunnan kansliasta.

Ehdokkaat tulee ilmoittaa seurakuntamme kansliaan viimeistään torstaina 17.9. kello 14 mennessä.

Kuinka ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu?

Ehdokkaat asetetaan kirjallisesti lomakkeella.  Voit täyttää lomakkeen ja tulostaa sen tästä.

Ehdottajia pitää olla vähintään kaksi. Heidän täytyy olla 18 vuotta täyttäneitä seurakunnan jäseniä, ja heidän myös pitää kuulua samaan äänestysalueeseen kuin ehdolle asemansa henkilö tai henkilöt.

Ehdolle asetettujen tulee olla 18 vuotta täyttäneitä, ja heitä saa olla enintään niin monta kuin äänestysalueelta valitaan valtuutettuja seurakunnanvaltuustoon.

Ehdokkaaksi asettamislomakkeessa pitää olla ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja siinä tulee olla myös vähintään kahden ehdokkaan kanssa samaan seurakuntaan ja vaalialueeseen kuuluvan ehdottajan nimikirjoitus.

Rohkeasti ehdottamaan tai ehdolle

Jos harkitset jonkun pyytämistä ehdokkaaksi tai itse ehdokkaaksi ryhtymistä, ole rohkea. Suostumisen kynnystä ei kannata nostaa mielessään liian korkeaksi. Monenlaiset ehdokkaat, taidot ja kokemus ovat valtuustossa eduksi.

Varmasti tunnet jonkun, joka haluaisi vaikuttaa seurakuntamme asioihin, tai ehkä olet juuri itse sellainen.

Seurakunta kasvaa –  erityinen mahdollisuus vaikuttaa suuressa valtuustossa

Erityinen vaikuttamisen mahdollisuus on nyt, kun seurakuntamme kasvaa. Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat liittyvät Helsingin seurakuntaan ensi vuoden alussa. Kasvavan ja uudistuvan seurakuntamme valtuustossa valtuutettu pääsee päättämään seurakuntalaisille merkittävistä asioista.

Uuden seurakuntamme valtuusto valitaan ehdolle asetetuista ehdokkaista. Vaalien kannalta on tärkeää, että meillä on riittävän paljon ja monenlaisia ehdokkaita, joista seurakuntalaiset voivat valita mieleisensä edustajat valtuustoon päättämään seurakuntamme asioista.

Nyt on siis aika vaikuttaa seurakunnan suuntaan, toimintaan ja tulevaisuuteen asettumalla ehdokkaaksi tai asettamalla mieleisesi ehdokkaan valtuustovaaleihin.

Ehdokkaaksi asettamisen lomake (word ja pdf)

Kolme ehdokasta Hämeenlinnan papin toimeen

Uusi Helsingin ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021 jolloin nykyiset Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät. Uuden Helsingin seurakunnan Hämeenlinnan papin toimeen tuli 12.8. päättyneen hakuajan puitteissa kolme hakemusta.

Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle rovasti Aki Leskisen, toiselle vaalisijalle rovasti Konstantin Strekachevin ja kolmannelle vaalisijalle pastori Jaso Pössin. Kaikki hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen 132 § mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen.

Valintaprosessi etenee nyt niin, että seurakunnanneuvosto ilmoittaa hiippakunnan piispalle, halutaanko ehdokkaita kuulla koepalveluksissa. Papin valinnasta päättää seurakunnanvaltuusto.

Lähde: ort.fi

Valtuustovaalit marraskuussa 2020

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat
 
Vaalin toimittamisen aika ja vaalialueet
 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 1.11.-15.11. Vaalissa valitaan valtuustoon yhteensä 21 (kaksikymmentäyksi) jäsentä ja mukana vaaleissa samaan aikaan ovat Helsingin seurakuntaan 1.1.2021 liittyvät Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat. Tuleva uusi seurakunta muodostaa näin seitsemän (7) vaalialuetta, joilta valitaan jäseniä seuraavasti:
 
1. Vaalialue = Helsinki 7 (seitsemän)
2. Vaalialue = Vantaa 3 (kolme)
3. Vaalialue = Keski- ja Itä-Uusimaa 2 (kaksi) (Askola, Järvenpää, Kerava, Pornainen, Pukkila, Porvoo, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula)
4. Vaalialue = Espoo, Kauniainen 3 (kolme)
5. Vaalialue = Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi 2 (kaksi) (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti)
6. Vaalialue = Lahti 2 (kaksi) (Asikkala, Hämeenkoski, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Hyvinkää, Iitti, Kärkölä, Lahti, Mäntsälä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Riihimäki)
7 . Vaalialue = Hämeenlinna 2 (kaksi) (Forssa, Hämeenlinna, Hattula, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Somero, Tammela, Urjala, Ypäjä)
 
Äänioikeutettujen luettelot
 
Äänioikeutettujen luettelot ovat nähtävillä kirkkoherranvirastoissa, osoitteet Liisankatu 29, 00170 Helsinki, Harjukatu 5, 15110 Lahti ja Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna 14.9.–20.9. 2020. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoihin viimeistään 22.9.2020 klo 14.00 mennessä. Vaalilautakunnat vahvistavat äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 23.9.2020.
 
Ehdokkaitten asettaminen
 
Kahdella Helsingin ja ensi vuodesta liittyvien Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita omalla vaalialueellaan seurakunnanvaltuustoon.
 
Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä, eli Helsingin alueella seitsemän (7) jäsentä, Vantaan alueelta kolme (3) jäsentä, jne.
 
Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja se on vähintään kahden (2) Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnan jäsenen allekirjoitettava. Allekirjoittajien tulee olla samalta vaalialueelta kuin ehdokas.
 
Ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.
Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kunkin seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoitteet Liisankatu 29, Helsinki; Harjukatu 5, Lahti ja Matti Alangon katu, Hämeenlinna viimeistään 17.9.2019 klo 14.00 mennessä.
 
Vaalikelpoisuus
 
Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Helsingin, Lahden tai Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.
 
Vaalilautakunnat laativat seurakuntiin toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastoissa seurakuntien ilmoitustaululle viimeistään 2.10.2020. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin numerossa 7/2020, joka ilmestyy 23.10.2020.
 
Helsingissä 19.5.2020
 
Markku Salminen
kirkkoherra
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Jonas Bergenstad
kirkkoherra
Lahden ortodoksinen seurakunta
kirkkoherran toimen hoitaja
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

TIEDOTE

Aluehallintovirasto on 1.7.2020 tekemällään päätöksellä määrännyt, että sisä- ja ulkotiloissa 1.8.2020 lukien sallitaan korkeintaan 500 henkeä sillä suosituksella, että tilaisuuden järjestäjä noudattaa THL:n ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia. Tämä merkitsee käytännössä edelleen turvavälien noudattamista sekä tehostettua hygieniatasoa.

Hämeenlinnan seurakunnassa tämä tarkoittaa, että voimme toimittaa elokuusta alkaen jumalanpalveluksia kirkossa myös sisällä, mutta edelleen rajoitetulla osallistujamäärällä. Lisäksi kaikkiin jumalanpalveluksiin on edelleen ennakkoilmoittautuminen elokuussa.

Hämeenlinnan kirkkoon mahtuu 2 metrin turvavälit ja poistumistiet huomioiden 13 henkeä. Forssan toimintakeskukseen mahtuu 6 henkeä. Tämän vuoksi jumalanpalveluksia toimitetaan elokuussa vain Hämeenlinnan kirkossa ja Forssan toimintakeskuksessa.

Pyrimme toimittamaan erityisesti liturgiat mahdollisuuksien mukaan ulkona, jolloin voimme ottaa kerralla enemmän kirkkokansaa palvelukseen.

Ennakkoilmoittautuminen tehdään pastori Aki Leskiselle puhelimitse tai tekstiviestillä (puh. 0400 504 504).

Jotta mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus osallistua palveluksiin, emme voi ottaa samoja henkilöitä jokaiseen palvelukseen. Pyritään siis antamaan toinen toisillemme tila ja mahdollisuus osallistua ja vältetään ilmoittautumasta useampaan palvelukseen.

Ehtoolliselle voi edelleen osallistua jokaisen liturgian jälkeen, tästä tehdään myös ennakkoilmoittautuminen kirkkoherralle.

Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikalla, jotka hävitetään polttamalla. Kaikkea fyysistä kontaktia tulee välttää (kristottaminen, kätteleminen, halaaminen, kirkollisten esineiden sekä papin käden suuteleminen jne.). Palveluksiin osallistutaan vain terveenä. Kirkkoon tultaessa pestään kädet ja desinfioidaan ne käsidesillä.

Seuraavat palvelukset seurakunnassamme ovat:

 

Hämeenlinna

Heinäkuu

La 18.7. Liturgia

Elokuu

La 1.8. 5.8. klo 17 Vigilia

Su 2.8. klo 10 Liturgia

Ke 5.8. klo 17 Vigilia

To 6.8. klo 10 Liturgia

 

Forssa

Heinäkuu

Su 19.7. klo 10 Liturgia

Heinäkuun jumalanpalvelukset Hämeenlinnan kirkolla

Heinäkuussa jumalanpalvelukset toimitetaan edelleen seurakunnan pääkirkossa ja sääolosuhteet sallien kirkon pihalla. Sisällä palvelukset toimitetaan ilman kirkkokansaa. Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien papit ja kanttorit lomittavat toisiaan, minkä johdosta palvelukset toimitetaan vuoroviikoin kussakin seurakunnassa.

Heinäkuun palvelukset ovat:

la 4.7. klo 17 vigilia

su 5.7. klo 10 liturgia

to 9.7. klo 10 liturgia

la 18.7. klo 10 liturgia

su 19.7. klo 10 liturgia, Forssa suljetuin ovin

Liturgiat toimitetaan sääolosuhteet sallien Hämeenlinnan kirkon pihalla. Pihalle mahtuu 2 metrin turvavälit huomioiden 20 henkeä. Jumalanpalveluksiin ulkona on aina ennakkoilmoittautuminen, joka tehdään pastori Aki Leskiselle puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 0400 504 504.

Palvelukset toimitetaan edelleen minimimiehityksellä myös ulkona, jotta voimme tarjota mahdollisimman monelle seurakuntalaiselle osallistumismahdollisuuden palveluksiin sekä minimoida tartuntariskit työntekijöiden ja seurakuntalaisten osalta.

Liturgian jälkeen pappi päivystää kirkolla klo 12 saakka, jolloin seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ehtoolliseen myös liturgian jälkeen. Ennakkoilmoittautuminen tästä tehdään myös isä Akille puhelimitse tai tekstiviestillä, jotta tiedämme valmistella riittävän määrän pyhiä lahjoja.

Kesäkaudella rajoituksia valtakunnallisesti helpotetaan, jolloin korostuu jokaisen vastuu itsen ja toinen toisemme terveydestä, kun ihmisiä on aiempaa enemmän liikkeellä. Palveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan ei osallistuta sairaana. Noudatamme seurakunnassa 2 metrin turvavälejä ja huolehdimme riittävästä käsi- ja aivastamis-/yskimishygieniasta. Pidetään jokainen itsestämme ja toinen toisestamme huolta, pysytään terveinä ja huolehditaan kaikki yhdessä siitä, että noudatamme voimassa olevia rajoituksia ja ohjeistuksia.

Siunattua kesää toivottaen,

Jonas Bergenstad

kirkkoherran toimen hoitaja

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

puh. 0400 330 484

”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet”

Arkkipiispa Leon tervehdys Helsingin hiippakunnassa 7.6. Minnesotan tapahtumien vuoksi toimitettuihin rukouspalveluksiin. 

Kristuksessa rakkaat isät, sisaret ja veljet!

Monissa maailman maissa yhteiskuntajärjestys, vapaus, ihmisoikeudet ja demokratia ovat asioita, joihin kansalaiset voivat luottaa. Suurimmalta osin nämä yhteiskunnat suovat ihmisille peruuttamattoman oikeuden vapaasti tavoitella kaikkea sitä hyvää ja arvokasta mitä he haluavat itselleen, perheilleen ja yhteisöilleen. Tämä on ainutlaatuinen siunaus, kun sitä verrataan koko ihmiskunnan pitkään historiaan. Kristillisestä näkökulmasta olisi kohtuutonta ja kovasydämistäkin, jollemme kokisi aitoa kiitollisuutta aikamme demokraattisen hengen hyviä hedelmiä kohtaan. Näiden arvojen olemassaolo ei kuitenkaan näytä olevan vielä itsestäänselvyys kaikkialla.

Monet teistä ovat kenties kuluvan viikon aikana nähneet sydäntä särkevän uutiskuvan, miten yhdysvaltalainen poliisi, jonka tehtävä on ”palvella ja suojella,” painoi polvellaan tummaihoisen ihmisen niskaa kolmen poliisimiehen seuratessa sivussa tapahtumaa siihen millään lailla puuttumatta. Nujerrettuna ja kadulla maaten, hänen ihmisarvonsa, oikeutensa ja elämänsä tulivat hitaasti tukahdutetuksi. Järkyttävää on ennen kaikkea ollut nähdä se kylmä, ihmiselämää halveksiva asenne, jonka tämä ihmisparka kohtasi anoessaan armoa ja saadakseen henkeä. Tämä järkyttävä teko on johtanut poikkeuksellisen laajoihin mielenosoituksiin nyt myös eräissä Euroopan suurissa kaupungeissa, sytyttäen monet yhteisöt tuleen.

”Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet,” tiesi jo Paavali opettaessaan Korintin seurakuntaa. (1. Kor. 12:26) Mutta meidän on kuultava tämän rinnalla toinenkin kutsu: kutsu vastuulliseen toimintaan. ”Mielenosoitukset ovat niiden ihmisten kieli, joita kukaan ei ole kuunnellut,” kuten kuuluisa yhdysvaltalainen pastori ja kansalaisoikeuksien puolustaja on sanonut. Väkivalta taas on mielenosoitusten kielteinen, ei-hyväksyttävä muoto. Väkivallan lopettamista on toivonut myös hiljattain kuolleen uhrin velikin. Kirkkona ja ortodoksikristittyinä emme salli ihmisarvoa loukkaavia toimia tai rasismin viheliäistä vitsausta, joka jakaa meidät, erottaa meidät toisistamme ja lopulta loitontaa meidät itse Jumalasta.

Kristittyinä voimme antaa varauksettoman tukemme ihmisoikeuksien vahvistamiselle. Ei siksi, että ne olisivat riittäviä vastauksia siihen kaikkeen, mitä Jumala tahtoo luoduilleen antaa, vaan koska ne varjelevat jokaisen ihmisen rikkomatonta ainutlaatuisuutta ja inhimillisen hyvän ensisijaisuutta. Ihmisoikeudet antavat lisäksi mahdollisuuden parantaa poliittisia yhteisöjä jakavat haavat, sillä vaikka ihmisillä on erilaisia uskomuksia, heidän on voitava elää yhdessä rintarinnan.

Riippumatta siitä, millaisissa poliittisissa asetelmissa kristittyinä elämmekään, kun astumme pyhän eukaristian vietosta kirkkorakennuksesta ulos, on meidän astuttava maailmaan joka kerta uudelleen Jumalan ikuisen valtakunnan todistajina. Muita ihmisiä kohdatessamme meidän on muistettava, että kaikki ihmiset ovat Jumalan eläviä ja korvaamattomia kuvia, jotka on muovattu Häntä varten. Ja vain yhteydessä tähän ymmärrykseen oikeudenmukaisen yhteiskunnan perustaminen ja ylläpitäminen tulee mahdolliseksi.

Rukouksen ja katumuksen voimalla rakennamme suhdettamme Jumalaan ja lähimmäisiimme läpi elämämme. Kutsun nyt kaikkia tekemään sitä filantrooppista työtä, jota tämä hetki edellyttää. Meidän on surtava epäoikeudenmukaisuuksien uhrien rinnalla, rukoiltava niiden puolesta, jotka ovat vihan ja pelon vallassa, oltava niiden tukijoita, joilla ei ole auttajaa. Mutta ennen kaikkea meidän on osoitettava ehdotonta lähimmäisenrakkautta ja armoa, oltava veli veljelle ja sisar sisarelle. Tämä on kristityn kutsumus.

+ Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Lähde: ort.fi

Vastaa kyselyyn ja vaikuta seurakunnan lastenkerhojen toimintaan

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimi kerää tietoja 14.6. saakka. Vastaamalla pääsee vaikuttamaan tulevan uuden seurakunnan kerhotoimintaan.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimi haluaa tietää, mitä seurakuntalaisemme ajattelevat ja toivovat lastenkerhotoiminnastamme (kirkkokerhot, ponomarikerhot, ilta- ja kokkikerhot). Vastauksia käytetään kerhotoiminnan kehittämisen apuna.

Kysely toteutetaan anonyymisti, joten vastauksia ei pystytä yhdistämään tiettyyn henkilöön.

Jos haluat kertoa ajatuksistasi kerhotoiminnan suhteen laajemmin tai antaa palautetta, lähetä sähköpostia kasvatustyöntekijä Tiia Haimille: tiia.haimi@ort.fi

Kysely on auki  sunnuntaihin 14.6. saakka, ja sen tuloksia pyritään hyödyntämään jo tulevan syksyn kerhotoiminnan suunnittelussa.

Linkki kyselyyn löytyy täältä.

Arkkipiispa Leon paimenkirje 13.5.2020

Kristus nousi kuolleista!  Totisesti nousi!

Ohessa arkkipiispa Leon paimenkirje Helsingin hiippakunnan seurakunnille

Paimenkirje 13.5.2020

 

Ehtoollisella käynti

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus käydä ehtoollisella ottamalla yhteyttä

isä Akiin  p. 0400 504 504

ja sopia erikseen aika. Yleensä se järjestyy liturgian jälkeen.

Kuuliaisuuden tiellä

Arkkipiispa Leon paimenkirje Helsingin hiippakunnan seurakunnille 13.5.2020.

Kristus nousi kuolleista!

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen alusta saakka kirkkomme on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, ettemme omilla valinnoillamme tartuta lähimmäisiämme, sillä lähimmäistemme terveydestä huolehtiminen on kristillistä lähimmäisenrakkautta.

Helsingin hiippakunnassa toimimme näin myös jatkossa. Siksi pidämme edelleen voimassa valtaosan kirkossamme tälläkin hetkellä voimassa olevista tartuntavaaraa ehkäisevistä rajoituksista ja varotoimista.

Esipaimenena jaan seurakuntalaistemme ahdistuksen ja surun siitä, ettemme voi vieläkään kokoontua vapaasti yhteen pyhäköissämme. Olemme osaltamme todistaneet, kuinka pakotettu toisistamme eristäytyminen on vaikuttanut ihmissuhteisiimme merkittävällä tavalla myös negatiivisesti. Tiedämme, että monet odottavat malttamattomina yhteiskuntamme palveluiden vaiheittaista avautumista ja seurakuntaelämän asteittaista palautumista normaaliksi.

Kesäkuun alussa näin tapahtuukin. Hiippakuntamme seurakunnilla on 1.6. alkaen mahdollisuus harkiten toteuttaa tapaamisia, kunhan riittävistä turvaväleistä ja muista varotoimista huolehditaan.

Pyhäköissä toimitettavat jumalanpalvelukset toimitetaan kuitenkin edelleen ilman kirkkokansaa. Tämä linjaus perustuu siihen, että maassamme on vain muutamia kirkkorakennuksia, joihin voisi turvavälit huomioiden kokoontua kymmeniä ihmisiä. Pyhäkkökohtaisten tai alueellisten erivapauksien myöntäminen käsillä olevassa tilanteessa toisi puolestaan mukanaan omat haasteensa ja riskinsä, joiden minimoimiseksi olemme kirkkona tehneet valtavasti työtä ja joiden kitkemiseen olemme vastedeskin sitoutuneet. Anomme Jumalaa antamaan sekä kirkkomme työntekijöille että kirkon jäsenistölle pitkämielisyyttä ja Herramme huolenpitoa kestämään kärsivällisesti vallitsevaa tilannetta.

Elämä yllättää – paitsi kaikella sillä vaikealla, mitä se odottamatta tuo tullessaan, mutta myös sillä, että meitä kannetaan ja suojellaan vaikeiden ja kipeiden vaiheiden läpi. Elämä yllättää myös sillä, että päällepäin pieninkin, hapuileva ja koettelemattomalta vaikuttava usko todella kantaa, toimii ja vaikuttaa ahtaassakin paikassa. Luottamus Jumalan hyvyyteen ja rakkauteen kasvaa ja vahvistuu meissä ehkä juuri elämän tummissa ja syvissä vaiheissa, joita emme itse valitsisi saatikka vastaanottaisi, mikäli meidän suostumustamme kysyttäisiin.

Uskomme vakaasti, että Vapahtajamme ei salli meidän kohdata koettelemuksia turhaan: Hän ei tee virheitä ottaessaan ja antaessaan. Lopulta kutakin meistä valmistetaan johonkin sellaiseen, minkä yksin Jumala tietää. Tällä kuuliaisuuden ja suostumisen sävyttämällä Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian osan tiellä myös pysymme varjeluksen alla.

Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret! Helsingin hiippakunnan seurakunnille on nyt eteemme avautuneessa tilanteessa annettu luovan ja uutta etsivän toimijan osa. Jokaisessa seurakunnassa on viimeistään nyt järjestettävä seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua Herran Pyhään Ehtoolliseen niillä järjestelyillä, joita monissa seurakunnissamme onkin jo toteutettu. Seurakuntien on eri tavoin huolehdittava myös siitä, että tieto tästä mahdollisuudesta tavoittaa kaikki seurakuntalaiset.

Lisäksi rohkaisemme seurakuntia hyödyntämään toiminnassaan ulkotilojen käyttöä jumalanpalvelusten toimittamiseen kokoontumisrajoitusten puitteissa, etsimään paikallistasolla yhteistyökumppaneita diakoniatyön tehostamiseen, järjestämään pienryhmätapaamisia avarissa tiloissa tai ulkosalla, organisoimaan kristinoppileiritapaamisia verkossa ja pienryhmissä, järjestämään oivaltavia tähän tilanteeseen sopivia praasniekkoja sekä suunnittelemaan jo ennalta sitä, kuinka seurakunnassa varaudutaan pyhäköiden avaamiseen viranomaisohjeita noudattaen.

Hiippakuntamme koronatiimi valmistelee parhaillaan seurakuntiin lähetettävää ohjeistusta. Olen itsekin mielelläni tukemassa seurakuntia pohtimalla, kuinka voimme parhaiten palvella jäsenistöämme tämän erikoisen periodin aikana.

Ei keskitytä siihen, mikä ei ole mahdollista, vaan siihen, mikä on. Tarvitsemme tässä työssä ennen kaikkea sydämen hiljaisuutta, luottamusta, lujuutta ja nöyryyttä elämän edessä.

Jatkakaamme toistemme puolesta rukoilemista. Muistakaa minuakin esirukouksissanne.

+ Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Kirkkoon liittyjien katekumeenikurssit yhteistyössä Hämeenlinnan ja Lahden kanssa

Kolmen seurakunnan ja kymmenen paikkakunnan yhteiset kurssit käynnistyvät syksyllä.

Kirkkoon liittymistä harkitseville tarkoitetut katekumeenikurssit järjestetään tänä vuonna yhteistyössä Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kanssa. 

Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan vuoden 2021 alusta lähtien, ja seurakuntien välistä yhteistyötä onkin lisätty jo monella saralla.  

– On ilo päästä tekemään yhteistyötä kasvatustyössä yhdistyvien seurakuntien kesken jo nyt. Helsingin seurakunnalla on pitkät perinteet ja arvokasta kokemusta katekumeeniopetuksesta, kertoo Lahden seurakunnan kirkkoherra Jonas Bergenstad  

Yhteisen katekumeenikurssin Bergenstad näkee tärkeänä verkostoitumisen kanavana eri alueilla asuvien ortodoksisuudesta kiinnostuneiden välillä ja seurakunnan toimintaa rikastuttava asiana.  

Tänä vuonna katekumeenikurssin lähiopetusryhmät kokoontuvat seuraavilla alueilla: Helsingin keskusta, Hämeenlinna, Järvenpää, Lahti, Lohja, Myllypuro, Nummela, Porvoo, Tapiola ja Tikkurila. 

Katekumeenikurssit käynnistyvät yhteisellä aloitustilaisuudella vuosittain syksyllä. Tänä vuonna aloitustilaisuus pidetään Helsingin keskustassa (Unioninkatu 39). 3.9. klo 18. Tämän jälkeen katekumeenit jatkavat tapaamisia papin kanssa omassa yhteisössään eli pääsääntöisesti omalla kirkolla.  

Kursseille voi ilmoittautua linkin takana olevalla sähköisellä lomakeella. 

Kirkkoon liittymisestä voi lukea tarkemmin osiosta, josta löytyy myös ortodoksisuuteen johdattavaa oheismateriaalia. 

Lähde: hos.fi

Page 1 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén