Kirjoittajalta Seurakunta Page 2 of 9

MUUTOKSIA JUMALANPALVELUKSIIN

Suomen hallituksen ja Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallituksen päätösten perusteella jumalanpalveluksiin tulevat seuraavat muutokset:

– Koska kokoontuminen on sallittu maksimissaan 10 hengelle, toimitetaan jumalanpalvelukset vain toimessa olevan henkilöstön voimin ilman kirkkokansaa. Seurakuntalaiset voivat seurata palveluksia verkossa ja radiossa, lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.ort.fi/uutishuone/2020-03-17/polkuja-verkkolahetyksiin

– Toimitettavien jumalanpalvelusten määrää vähennetään aiemmin ilmoitetusta, toimitamme ainoastaan liturgiat, jonka jälkeen pappi päivystää kirkossa, kaikki muut palvelukset perutaan. Jumalanpalvelustiedot päivitetään palveluskalenteriin. Pääsiäisen palveluksista ilmoitetaan myöhemmin.

– Seurakuntalaisia pyydetään lähettämään papistolle tiedot rukouksissa muisteltavista (elossa olevat ja vainajat).

– Seurakunnan papisto on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse, lisäksi kirkon sivuille on avattu chat-toiminto palvelemaan tukea kaipaavia.

Muutokset astuvat voimaan 17.3.2020 lukien.

Kirkollishallituksen päätös 16.3.2020

Kirkollishallitus päätti, että jumalanpalvelukset toimitetaan koko kirkossa 17.3. alkaen niin, että paikalla on enintään kymmenen ihmistä.

Kirkollishallitus piti koronavirustilanteeseen liittyvän sähköpostikokouksen 16.–17.3.2020. Kokoukseen osallistuivat kaikki kirkollishallituksen jäsenet: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, kirkkoherra Marko Patronen, nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas ja Matti Tolvanen.

Kokouksessa tehtiin yksi päätös.

Koronavirustilanteen huomioiminen Suomen ortodoksisessa kirkossa

Valtioneuvosto on 16.3. 2020 linjannut, että yli kymmenen hengen kokoontumiset kielletään 13.4. 2020 saakka. Arkkipiispan nimittämä työryhmä on valmistellut 16.3. 2020 toimenpideohjeet koko kirkolle. Liite 201.

Kirkollishallitus päätti panna täytäntöön työryhmän antamien ohjeiden mukaiset toimenpiteet kaikissa seurakunnissa ja kirkon yksiköissä 17.3.2020 lukien. Kirkon toiminnassa aiemmin annettuja ohjeita tarkennetaan jumalanpalveluselämän osalta siten, että palvelukset toimitetaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti siten, että paikalla on enintään kymmenen ihmistä.

Liite 201 kokonaisuudessaan

Valtioneuvoston linjaus tuo tiukempia rajoituksia jumalanpalvelustoimintaan Suomen ortodoksisessa kirkossa

Tänään 16.3.2020 valtioneuvosto on antanut uudet ohjeet, joilla yli kymmenen hengen kokoontumiset kielletään toiseen pääsiäispäivään saakka. Kaikkien kirkon työntekijöiden on noudatettava valtioneuvoston antamia ohjeita.

Kirkko palvelee ihmisiä pyhien toimitusten, ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen sekä ortodoksisen kirkon perinteeseen perustuvan muun toiminnan kautta. Kirkon tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla ja välittää toivon sanomaa. Kuitenkin kirkon on nyt sopeutettava toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla.

Kirkon toiminnassa aiemmin annettuja ohjeita tarkennetaan nyt jumalanpalveluselämän osalta siten, että palvelukset toimitetaan valtioneuvoston antaman linjauksen mukaan niin, että paikalla on enintään kymmenen ihmistä. Näin turvaamme sekä kirkkomme ikääntyvien ja riskiryhmään kuuluvien jäsenten, että myös oman toimintamme jatkuvuuden.

Suunnitellut radio- ja televisiopalvelukset toimitetaan samojen reunaehtojen puitteissa. Seurakuntien omaan harkintaan jää, mitkä suunnitelluista palveluksista on mielekästä toimittaa. Palvelukset toimitetaan minimihenkilöstöllä tartuntariskit minimoiden (turvaetäisyydet, henkilökohtaiset kirjat, nuotit jne…). Myös papiston on ehtoolliseen osallistuessaan noudatettava aikaisemmin 13.3. annettua ohjeistusta.

Arkkipiispa Leolta tulee kirkon sivuille paimenkirje, jossa hän vetoaa kirkon jäsenistöön ja pyytää ihmisiä toistaiseksi seuraamaan palveluksia verkon välityksellä.

Verkkoon välitettävien palvelusten määrää lisätään. Kirkolle avataan aiemman suunnitelman mukaan keskusteluapua tarjoava puhelin. Lisäksi kirkon sivustolle on lisätty chat-toiminto, jonka kautta sivusto pyrkii palvelemaan tukea kaipaavia ihmisiä.

Kansliatyö tapahtuu etäyhteyksien kautta ja ei-välttämättömät kirkolliset toimitukset siirretään tuonnemmaksi. Vapautuvia resursseja ohjataan esimerkiksi puhelinpäivystykseen ja sähköisen materiaalin (mm. videoidut rukoushetket, opetuspuheet, esitelmät jne) tuottamiseen.

Laitosvierailuista ja riskiryhmään kuuluvien luona vierailuista luovutaan. Kiireellisistä ripityskäynneistä on sovittava hoitohenkilöstön kanssa.

Kaikkia esimiesasemassa olevia velvoitetaan huolehtimaan siitä, että työntekijät ovat tietoisia annetuista ohjeista ja että seurakunnissa myös toimitaan niiden mukaisesti. Piittaamattomuudella voi olla sekä riskiryhmiin kuuluvien, että seurakunnan toimintakyvyn kannalta hyvin ikävät seuraukset.

Seurakuntiin toimitetaan uudet ohjeet kirkkojen ulko-oville sijoitettavaksi useammalla kielellä.

Uutinen tästä ohjeistuksesta julkaistaan kirkon sivuilla tiistaina 17.3.2020. Seurakunnat jakavat uutisen omissa viestintäkanavissaan.

Kokoontumiset rajoitettu 10 henkilöön – poikkeustila jatkuu pääsiäisen yli

Poikkeustila kestää näillä näkymin 13. huhtikuuta saakka.

Suomen hallitus ilmoitti maanantaina, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön, minkä lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Lisäksi suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Samalla päätettiin lukuisista muistakin rajoituksista. Näitä ovat muun muassa koulujen sulkeminen ja rajoitukset sairaala- ja hoitolaitosvierailuissa. Poikkeustila kestää näillä näkymin 13. huhtikuuta saakka. Pääsiäistä vietetään tänä vuonna 12. huhtikuuta.

Seurakunnat tiedottavat hallituksen päätösten vaikutuksista kirkon toimintaan, kun kirkollishallitukselta saadaan päivitetyt ohjeet. Kirkollishallitus kokoontuu 17.3. sähköpostikokoukseen käsittelemään asiaa.

Seurakunnan asiakaspalvelupiste kiinni – sähköinen asiointi käytössä

Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien asiakaspalvelupisteet osoitteissa Matti Alangon katu 11, Hämeenlinna ja Harjukatu 5, Lahti ovat toistaiseksi suljettu. Tällä hetkellä tavoitat asiakaspalveluhenkilömme varmimmin puhelimitse ja sähköpostin kautta: hameenlinna@ort.fi ja lahti@ort.fi.

Hämeenlinnassa henkilökunta päivystää viraston aukioloaikojen mukaisesti keskiviikkona klo 14-16.30, torstaina klo 16-18 ja perjantaina klo 9.30-12.

Lahdessa asiakaspalvelija päivystää puhelinasiakkaita ma-to klo 10-13. Sähköpostitse tavoittaa ma-to klo 10-15 välisenä aikana.

Yhteydenottopyynnön voi varmimmin lähettää sähköpostitse.

Papisto palvelee seurakuntalaisia myös muina aikoina puhelimitse ja sähköpostitse sekä jumalanpalvelusten yhteydessä.

 

Koronavirus: jumalanpalvelukset jatkuvat, muut toiminnot perutaan

Päätös astuu voimaan saman tien.

Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien kaikki ihmisiä kokoavat toiminnot peruuntuvat tästä hetkestä toukokuun 2020 loppuun asti. Poikkeuksen muodostavat toistaiseksi jumalanpalvelukset ja pyhät toimitukset. Papit ovat lähtökohtaisesti edelleen tavoitettavissa sielunhoidollisissa ja muissa vastaavissa tehtävissä.

Päätös pohjautuu yhteiskunnan kiristyvään valmiustilaan koronaviruksen torjumiseksi. ”Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla”, kuten Suomen hallitus eilen linjasi.

Päätös koskee poikkeuksetta kaikkea muuta kokoavaa toimintaa, paitsi jumalanpalveluksia ja pyhiä toimituksia, kuten kirkkokahvit, kerhot, juhlat sekä erilliset tapahtumat ja tilaisuudet.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni ja Oulun metropoliitta Elia ovat 11.3.2020 antaneet seurakuntiin ohjeet, joilla pyritään vähentämään tartuntavaaraa kirkossa ja erityisesti ehtoollisjumalanpalveluksessa. Papisto on velvoitettu kertaamaan ohjeet kirkkokansalle jokaisen jumalanpalveluksen alussa.

Ohjeistusta koronavirukseen liittyen seurakunnan jumalanpalveluksissa

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi on hiippakunnan piispa, KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, ohjeistanut seurakuntia noudattamaan seuraavia ohjeita:

– Henkilökunta ja seurakuntalaiset noudattavat yleistä käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa. Ohjeita löytyy Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kotisivuilta osoitteesta https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn.

– Seurakunnissa minimoidaan fyysisten kontaktien määrä. Kirkoissa pidättäydytään kättelemisestä, halaamisesta, kristottamisesta eli poskisuudelmista sekä ikonien, ristin tai papin käden suutelusta.

– Ehtoollinen jaetaan kertakäyttöisillä puukuidusta valmistetuilla kahvilusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

– Ehtoollisella käydessä ei suudella maljaa eikä pyhistä Lahjoista osallistuneen suuta tule pyyhkiä liinalla, vaan liinaa käytetään vain jos sillä on otettava kiinni mahdollisesti putoamassa olevat pyhät Lahjat.

– Jälkiviiniä ei jaeta.

– Ehtoolliseen osallistumisesta onnitellaan suullisesti ilman poskisuudelmia. Pappi voi myös antaa siunauksen niin, ettei käsikontaktia tarvita. Myös ristillä voi siunata niin, ettei sitä suudella.

Ohjeet ovat voimassa kaikissa seurakunnissa niin kauan, kunnes hiippakuntien piispat antavat ohjeet paluusta normaalikäytäntöön.

Seurakunta seuraa yhdessä hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon kanssa tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa päivittää ohjeistusta viranomaisten päätösten mukaisesti.

Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko

Seurakuntien yhdistymisjuhla Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 2.2.2020

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat juhlistavat tulevaa yhdistymistä yhteisellä juhlalla Kristuksen temppeliintuomisen juhlana sunnuntaina 2.2.2020 Uspenskin katedraalissa.

Yhteiskuljetus lähtee Hämeenlinnan kirkolta (Erottajakatu 2, Hämeenlinna) klo 8.00. Yhteiskuljetus on täynnä.

Osallistumme klo 10 alkavaan liturgiaan Uspenskin katedraalissa, jonka toimittaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo yhdessä muun papiston kanssa. Liturgian jälkeen on ruokailu katedraalin kryptassa sekä juhlaohjelmaa. Ohjelma päättyy klo 13.30, jonka jälkeen yhteiskuljetus lähtee takaisin Hämeenlinnaan.

Lisätietoja antaa kanttori Leena Lomu, puh. 040 707 6715, leena.lomu@ort.fi.

Pastori Aki Leskinen määräaikaisen papin toimeen

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 15.1.2020. Kokouksessa valittiin määräaikaiseen papin toimeen ajalle 1.2.-31.12.2020 pastori Aki Leskinen.

Hakijoita tehtävään oli neljä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Pastori Aki Leskinen oli hiippakunnan piispan ehdollepanossa 1. vaalisijalla. Kahdella hakijoista ei ollut kirkkojärjestyksen 132 § mukaista muodollista pätevyyttä kirkon papin toimeen, minkä vuoksi hiippakunnan piispa ei asettanut heitä ehdolle.

Pastori Leskisellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus papin tehtävistä ja seurakuntatyöstä sekä kokemusta muun muassa uskonnonopetuksesta. Hän on toiminut viimeksi Lahden kaupungin ortodoksisen uskonnon opettajana.

Monia armorikkaita vuosia isä Akille uuteen tehtävään!

PERUUTUKSIA JUMALANPALVELUKSIIN

Seuraavat jumalanpalvelukset on sairastapausten vuoksi peruttu:

la 28.12. klo 10 liturgia Lammilla

su 29.12. klo 10 liturgia Forssassa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa.

Forssassa seuraava palvelus on torstaina 2.1.2020 klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia (pyhän Serafim Sarovilaisen muisto).

Lauantaina 28.12. klo 10 on mahdollisuus osallistua liturgiaan Riihimäellä toimitila Mineassa (os. Valtakatu 3, Riihimäki). Lämpimästi tervetuloa!

Hämeenlinnan ja Kotkan papin toimet uuteen hakuun

Hakuaika molempiin määräaikaisiin toimiin päättyy 10.1.2020.

Helsingin hiippakunnan alueella oli haettavana kaksi määräaikaista papin tointa marraskuun lopussa. Sekä Hämeenlinnan että Kotkan seurakunnan papin toimeen saapui hakemuksia.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden vähyyden vuoksi arkkipiispa Leo on hiippakunnan piispana päättänyt avata molemmat toimet uutta hakukierrosta varten. Hakuaika molempiin päättyy 10.1.2020. Uudet hakuilmoitukset löytyvät kirkon etusivulta.

Lisätiedot:
Helsingin ortodoksinen hiippakunta
0400 185739

Page 2 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén