Kategoria: Uutisia Page 1 of 9

Ote museoviraston tekemästä Suomen ortodoksisen kirkon rakennuskannan karsimisen kohteista (22.11.2019)


KANTA-HÄME
Ahveniston kirkko
Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
Ahvenistontie 20, Hämeenlinna
Kiinteistötunnus: 1090090025001
Kohde on suojeltu Ortodoksisesta kirkosta annetun lain nojalla.

Kohde sijaitsee kuntakaavassa arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä (Yleiskaava 2035). Alueella on vireillä asemakaavan muutos (2019), jossa on huomioitu kirkko ja hautausmaa. Se on maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kaupungin venäläisestä varuskuntakulttuurista kertova pyhäkkö (Rakennettu Häme 2003, Hattulan rakennuskulttuuriselvitys 2003).

Kirkko sijaitsee entisellä sotilashautausmaalla metsäisellä alueella, lähellä Hämeenlinnan keskussairaalaa. Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko vihittiin käyttöön 2.6.1894. Puurakenteinen kirkko on tyypillinen venäläisaikainen länsitornillinen pitkäkirkko. Sen itäpäässä, alttarin kohdalla on 8-kulmainen kupoli, jonka päällä on pieni 8-kulmainen lanterni. Länsipäädyn kellotorni on pohjamuodoltaan neliönmuotoinen. Sisäänkäynti ja eteinen ovat kellotornin alimmassa kerroksessa. Sisäänkäynnin yläpuolella on pieni frontoni-aihe, joka toistuu kellotornin suipon telttakaton räystäslinjassa tornin kullakin sivulla. Rakennuksen pitkillä sivuilla on kolme listoitusten kehystämää ikkunaa, joiden alapuolella on vaakasuuntainen, voimakkaasti ulkoneva palkkilista. Rakennus on vuorattu vaakalaudoituksella, mutta palkkilistan alapuolelta pystylaudoituksella. Laudoitus on valkoinen, listat siniset. Kirkkosali on verhoiltu valkoisin puupaneelein. Ikonostaasi on peräisin venäläisen sotalaivasta 1840-luvulta. Ikonostaasi on nk. matkaikonostaasi, jonka ikonit on maalattu puurunkoon pingotetulle kankaalle.

Kirkko on toiminut Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kesäkirkkona. Kirkossa ei ole lämmitystä ja sähköjä, joten palvelukset toimitetaan tuohusten valossa. Rakennus on hyvässä kunnossa, julkisivut on äskettäin maalattu.

Kohteella on huomattavaa rakennushistoriallista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa, ja se tulee säilyttää. Kohde on jo ikänsä puolesta suojeltu lailla ortodoksisesta kirkosta. Mikäli suojelu lakkaisi, täyttää rakennus kuitenkin rakennusperintölain mukaiset suojelun edellytykset. Suojelu on aiheellista todeta myös vireillä olevassa asemakaavassa. Kohteen ja erityisesti sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa ei voida turvata riittävästi käyttötarkoituksen ja omistajatahon muuttuessa.

Pääkirkon praasniekka

Pyhän Aleksanteri Nevskin muistopäivänä, lauantaina 23.11.,  vietämme pääkirkon praasniekkaa.
Juhla alkaa klo 9.30 vedenpyhityksellä ja liturgialla kirkossa, Erottajakatu 2, Hämeenlinna.
Liturgian jälkeen on tarjolla kirkkokahvit seurakuntakodilla, Matti Alangon katu 11 A, Hämeenlinna.

Tervetuloa viettämään Pyhän Aleksanteri Nevskin juhlaa!

HÄMEENLINNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 01.01.2020-31.12.2020

Haettavaksi julistetaan

HÄMEENLINNAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN PAPIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI AJALLE 01.01.2020-31.12.2020

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkkojärjestyksen 132§:n mukaiset kelpoisuusehdot. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Hämeenlinna ja vastuualueeseen kuuluu olennaisena toiminta-alueen jumalanpalveluselämä ja seurakuntatyö. Tointa täytettäessä otetaan huomioon hakijan kyky kehittää ja organisoida seurakuntatyötä sekä osoittaa sitoutuneisuuttaan. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta. Venäjän kielen taito ja kyky toimittaa jumalanpalveluksia kirkkoslaaviksi katsotaan hakijalle eduksi.

Hämeenlinnan seurakuntaan valittava pappi pääsee kehittämään ja rakentamaan muutosvaiheessa olevan seurakunnan toimintaa. Seurakuntauudistusten ansiosta hän pääsee toimimaan osana laajempaa seurakunnallista kokonaisuutta.

Palkkaus määräytyy ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti ja toimi kuuluu vaativuusryhmään IV. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä on otettavissa vastaan 01.01.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen määräaikaisuuden perustana on käynnissä oleva hallinnonuudistus, jonka myötä Hämeenlinnan seurakunta yhdistyy Helsingin seurakuntaan 01.01.2021.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä aiempi työkokemus, on toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle maanantaihin 02.12.2019 klo 16:00 mennessä. Johtuen Posti- ja logistiikka-alan unioni lakosta tulee hakemukset toimittaa joko henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä Arkkipiispan kansliaan (Liisankatu 29 A 8, 00170 Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen helsingin.hiippakunta@ort.fi.

Valtuustovaalin 2019 tulokset

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon kaudelle 2020-2023 valituiksi tulivat vaalinumerojärjestyksessä:

Erja Wessman: 46 ääntä
Laura Huovinen: 38 ääntä
Toni Rasilainen: 25 ääntä
Katri Heporauta: 24 ääntä
Sami Ylämurto: 28 ääntä
Jussi Männistö: 35 ääntä

Kaikkiaan ääniä annettiin 57, joista hylättyjä ääniä oli 2. Hyväksyttyjä ääniä oli 55.

Äänestysprosentti vaaleissa oli 7%.

Monia armorikkaita vuosia kaikille valituille!

Valtuustovaalien ehdokkaat

2  Wessman Erja, 60, keittiöpäällikkö

 1. Olen seurakunnanvaltuuston jäsen, tiistaiseuran sihteeri/rahastonhoitaja. Teen vapaaehtoisena mm. diakonia-aamiaista ja seurakunnan nettisivujen päivitystä. Harrastan ikonimaalausta ja kuulun kirkkokuoroon.
 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Toimitilaratkaisut (mm. kirkko) pitää saada lopultakin kuntoon. Seurakuntien yhdistyminen pitää hoitaa niin, että se koituu kaikkien parhaaksi.
 3. Kokemuksen kahdelta edelliseltä valtuustokaudelta.

 

3  Huovinen Laura, 35, rekrytointipäällikkö

 1. Olen ollut seurakuntavaltuuston jäsen kaudella 2016–2019 sekä olen mukana kirkkokuorotoiminnassa.
 2. Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaus. Seurakuntauudistuksen loppuun vieminen. Monipuolinen seurakuntatoiminta, ”elävä seurakunta”.
 3. Olen mukana valtuustossa kuluvalla toimikaudella ja aktiivisesti osallistunut seurakunnan asiainkäsittelyyn. Minulla on siis jo kokemusta päätösten teosta ja halu saattaa kesken jääneet asiat loppuun.

 

4  Rasilainen Toni, 40, teologian opiskelija

 1. Käyn säännöllisesti kirkon palveluksissa ja toimin alttaripalvelijana. Opiskelen avoimessa yliopistossa ortodoksista teologiaa ja luen paljon.
 2. Kirkkorakennuksen peruskorjaus ja uudistaminen, palvelusten pitäminen säännöllisinä ja jatkuvina, sekä oman vakituisen papin saaminen.
 3. Olen analyyttinen ja pyrin näkemään kokonaisuuksien lisäksi myös sellaisia yksityiskohtaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole helposti havaittavissa.

 

5  Heporauta Katri, 41, varhaiskasvatuksen opettaja

 1. Olen tällä hetkellä valtuuston jäsen. Harrastuksiini on kuulunut jo vuosien ajan ikonimaalaus. Maalaan seurakunnan ikonipiirissä.
 2. Hämeenlinnan pääkirkon peruskorjaus. Hämeenlinnan seurakunnan yhdistyminen Lahden ja Helsingin seurakuntien kanssa. Uuden, vakituisen papin palkkaaminen.
 3. Innokkuutta ja avarakatseisuutta. Olen työskennellyt aiemmin Helsingin seurakunnan diakoniatyöntekijänä.

 

6  Ylämurto Sami, 45, eläkeläinen

 1. Ponomari, kesäkirkon isännöitsijä.
 2. Pääkirkon kunnostus, kesäkirkon tontti seurakunnan haltuun, seurakuntalaisten aktivointi palvelusten ulkopuoliseen toimintaan.
 3. Monipuolista ja idearikasta suunnittelua tulevaisuuteen.

 

Männistö Jussi, 44, sijoitusjohtaja

 1. Olen ollut vuosia mukana seurakuntamme sijoitustoiminnassa. Tämän lisäksi olen monesti osallistunut budjetin laadintaan.
 2. Päällimmäisenä mieleeni tulee kirkkomme remontointi, uuden papin saaminen seurakuntaamme sekä taloutemme turvaaminen.
 3. Pystyn olemaan apuna talouteen ja sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa.

 

Tutkimus ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta – Osallistu haastatteluun

tiedote_aanimaisematutkimus

Teen väitöskirjatutkimusta ortodoksisen jumalanpalveluksen äänimaisemasta ja siitä, miten jumalanpalvelukseen osallistuvat ihmiset kokevat äänet jumalanpalveluksessa. Kerään tutkimusaineistoa Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa lokakuussa 2019. Osallistun jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan, äänitän jumalanpalveluksia ja haastattelen jumalanpalveluksiin osallistuvia ihmisiä.

Etsin haastateltavia, jotka ovat osallistuneet ortodoksisiin jumalanpalveluksiin tai ovat kiinnostuneita osallistumaan jumalanpalvelukseen. Jos haluaisit osallistua haastatteluun, ota minuun yhteyttä. Voit osallistua tutkimukseen riippumatta siitä, oletko ortodoksisen kirkon jäsen, kuinka usein käyt jumalanpalveluksissa tai onko sinulla ollut jumalanpalveluksissa erityisiä tehtäviä.

Korkeasti pyhitetty arkkipiispa Leo on antanut siunauksensa tutkimusaineiston keruulle hiippakunnan seurakunnissa. Tutkimuksen päätyttyä ääniteaineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon suomalaisen ortodoksisen aineettoman kulttuuriperinnön, jumalanpalveluselämän, tallentamiseksi. Toteutan ortodoksisen kirkkomusiikin alaan kuuluvan väitöskirjatyöni Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Vastaan mielelläni tutkimukseen liittyviin kysymyksiin!

Исследование звукового пространства в православном богослужении – Примите участие в опросе

Я – докторант и занимаюсь исследованием звукового пространства в православном богослужении и опыта участников. Собираю материал для исследо-вания в приходе Хямеенлинна в течение октября 2019 года. Участвую в богослужениях и записываю их, а также опрашиваю людей, участвующих в богослужении. Ищу людей, желающих принять участие в опросе и которые участвуют или хотели бы участвовать в православном богослужении. Если Вы заинтересованы принять участие в опросе, пожалуйста, свяжитесь со мной. Цель исследования – получение данных о том, из чего складывается звуковое пространство в богослужении и каким образом участвующие в богослужении люди воспринимают его. Высокопреосвященный архиепископ Лев дал благословение на сбор информации для исследования в епархии. С удовольствием отвечу на вопросы, касающиеся исследования!

Research on soundscapes in Orthodox worship – Take part in an interview

I will be collecting research material in the parish of Hämeenlinna in October 2019, related to my doctoral studies concerning sounds and the experiences of sounds in Orthodox worship. I hope to participate in and make recordings of the divine services, then interview people who have participated in them. I am looking to interview those who have attended Orthodox services or are interested in attending a service – this is open to Orthodox parishioners and non-Orthodox alike. If you are interested in taking part in an interview, please contact me. HE Archbishop Leo has given his blessing for the collection of material in the diocese. I will be happy to answer any questions about the study!

TM, FM Tuuli Lukkala

väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

puh. 040 258 8933

sähköposti: tuuli.lukkala@uef.fi

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

HÄMEENLINNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan lakisääteinen seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 3.-10.11.2019. Vaalissa valitaan valtuutetut vuosille 2020-2023.

Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.5.2019, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Seurakunnanvaltuustoon valitaan 6 uutta valtuutettua.

Vaalitoimituksen äänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

– Hämeenlinnan kirkko 3.11.2019 klo 11.30-13.30

– Forssan toimintakeskus 3.11.2019 klo 16-17

– Hämeenlinnan kirkkoherran virasto 8.11.2019 klo 15-16

– Hämeenlinnan kirkko 10.11.2019 klo 11.30-13

Äänioikeutettu seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokainen seurakunnan jäsen, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään 6 ehdokasta. Äänestyslippuun on varattu 6 paikkaa, joihin merkitään ehdokkaiden numerot. Äänestää voi pienempääkin määrää kuin 6 ehdokasta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeutta voi käyttää millä tahansa äänestyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalin tulos julkaistaan 10.11.2019 kuulutuksena, ja se on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla sekä seurakunnan kotisivuilla ja kirkon ilmoitustaululla.

Vaaliluettelo Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalissa 3.-10.11.2019:

 1. Erja Wessman
 2. Laura Huovinen
 3. Toni Rasilainen
 4. Katri Heporauta
 5. Sami Ylämurto
 6. Jussi Männistö

 

Jonas Bergenstad, vaalilautakunnan puheenjohtaja, 27.9.2019

Yllätyskäänne seurakuntien yhdistymisessä: virallinen fuusio lykkääntyy vuodella ”Yhteistyö jatkuu niin kuin on suunniteltu”

Kirkkoherra Markku Salminen korostaa, että viivästys on vain hallinnollinen.

Kirkon keskushallintoyksiköltä saapui keskiviikkona 25. syyskuuta yllättävä viesti. Tuoreen tiedon mukaan lainsäädäntötyössä ei päästä sellaiseen aikatauluun, joka mahdollistaisi seurakuntien yhdistymisen siten jo vuoden 2020 alusta, kuten alun perin oli kaavailtu.

Tämä johtuu pitkälti siitä, että yhdistyvissä Hämeenlinnan, Lahden ja Helsingin seurakunnissa järjestetään tänä syksynä seurakunnanvaltuuston vaalit. Näin ollen 1.1.2020 lukien yhdistyneen Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuuston jäsenmäärä olisi kasvanut yli 40 jäseneen, mikä ei ole mahdollista nykyisten säännösten vallitessa. Tällä hetkellä Helsingin seurakunnan seurakunnanvaltuustossa voi olla kirkkolain mukaan 21 jäsentä.

Nopeutetun yhdistymisen seurauksena siis kävisi niin, että vastaanottavan eli Helsingin seurakunnan valtuusto jatkaisi seurakunnanvaltuustona siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valittaisiin.

Arkkipiispa Leon kanta on, että nyt ei järjestetä ylimääräisiä vaaleja, koska varsinaiset vaalit ovat jo järjestelyissä pitkällä.

Jos seurakuntien yhdistyminen pantaisiin täytäntöön vuoden 2020 alusta, seurakunnan alueet eivät tulisi tasavertaisesti edustetuiksi valtuustossa, vaan alueellinen tasavertaisuus jäisi seurakunnanneuvoston kokoonpanon varaan.

Edellyttää kirkollishallituksen päätöstä

Selvitysmies Hannu Palsola ja kirkon lakimies Jari Rantala ovat konsultoineet yhdistymisasiassa sekä arkkipiispa Leoa että kirkollishallituksen lakimiesjäsentä Matti Tolvasta. Sen perusteella he suosittelevat menettelyä, jossa seurakunnanvaltuustot kokoontuisivat vuonna 2020 yhdessä saman asialistan pohjalta.

Tällöin ne käsittelisivät yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä yhteisissä valtuustojen kokouksissa. Tuolloin valtuustot voisivat saada äänensä kuuluviin kaikkia seurakuntia koskevien kysymysten osalta. Tällä tavoin turvattaisiin yhteismitalliset päätökset seurakuntakohtaisesti.

Toiminnallisesti yhteistyö voi perustua sopimukseen, eikä seurakuntarajat ylittävälle yhteistyölle ole juridisia esteitä. Yhdistymisen täytäntöönpano tapahtuisi siis virallisesti 2021 alusta lukien.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen haluaa korostaa, että seurakuntien työntekijöiden työsuhteet eivät ole uhattuna yhdistymisprosessin tai vahvistuvan yhteistyön takia.

”Yhteistyö seurakuntien välillä jatkuu niin kuin oli suunniteltukin. Nyt on kyseessä pelkkä hallinnollinen viivästys”, isä Markku Salminen sanoo.

Hän korostaa myös, ettäseurakuntien yhdistyminen ja yhdistymissopimuksen voimaantulo edellyttää kirkollishallituksen päätöstä. Selvitysmiehet pitävät nyt syntyneessä tilanteessa täysin mahdollisena sellaista kirkollishallituksen päätöstä, jonka mukaan nopeutettua menettelyä ei toteuteta, vaan edettäisiin siten, että kaikki yhdistymiset pannaan täytäntöön vuoden 2021 alusta lukien.

Markku Salminen
kirkkoherra, rovasti
markku.salminen@ort.fi
Helsingin ortodoksinen seurakunta
Liisankatu 29, 00170 Helsinki
www.hos.fi

Jonas Bergenstad
kirkkoherra ja vt. kirkkoherra
jonas.bergenstad@ort.fi
Lahden ortodoksinen seurakunta
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta

 

Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat yhdistyvät

Seurakunnat yhdistyvät vuoden 2020 alusta. Uuden seurakunnan nimeksi tulee Helsingin ortodoksinen seurakunta.

kirkkoherrat ja valtuustojen puheenjohtajat allekirjoittamassa yhdistymissopimusta kuvannut juha lampinen.jpg

Kirkkoherrat sekä seurakunnanvaltuustojen puheenjohtajat allekirjoittamassa yhdistymissopimusta. Kuvassa vasemmalta oikealle: kirkkoherra Markku Salminen (Helsinki), Anatoli Lappalainen (Lahti), Arvo Kokkonen (Helsinki), Riitta Räntilä (Hämeenlinna), kirkkoherra Jonas Bergenstad (Lahti ja Hämeenlinna). Kuva: Juha Lampinen

 

Maanantaina 26. elokuuta Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksiset seurakunnat tekivät historiallisen päätöksen yhdistymisestä. Kolme valtuustoa kokoontui Helsingissä ja hyväksyi yksimielisesti sopimuksen, jonka perusteella uusi seurakunta syntyy 1.1.2020. Uuden seurakunnan nimeksi tulee Helsingin ortodoksinen seurakunta. 

“Vaikka vastaanottavan seurakunnan – Helsingin ortodoksisen seurakunnan – nimi säilyy yhteisenä nimenä, on hyvä muistaa että 1. tammikuuta alkaen on kyse uudesta seurakunnasta. Odotan jo innolla syksyn aikana tehtävää yhteistä suunnittelua ja kevään yhdessä tekemistä. Pelkkien hallintorakenteiden muutoksella ei tavoitteet toteudu, vaan tarvitaan myös toimintakulttuurin muutosta. Verkostonut toimintatapa, osaamisen esiintuominen ja kehittäminen sekä seurakuntalaisten palveminen ovat keskiössä”, kertoo Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen 

Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat tulevat muodostamaan pohjoisen toiminta-alueen, jolla on oma esimies. Uuteen seurakuntaan ei synny kappeliseurakuntia, koska Helsingissä oli jo entuudestaan kokemusta toimintakeskusmallista. Toimintakeskusmallin todettiin sopivan myös tähän tilanteeseen.  

Yhdistymisillä parempaa palvelua seurakuntalaisille 

Nykyisisissä Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnissa ymmärretään, että paljon työtä on edessä. Tehty yhdistymissopimus luo kuitenkin hyvät edellytykset onnistua prosessissa, jonka tavoitteena on seurakuntalaisten palvelujen parantaminen: 

Työtä on paljon, mutta se on hyvää työtä seurakuntalaisten ja Kirkon hyväksi. Olemme aktiivisina ja innokkaina mukana rakentamassa uutta. Jumalan johdatukseen luottaen voimme turvallisin mielin katsoa tulevaan”, kommentoi Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien kirkkoherra Jonas Bergenstad. 

Yhdistymisillä halutaan karsia hallintoa ja taloudenhoitoa keskittämällä ne suurempaan seurakuntaan. Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat näkevät yhdistymisessä erinomaisen mahdollisuuden uudelle alulle. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmaksi ei hallinnon ja talouden hoitaminen pienissä yksiköissä ole mielekästä eikä järkevää”, kommentoi Bergenstad. 

Uudistus vapauttaa muun muassa yhdistyvien seurakuntien papit tekemään hengellistä työtä aiempaa enemmän. Tavoitteena on, että resurssitsekä käytettävissä olevat varat että henkilöstön työaikavoitaisiin käyttää entistä paremmin kirkon ydintoimintaan: jumalanpalveluselämään, opetukseen ja diakoniaan. Yhdistymisillä ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Pysyvässä työsuhteessa olevat työntekijät siirtyvät uuteen seurakuntaan vanhoina työntekijöinä. 

Edessä yhteinen tulevaisuus 

Yhdistymisneuvottelut käytiin hyvässä hengessä heinä-elokuun aikana osana Suomen ortodoksisessa kirkossa meneillään olevaa hallinnonuudistusta. Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että seurakuntarajat ja –rakenteet arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä. 

Neuvottelut olivat lämminhenkiset ja avoimet. Tämä antaa hyvän pohjan yhdistymisprosessin seuraaviin vaiheisiin, kun lähdemme työstämään sopimusta konkretiaan ja viemään asioita käytäntöön”, summaa Bergenstad. “Seurakuntien yhdistäminen noudattaa kirkolliskokousten strategisia linjauksia ja sillä on hiippakunnan piispan tuki. Yksimielisinä tehdyt päätökset merkitsevät myös keskinäistä luottamusta, jonka varaan rakennamme yhteistä tulevaisuutta Kirkon perinteelle uskollisina”, lisää Salminen.

Lisätietoja:
Markku Salminen
rovasti, kirkkoherra
Helsingin ortodoksinen seurakunta
markku.salminen@ort.fi
+358 40 501 6190
https://www.hos.fi/ 

Jonas Bergenstad
kirkkoherra
Lahden ortodoksinen seurakunta
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
jonas.bergenstad@ort.fi
+358 40 033 0484 

Seurakuntavaalit

Vaalin toimittamisen aika ja vaalialue

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhdeksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 16.5.2019 päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään yhdeksää (9) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite: Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta, Matti Alangon seurakunta, 13130 Hämeenlinna, viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 13.00.

Äänioikeutettujen luettelo

 Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Matti Alangon katu, 13130 Hämeenlinna, 16.–22.9.2019 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 13.00. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan lauantaina 28.9.2019.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin 25.10.2019 ilmestyvässä numerossa.

Page 1 of 9