”Hiippakunnan koronatiimi on antanut 25.9. kaikkia hiippakunnan seurakuntia koskevan ohjeistuksen, joka on voimassa lokakuun alusta 31.10.2020 saakka. Tiimi on varautunut päivittämään ohjeita jo ennen lokakuun loppua, mikäli tarvetta ilmenee.

Uudessa ohjeistuksessa korostetaan kasvomaskien käytön tärkeyttä. Hiippakunnassa on annettu jo 10.8. myös kirkkokansaa koskeva suositus käyttää maskia aina, kun kahden metrin turvaväli ei toteudu. Nyt maskien käytön toivotaan yleistyvän merkittävästi koko hiippakunnan alueella.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa tartunnan saaneista ei saa lainkaan oireita tai ne ovat hyvin lieviä. Lisäksi virus voi tarttua jo muutamia päiviä ennen oireiden alkua. Oireetonkin voi siis tartuttaa muita tietämättään varsinkin ahtaissa sisätiloissa. Kasvomaskin asianmukainen käyttö auttaa vähentämään tartuntavaaraa, sillä se estää pisaroiden leviämistä ympäristöön.

Maskisuosituksesta huolimatta maskin puuttuminen ei saa muodostua kenenkään seurakuntalaisen kohdalla esteeksi esimerkiksi jumalanpalvelukseen osallistumiselle. Maskin käyttäminen tai käyttämättä jättäminen jätetään jokaisen omaan harkintaan. Työntekijöiden kohdalla maskin käyttö on kuitenkin velvollisuus.

Kirkkomatkalle on syytä varata ainakin kaksi maskia, jotta suojan voi vaihtaa uuteen ehtoolliselle osallistumisen jälkeen.

Uudessa ohjeistuksessa muistutetaan myös siitä, että kaikkeen toimintaan on ilmoittauduttava etukäteen tai viimeistään tilaisuuden alkaessa. Huomiota kiinnitetään myös turvaväleihin: vaikka etäisyydet ovat usein riittäviä palveluksen aikana, ne unohtuvat helposti heti sen päätyttyä.”
(lainaus kirkon ort.fi -sivuilta)