Hämeenlinnan, Lahden ja Turun ortodoksisten seurakuntien edustajat kokoontuivat selvitysmies Hannu Palsolan johdolla Helsingissä keskiviikkona 20.9. ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen käsittelemään hiippakuntarajojen muutokseen sekä uusien seurakuntien muodostamiseen tähtäävää hallinnonuudistusta. Hämeenlinnasta tilaisuuteen osallistuivat seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen ja kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad.

Keskusteluissa käsiteltiin seurakuntien lausuntojen pohjalta uusiin seurakuntiin liittyviä eri hallintomalleja, erityisesti kappeliseurakuntamallia tai sen vaihtoehtona vastaavanlaista hallintomallia, kuin Helsingin seurakunnassa on tällä hetkellä. Lisäksi keskusteltiin muutosjohtamisesta, toiminnan järjestämisestä uudessa seurakunnassa, talouden näkymistä sekä esitetyn uuden seurakunnan mahdollisuuksista ja riskeistä.

Kaikki seurakunnat ovat lausunnoissaan olleet kriittisiä esitettyyn uuteen seurakuntaan. Hämeenlinnan erityisenä huolena ovat seurakunnan sijoitusvarallisuuden turvaaminen testamentissa määrättyyn kohteeseensa sekä yhteistyön jatkumisen mahdollisuudet Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanssa, johon Hämeenlinnan seurakunnalla on luontaiset yhteydet ja yhteistyön pitkät perinteet. Tampereen seurakunta on esitetyssä hiippakuntarajojen uudistuksessa siirtymässä Oulun hiippakuntaan ja Hämeenlinna jää Helsingin hiippakuntaan.

Ensiarvoisen tärkeää seurakunnalle on ortodoksisen hengellisen elämän jatkuminen tuleville sukupolville Hämeenlinnassa. Tähän kysymykseen kiinteästi liittyy myös jumalanpalveluspaikan turvaaminen Hämeenlinnassa.

Vaikka kaikki seurakunnat lähtökohtaisesti ovatkin kriittisiä esitykseen, oli keskustelu rakentavaa ja avasi uusia näkökulmia yhteistyön tärkeydestä ja kehittämisestä tulevaisuudessa. Seurakunta osallistuu hallinnonuudistusprosessiin rakentavassa ja aktiivisessa hengessä.

Selvitysmies tulee laatimaan kaikista keskusteluista muistion, joka jaetaan seurakunnille. Kirkollishallituksen tavoitteena on tehdä ensimmäiset päätökset seurakuntauudistuksesta vielä tämän vuoden aikana. Hiippakuntarajojen uudistamisesta päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuun kokouksessa.

Lisätietoja hallinnonuudistuksesta antaa

  • kirkkoherran toimen hoitaja Jonas Bergenstad sekä
  • seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen.