Uusi Helsingin ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021 jolloin nykyiset Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät. Uuden Helsingin seurakunnan Hämeenlinnan papin toimeen tuli 12.8. päättyneen hakuajan puitteissa kolme hakemusta.

Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle rovasti Aki Leskisen, toiselle vaalisijalle rovasti Konstantin Strekachevin ja kolmannelle vaalisijalle pastori Jaso Pössin. Kaikki hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen 132 § mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen.

Valintaprosessi etenee nyt niin, että seurakunnanneuvosto ilmoittaa hiippakunnan piispalle, halutaanko ehdokkaita kuulla koepalveluksissa. Papin valinnasta päättää seurakunnanvaltuusto.

Lähde: ort.fi