Seurakunnanvaltuusto 2016 – 2019

Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. (Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, 56§). Valtuuston tehtävät on määritelty tarkemmin Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä (87§).

Puheenjohtaja:
Riitta Räntilä, Hämeenlinna

Varapuheenjohtaja:
Helena Saukkonen, Hämeenlinna

Jäsenet:
Olli Ahtola, Hämeenlinna
Veli Backman, Hämeenlinna
Laura Huovinen, Hämeenlinna
Pertti Juntunen, Hämeenlinna (Lammi)
Jussi Männistö, Hämeenlinna
Janne Piiroinen, Hämeenlinna
Erja Wessman, Hattula

Jäsenten esittely vaalisivulla


Seurakunnanneuvosto 2016 – 2019

Seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä. (Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985, 59§)

Puheenjohtaja:
Andreas Larikka, kirkkoherra

Jäsenet:
Isto Halinen, Hämeenlinna
Erkki Lumisalmi, Hämeenlinna
Milla Mikkonen,
Elise Tamminen,
Janne Piiroinen, Hämeenlinna

Henkilöstön edustaja neuvostossa: Leena Lomu, kanttori

 

Vaalilautakunta 2016 – 2019: Veli Backman, Laura Huovinen ja Sven Wessman. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra (Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 74 §).

Kiinteistölautakunta 2016 – 2019: Janne Piiroinen, Markku Seljänne ja Antonina Sosunov-Perälä. Kirkonisännöitsijän tehtävänä on avustaa kiinteistö-
lautakuntaa kirkkorakennuksen hoidossa (Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys
99 § 3 mom.).

Lapsi- ja nuorisotyölautakunta 2016 – 2019: Katri Heporauta, Laura Huovinen ja Milla Mikkonen. Toimintaa ohjaa kanttori Leena Lomu.

Rahoitus- ja sijoitustyöryhmä 2016 – 2019: Jussi Männistö, Jari Pitkänen, Riitta Räntilä, Helena Saukkonen ja Tomer Huhtamäki pankin edustajana sekä toimensa puolesta kirkkoherra Markku Aroma.

Pääkirkon rakennushankkeen rahoitustyöryhmä 2016 – 2019: Olli Ahtola, Jussi Männistö ja Jari Pitkänen.

Pääkirkon rakennushankkeen rakennustoimikunta 2016 – 2019: Pertti Juntunen, Markku Seljänne kiinteistölautakunnan edustajana.