Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan
seurakunnanvaltuuston päätöksiä:

SEURAKUNNANVALTUUSTON II lakisääteinen kokous

Keskiviikko 11.11.2020, klo 18.00, Seurakuntasali, Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna
Läsnä: Markku Salminen, kirkkoherran toimen hoitaja,  Erja Wessman, pj., Laura Huovinen, Katri Heporauta, siht., Jussi Männistö
Poissa: Toni Rasilainen

47 § Kirkon peruskorjaushankkeen rahoitus

Päätösesitys: Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että kirkon peruskorjaushanke rahoitetaan seurakunnan sijoitusvarallisuudella, kahden asunto-osakkeen myynnistä saatavilla tuotoilla sekä korkeintaan 400 000 euron lainarahoituksella.

Päätös:  Esityksen mukaan.

48 § Seurakunnan vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma
Seurakunnan neuvosto on laatinut talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätösesitys: Seurakunnanneuvosto on lähettänyt valmistellun vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Neuvosto esittää vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,80%.
Päätös: Esityksen mukaan.

49 § Muut asiat

Valtuusto keskusteli kirkon peruskorjaushankkeen toteutuksen valvonnasta.

50 § Ilmoitusasiat

 

 • i Markku Salminen toimii Hämeenlinnan seurakunnan kirkkoherran tehtävien hoitajana vuoden 2020 loppuun saakka.
 • Kozelštšanin Jumalansynnyttäjän ikoni, joka on yksi Suomen ortodoksisen kirkon merkittävimmistä hengellisistä aarteista, vierailee Hämeenlinnan kirkossa 13.12.
 • Valtuuston vaalin tulos julkaistaan 15.11.2020 klo 18.

 

 

SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Torstai 15.10.2020 klo 18 alkavan infotilaisuuden jälkeen,  Seurakuntasali, Hämeenlinna
Läsnä: Markku Salminen, kirkkoherran toimen hoitaja, Erja Wessman pj, Laura Huovinen,                      Jussi Männistö, Toni Rasilainen
Poissa: Katri Heporauta

40§ Kirkon remonttihankkeen urakoitsijakilpailutuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin äänin 3-1 kirkon remonttihankkeen urakoitsijakilpailutus. Päätös lähetetään edelleen kirkollishallitukselle hyväksyttäväksi.

41§ Ilmoitusasiat
Seuraava seurakunnanvaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 11.11.

 

SEURAKUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Maanantai 5.10.2020 klo 18.00, Seurakuntasali, Hämeenlinna
Läsnä: Markku Salminen, kirkkoherran toimen hoitaja, Erja Wessman pj, Laura Huovinen,
Katri Heporauta, Jussi Männistö, Toni Rasilainen

30§ Hämeenlinnan papin valinta
Uusi Helsingin ortodoksinen seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021 jolloin nykyiset Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät. Uuden Helsingin seurakunnan Hämeenlinnan papin toimeen tuli 12.8. päättyneen hakuajan puitteissa kolme hakemusta.
Arkkipiispa Leo on asettanut ensimmäiselle vaalisijalle pastori Aki Leskisen , toiselle vaalisijalle rovasti Konstantin Strekachevin ja kolmannelle vaalisijalle pastori Jaso Pössin . Kaikki hakijat täyttävät kirkkojärjestyksen 132 § mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen. Papin valinnasta päättävät seurakunnanvaltuustot.
Päätös: Valitaan Aki Leskinen yksimielisesti suljetulla lippuäänestyksellä.
31§ Kirkon remontointi
Hämeenlinnan kirkon remonttihanke on edennyt siihen pisteeseen, että neuvosto on antanut valtuustolle tehtäväksi urakoitsijakilpailutuksen hyväksymisen.
Päätös: Valtuusto ei tee tällä kertaa päätöstä. Valtuusto haluaa tietää lisää remontointihankkeen kokonaisuudesta ja aikataulutuksesta. Valtuusto ehdottaa kokoontumista asian tiimoilta 14.10, 15.10 tai 16.10. Valtuusto toivoo pikaista kokousta, jotta asia saadaan ratkaistua. Kokoukseen kutsutaan kiinteistölautakunta, Rakennuttaja HTJ edustaja, Matti Rouvinen ja i Aki Leskinen.
32§ Ero valtuustosta
Päätösesitys: Koska valtuuston jäsen Sami Ylämurto on muuttanut pois seurakunnan alueelta 1.10.2020 lähtien, myönnetään ero valtuustosta pyynnöstä.
Päätös: Esityksen mukaan.

 

SEURAKUNNANVALTUUSTON
I lakisääteinen kokous
Tiistai 4.8.2020, Seurakuntasali, Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna

Läsnä:  Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja,siht.,  Erja Wessman pj, Sami Ylämurto,                       Laura Huovinen, Katri Heporauta siht 19 §, Jussi Männistö pj 19 §, Toni Rasilainen

18 § Forssan rukoushuoneen isännöitsijän valinta
Forssan rukoushuoneen isännöitsijäksi valittiin Heikki Halme.

19 § Seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
Seurakunnanneuvosto on valmistellut seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteistyössä tilitoimisto Reijo Mäen kanssa. Seurakunnanneuvosto allekirjoitti vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 16.3.2020 ja lähetti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä valtuuston hyväksyttäväksi. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailun, taseen ja tase-erittelyt. Tilintarkastajat toimittavat tilintarkastuskertomuksen ma 8.6.2020 alkavalla viikolla valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päätti vastuuvapauden myöntämisestä.

20 § Seurakunnan vuoden 2019 vuosikertomus
Seurakunnanneuvosto on valmistellut seurakunnan vuoden 2019 vuosikertomuksen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 vuosikertomuksen.

21 § Vuorentaan hautausmaan määräalan luovutus
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on kiinteistövaihtosopimuksella saanut Hämeenlinnan luterilaisilta seurakunnilta vuonna 1969 1 hehtaarin määräalan Vuorentaan hautausmaalta ortodoksiselle hautausmaalle. Määräalan lohkominen ja lainhuuto on aikanaan seurakunnilta jäänyt tekemättä. Hämeenlinnan ortodoksisella seurakunnalla on ollut n. 0,5 hehtaarin määräala Vuorentaan hautausmaalla ortodoksisena hautausmaana. Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien yhdistyessä vuoden 2021 alusta on oleellista, että loppu 0,5 hehtaaria lohkotaan ja koko 1 hehtaarin määräalalle haetaan lainhuuto.

Hämeenlinnan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta ovat yhteistyössä valmistelleet määräalan luovutussopimuksen. Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on aiemmin hakenut lainhuutoa olemassaolevalle 0,5 hehtaarin määräalalle. Kaupungin maanmittauslaitoksella lainhuuto on keskeytetty siksi aikaa, kunnes koko 1 hehtaarin määräala on lohkottu ja luovutettu seurakunnalle, jonka jälkeen lainhuuto haetaan koko 1 hehtaarin määräalalle.

Seurakunnanvaltuusto hyväksyi seurakunnanneuvoston esityksestä Vuorentaan hautausmaan määräalan luovutussopimuksen.

22 § Seurakunnanvaltuuston vaali syksyllä 2020
Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät vuoden 2021 alusta lukien ja muodostavat uuden seurakunnan. Hiippakunnan piispa, KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, on päättänyt tämän johdosta seurakunnanvaltuuston vaalin toimittamisesta marraskuussa 2020. Hiippakunnan piispa on kirkkolain 55 § mukaisesti jakanut seurakunnan vaalialueisiin noudattaen uuden seurakunnan seurakuntarajoja. Kaikkien kolmen seurakunnan vaalilautakunnat vastaavat vaalin toimittamisesta yhteistyössä.

Päätettiin merkitä hiippakunnan piispan päätös tiedoksi.

23 § Muut asiat
Kirkkoherra kertoi kirkon peruskorjaushankkeen etenemisestä.

24 § Ilmoitusasiat
Seurakunnanvaltuuston jäsen Sami Ylämurto ilmoitti muutostaan Valkeakoskelle 1.9.2020 lukien.

 

Seurakunnanvaltuston kokous 15.1.2020

Läsnä: Bergenstad Jonas (vt. khra), Wessman Erja (pj.), Huovinen Laura, Männistö Jussi, Rasilainen Toni, Ylämurto Sami
Poissa: Heporauta Katri

  Valtuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Erja Wessman ja varapuheenjohtajaksi Jussi Männistö.

Hiippakuntaneuvoston jäseneksi kaudelle 2020-2023 valittiin Toni Rasilainen. Toimikauden lopullinen pituus määräytyy seurakuntien yhdistymisen mukaisesti.

Seurakunnanneuvoston jäseniksi kaudelle 2020-2023 valittiin Elise Tamminen, Erja Wessman, Riitta Räntilä, Isto Halinen ja Erkki Lumisalmi. Toimikauden lopullinen pituus määräytyy seurakuntien yhdistymisen mukaisesti.

Kiinteistölautakunnan jäseniksi kaudelle 2020-2023 valittiin Markku Seljänne, Isto Halinen ja Kirsi Backman. Toimikauden lopullinen pituus määräytyy seurakuntien yhdistymisen mukaisesti.

Vaalilautakunnan jäseniksi kaudelle 2020-2023 valittiin Sven Wessman, Laura Huovinen ja Veli Backman. Toimikauden lopullinen pituus määräytyy seurakuntien yhdistymisen mukaisesti.

10§ Pääkirkon isännöitsijäksi kaudelle 2020-2023 valittiin Kirsi Backman. Ahveniston kirkon isännöitsijäksi valittiin kaudelle 2020-2023 Sami Ylämurto ja Toni Rasilainen. Toimikauden lopullinen pituus määräytyy seurakuntien yhdistymisen mukaisesti.

11§ Tilintarkastajiksi vuodelle 2020 valittiin tarjousten perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG siten, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Esko Säilä ja toisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja Riikka Leino, joka on ortodoksisen kirkon jäsen.

12§ Valtuusto päätti valita määräaikaiseen papin toimeen ajalle 1.2.2020-31.12.2020 hiippakunnan piispan esityksen mukaisesti 1. vaalisijalle asetetun pastori Aki Leskisen. Toimi täytetään työehtosopimuksen mukaisella koeajalla.

 

Seurakunnanvaltuuston kokous 16.5.2019

Läsnä: Bergenstad Jonas (vt. khra), Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena, Wessman Erja, Markku Seljänne, Katri Heporauta,  Backman Veli.
Poissa: Huovinen Laura, Männistö Jussi, Ylämurto Sami

15§ Seurakunnanneuvosto on laatinut seurakunnan toiminnasta ja taloudesta vuosikertomuksen toimintavuodelta 2018 ja lähettänyt sen valtuustolle, joka käsitteli ja hyväksyi sen.

16§ Tilinpäätöksen 1.1. – 31.12. 2018 hyväksyminen. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen sillä ehdolla, että käsiteltyyn tilintarkastuskertomukseen saadaan allekirjoitukset eikä kertomukseen tule muutoksia. Mikäli toimintakertomukseen tulee muutoksia, kutsutaan valtuusto koolle ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään kertomus.

17§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Päätettiin vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille sillä ehdolla, että käsiteltyyn tilintarkastuskertomukseen saadaan allekirjoitukset eikä kertomukseen tule muutoksia.

18§ Kirkollishallituksen päätös Hämeenlinnan seurakunnan liittämisestä Helsingin seurakuntaan. Valtuusto laatii lausunnon neuvoston luonnoksen pohjalta ja hyväksyy sen lähetettäväksi kirkollishallitukselle.

19§ Syksyn 2019 seurakunnanvaltuustovaalien käytännön järjestelyt. Seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-10.11.2019. Seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Valtuustoon valittavien ehdokkaiden määrä on 9.

20§ Seurakunnan kiinteistöt. Seurakunnanvaltuusto päätti, että määrärahat rakennuttajakonsultin palkkaamiseen katetaan seurakunnan vuoden 2019 sijoitustuotoista. Kun tarjoukset on käsitelty ja kustannusarvio tiedetään, toimittaa neuvosto valtuustolle käsiteltäväksi lopullisen esityksen rakennuttajakonsultin palkkaamisesta. Tarvittaessa päätös tulee alistaa kirkollishallituksen päätettäväksi.Ahveniston kirkon kattokruunu on toimitettu korjattavaksi. Seurakunnanvaltuusto päätti, että kustannukset katetaan seurakunnan vuoden 2019 sijoitustuotoista.

21§  Seurakunnan varojen kavallukseen (entinen seurakuntasihteeri) liittyvä oikeudenkäynti oli 5.3.2019 Hämeen käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden päätös oli 2 vuotta 8 kuukautta ehdotonta vankeutta. Lisäksi hänet velvoitettiin korvaamaan kavalletut varat, luvattomasti kahdelle aputyöntekijälle maksetut palkat sekä seurakunnan oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Asianosainen on valittanut hovioikeuteen.

Seurakunnanvaltuuston kokous 28.1.2019

Läsnä: Bergenstad Jonas (vt. khra), Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena, Wessman Erja, Huovinen Laura,  Männistö Jussi, Ylämurto Sami, Backman Veli.
Poissa: Markku Seljänne, Katri Heporauta

Kutsuttuna puheoikeudella läsnä neuvoston jäsenet Leena Lomu, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman, pastori Kari (Hariton) Räntilä

5 § Seurakunnanvaltuusto laati seurakuntauudistusta koskevan lausuntopyynnön.

6 § Muut asiat. Keskusteltiin mahdollisuudesta kanttori Leena Lomulle äänittää CD-levy, kanttori suhtautuu itse myönteisesti hankkeeseen. Seurakunta huomioi ensi vuoden budjettia valmisteltaessa tarvittavan määrärahan hankkeelle.

Seurakunnanvaltuuston kokous 13.11.2018

Läsnä: Bergenstad Jonas (vt. khra, sihteeri), Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena (vpj.), Wessman Erja, Huovinen Laura, Heporauta Katri, Männistö Jussi, Ylämurto Sami, Seljänne Markku

Poissa: Juntunen Pertti, Backman Veli

37 § Valtuusto myönsi eron valtuuston jäsen Pertti Juntuselle hänen muutettuaan pois seurakunnasta. Hänen tilalleen valtuuston jäseneksi valtuuston toimikaudeksi 31.12.2019 saakka kutsuttiin Sami Ylämurto, joka oli seuraavaksi eniten ääniä valtuustovaaleissa saanut henkilö.

38 § a) Valtuusto kirjasi tiedoksi edellistä neuvostoa (2015-2016) koskevan syyttäjän päätöksen, jossa esitutkintaa entisen neuvoston osalta asiassa ei toimiteta ja epäillyn rikoksen tutkinta edellisen neuvoston osalta päättyi.

b) Valtuusto myönsi Milla Mikkoselle hänen pyynnöstään eron neuvoston jäsenyydestä sekä lasten ja nuorten lautakunnan jäsenyydestä. Neuvoston jäseneksi lopuksi toimikaudeksi 31.12.2019 saakka valtuusto valitsi pastori Kari Räntilän. Lasten ja nuorten lautakunnan jäseneksi valtuusto valitsi Sami Ylämurron 31.12.2019 saakka.

39 § Valtuusto päätti, että seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 2%.

40 § Valtuusto hyväksyi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 pienin muutoksin.

41 § Valtuusto hyväksyi seurakunnan talousarvion vuodelle 2019 sillä muutoksella, että seurakuntalehteen varattiin 8500 euroa. Muutoksen johdosta seurakunnan vuoden 2019 talousarvio on 800 euroa ylijäämäinen.

42 § Valtuusto keskusteltuaan Raksystems Oy: sisäilmatutkimuksen sekä riskiarvioanalyysin pohjalta antoi neuvostolle tehtäväksi valmistella kustannustehokas kirkkorakennushanke sekä ryhtyä tutkimustulosten vaatimiin toimenpiteisiin helmikuun 2019 loppuun mennessä.

Seurakunnanvaltuuston kokous 15.1o.2018

Läsnä: Bergenstad Jonas (vt. khra, sihteeri), Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena (vpj.), Wessman Erja, Backman Veli, Huovinen Laura, Heporauta Katri

Poissa: Männistö Jussi, Seljänne Markku, Juntunen Pertti

29 § Valtuusto valitsi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaliin valitsijamieheksi Katri Heporaudan ja varavalitsijamieheksi Aulikki Lumisalmen.

30 § Valtuusto asetti ehdokkaaksi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaliin Elise Tammisen.

Seurakunnanvaltuuston kokous 30.5.2018

Läsnä: Bergenstad Jonas, (vt. khra, sihteeri),  Ahtola Olli, Backman Veli, (sihteeri 19 §  ja 20 §), Saukkonen Helena (varapj., pj.), Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Männistö Jussi,  Wessman Erja  Poissa: Räntilä Riitta, Seljänne Markku

19 § Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus  ehdollisena sen mukaan kuin kokouksessa esitettiin edellyttäen, että tilintarkastajat  toimittavat allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen.

20 § Vastuuvapautta ei myönnetty 4.4.2017 saakka toimineelle neuvostolle  keskeneräisestä oikeusprosessista johtuen. 4.4.2017 alkaen toimineelle neuvostolle myönnettiin vastuuvapaus.

21 § Valtuusto hyväksyi vuosikertomuksin pienin sovituin muutoksin.

22 § Kirkon hallinnonuudistus ja Hämeenlinnan seurakunnan mahdolliset muutokset. Kirkolliskokous päätti vuonna 2017, että seurakuntarajat ja -rakenteet arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa koko kirkon tasolla vuoteen 2020 mennessä. Käytännön tavoitteena on, että uudet seurakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020 alkaen.Kirkon hallinnonuudistuksesta löytyy artikkeli: https://ort.fi/uutishuone/2018-03-21/seurakuntakartta-uudistuu-vuoteen-2020-mennessa Valtuusto seuraa aktiivisesti hallinnonuudistuksen etenemistä.

Seurakunnanvaltuuston kokous 24.1.2018

Läsnä: Bergenstad Jonas, vt. khra, Ahtola Olli, Backman Veli,  Räntilä Riitta pj., puheenjohtaja, Saukkonen Helena, vpj., Seljänne Markku, Wessman Erja sihteeri. Poissa Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Männistö Jussi.

1 § – 3 § Kokousteknisiä asioita.

4 § Esitettiin valtuuston puheenjohtajaksi Riitta Räntilää ja varapuheenjohtajaksi Helena Saukkosta. Sihteerin tehtävää ehdotettiin kiertäväksi valtuuston jäsenten kesken. Kuluvan kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Erja Wessmania. Puheenjohtajan valinnan vahvistaa hiippakunnan piispa.

5 § Valitiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veli Backman ja Helena Saukkonen.

6 § Hyväksyttiin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020.

7 § Hyväksyttiin Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kertomus sielunhoidosta, taloudesta ja opetustyöstä 2011-2017.

8 § Valtuusto merkitsi seurakunnantarkastukseen (20. – 21.11.2017) liittyvät pöytäkirjat  tiedoksi ja lähettää ne edelleen neuvostolle toimenpiteitä varten.

9 § Kiinteistölautakunnan jäseniä ovat Antonina Sosunov-Perälä, Markku Seljänne sekä viime vuonna seurakunnasta pois muuttanut Janne Piiroinen. Myönnettiin ero Janne Piiroiselle ja valittiin kiinteistölautakuntaan  uusiksi jäseniksi Ari Minkkinen ja Isto Halinen.

10 §  Tarkasteltiin lauta- ja toimikuntien sekä työryhmien toimintaa seurakunnan tarpeiden ja tulevaisuuden pohjalta kaudella 2016 – 2019.  Vaalilautakunta, lapsi- ja nuorisotyötoimikunta ja rahoitus- ja sijoitustyöryhmä jatkavat entisellään. Päätettiin lopettaa pääkirkon rakennushankkeen rahoitustyöryhmä ja pääkirkon rakennushankkeen rakennustoimikunta.

Vaalilautakunta (kirkkojärjestys § 74): Veli Backman, Laura Huovinen, Sven Wessman, puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Lapsi- ja nuorisotyölautakunta: Katri Heporauta, Laura Huovinen, Milla Mikkonen, toimintaa ohjaa kanttori Leena Lomu.

11 § Kirkkoherran toimen hoitaja on toistaiseksi oman työnsä ohella Lahden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jonas Bergenstad. Arkkipiispa nimeää papillisten tehtävien hoitajan.

12 § Muut asiat. Merkitään tiedoksi Olli Ahtolan pyytämä ero seurakunnanvaltuustosta.

Seurakunnanvaltuuston kokous 19.11.2017

Läsnä: Bergenstad Jonas, vt. khra, Ahtola Olli, Backman Veli, Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Männistö Jussi, Räntilä Riitta, puheenjohtaja, Saukkonen Helena, sihteeri, § 21-28, Seljänne Markku, § 23b – 34, Wessman Erja, sihteeri, § 29 – 34. Poissa Piiroinen Janne.

23 § Valtuutettu Janne Piiroinen ilmoitti 13.10.2017 muuttaneensa pois seurakunnasta. Myönnettiin ero Janne Piiroiselle ja valittiin seurakunnanvaltuuston jäseneksi Markku Seljänne 31.12.2019 saakka.

24 § Valtuusto merkitsi tiedoksi Hyvän hallinnon periaatteet Hämeenlinnan seurakunnassa.

25 § Kuultiin puheenjohtajan katsaus maaliskuussa 2017 ilmi tulleen kavalluksen jälkeisistä tapahtumista ja toimenpiteistä.

26 § Valtuusto valitsi pääkirkon ja Ahveniston kirkon isännöitsijäksi Kirsi Backmanin.

27 § ja 28 § Vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen mutta tilivelvollisille ei myönnetä vastuuvapautta tilikaudelle 2016. Todettiin, että seurakunnan varoja on tilikauden aikana ja 31.3.2017 asti kavallettu yhteensä 377 505 euroa. Kuultiin tilintarkastajien lausunto.

29 § Neuvoston esityksen mukaan tuloveroprosentti päätettiin pitää entisenä. Tuloveroprosentti vuodelle 2018 on 2,15.

30 § Valtuusto havainnoi ja merkitsi tiedoksi, että talousarviossa palkkakulut ovat suuret ja niitä pitää saada karsittua. Valtuusto pyytää seurakunnanneuvostoa laatimaan suunnitelman siitä, miten palkkakustannukset saadaan pienennettyä.

Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan päätettiin pyytää neuvostoa selvittämään, miten yhteistyötä Lammilla sijaitsevan Athos-säätiön kanssa saadaan lisättyä sekä pohtimaan seurakunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

31 § Tilanne- ja talouskatsaus kirkon rakentamisasiassa. Todettiin, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista edetä asiassa vain olemassa olevien suunnitelmien pohjalta, vaan on mietittävä vaihtoehtoja monipuolisesti.

32 § Metropoliitta Ambrosius on ilmoittanut suorittavansa seurakunnantarkastuksen 20. – 21.11.2017.

33 § Hyväksyttiin kirkon päihdeohjelma.

Seuraava kokous on tammikuussa 2018.

Seurakunnanvaltuuston ylimääräinen kokous 4.4.2017 

KP metropoliitta Ambrosiuksen toimeksiannon perusteella pidetään Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnanvaltuuston II ylimääräinen kokous.

Läsnä: Metropoliitta Ambrosius, Jonas Bergenstad, khra, Riitta Räntilä, pj., Helena Saukkonen, vpj., Olli Ahtola, Veli Backman, Laura Huovinen, Pertti Juntunen, Jussi Männistö, Janne Piiroinen, Erja Wessman.

Päätökset:

 • 18 § Kavallukseen liittyvien asioiden käsitteleminen ja niistä päättäminen.
  Valtuusto myönsi eronpyynnön seurakunnanneuvostolle ja hyväksyi uuden seurakunnaneuvoston, jonka jäsenet ovat: Erkki Lumisalmi, Isto Halinen, Milla Mikkonen ja Elise Tamminen vuoden 2019 loppuun saakka.
  Pääkirkon uudeksi isännöitsijäksi valittiin kahden kuukauden määräajaksi 4.4.2017 lähtien Janne Piiroinen.
 • 19 §  Muut asiat.
  Uusi kirkkoherra Andreas Larikka aloittaa kirkkoherran tehtävässä 1.5.2017.
  Kirkkohanketta jatketaan eteenpäin. Uuden neuvoston tulee valita ensin uusi rakennustyöryhmä hanketta varten.

Seurakunnanvaltuuston II sääntömääräinen kokous 7.11.2016 

Läsnä: Aroma Markku (khra), Ahtola Olli, Backman Veli, Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Piiroinen Janne, Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena (varapj.), Wessman Erja, Laine Marianne (siht.) Poissa: Männistö Jussi

Päätökset:

 • Merkittiin tiedoksi, että uuden kirkon arkkitehtisuunnittelua koskeva sopimus on seurakunnanvaltuuston 23.8.2016/53 § päätöksellä allekirjoitettu 15.9.2016. Merkittiin edelleen tiedoksi, että ennen allekirjoittamista sopimusasiakirjojen liitteenä olevaan 11.7.2016 hankintapöytäkirjaan on kirjattu konsulttivastuuvakuutuksen määrä.
 • Merkittiin tiedoksi, että Museoviraston edellyttämä ja ennen purkamista tehtävä kirkkorakennuksen dokumentointi on tehty Hämeenlinnan kaupunginmuseon toimesta restaurointialan harjoittelija Sanni Vattulaisen seminaarityönä. Amanuenssi Inka-Maria Laitilalta saadun tiedon mukaan digitaalisten valokuvien pitkäaikaissäilytys hoituu museon taholta. Todettiin seurakunnanneuvoston päättäneen (20.9.2016/108 §), että dokumentoinnista toistaiseksi puuttuvasta sakraaliesineiden valokuvauksesta ja luetteloinnista huolehtivat yhteistyössä kirkkoherra Markku Aroma ja kirkonisännöitsijä Sven Wessman.
 • Merkittiin tiedoksi seurakunnanneuvoston todenneen, että kirkon rakentamisajan väistötilamahdollisuudet ja -kustannukset on laajasti selvitetty. Todettiin seurakunnanneuvoston päättäneen (20.9.2016/109 §) em. selvitysten perusteella, että suurempina juhlapyhinä toimitettavia palveluksia varten seurakunta voi vuokrata tilapäisesti riittävän suuren kirkkotilan, mutta muutoin seurakunta ei vuokraa erillisiä väistötiloja kirkon rakentamisprojektin ajaksi. Rakentamisen aikana palveluksiin ja muihin toimintoihin tullaan käyttämään Matti Alangon katu 11 sijaitsevia tiloja, Ahveniston kirkkoa, Forssan toimintakeskusta sekä Lammilla sijaitsevaa Athos-säätiön kirkkoa.
 • Seurakunnanvaltuusto hyväksyi seurakunnanneuvoston päätöksen 20.9.2016/110 § a), jonka mukaan kirkollishallituksen keskusrahastomaksujen osittaista alentamista koskevasta hylkäävästä päätöksestä 9.9.2016/78 § ei valiteta.
 • Todettiin, että kirkollishallitus on (9.9.2016/84 §) istunnossaan vahvistanut seurakunnanvaltuuston 22.6.2016/43 § c) päätöksen koskien nykyisen kirkon purkamista.
 • Todettiin, että kirkollishallitus on tarvittavia lisäselvityksiä varten päättänyt jättää pöydälle seurakunnanvaltuuston 22.6.2016/43 § d) päätöksen koskien uuden kirkon rakentamista . Hyväksyttiin seurakunnanneuvoston esityksen (27.10.2016/130 §) mukainen lisäselvitys ja talouslaskelma, jotka on laadittu vastaukseksi kirkollishallituksen (9.9.2016/84 §) esittämiin pyyntöihin. Päätettiin, että lisäselvitys ja talouslaskelma lähetetään kirkollishallituksen 27.11.2016 pidettävän istunnon käsiteltäväksi.
 • Seurakunnanneuvoston esityksen mukaisesti ja metropoliitta Ambrosiuksen lausunnon pohjalta vahvistettiin seurakunnan talousarvio vuodelle 2017. Talousarvio perustuu 2,15 % tuloveroprosenttiin.
 • Seurakunnanneuvoston esityksen mukaisesti ja metropoliitta Ambrosiuksen lausunnon pohjalta vahvistettiin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019.
 • Valittiin seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Riitta Räntilä, varapuheenjohtajaksi Helena Saukkonen ja sihteeriksi seurakuntasihteeri suostumustensa mukaan.
 • Todettiin, että aloitteita ei ollut.

Ilmoitusasioita:

 • Myönnetyt huomionosoitukset: Pyhän Karitsan ritarikunnan I lk. kunniamerkki Markku Seljänteelle ja piispan siunauskirja Lidia Ustinoville
 • Kirkkoherran vuosiloma on 8. – 21.12.2016. Hallinnollisena sijaisena toimii Turun kirkkoherra Ion Durac, papilliset toimitukset ja päivystyksen hoitaa pastori Mikael Punnala
 • Kanttorin vuosiloma on 27.12.2016 – 10.1.2017
 • Ilmoitettiin valtuuston jäsenille, että oikeusturva- ja hallinnon vastuuvakuutuksessa  vakuutettuja ovat sekä seurakunnanneuvoston että -valtuuston jäsenet

Seurakunnanvaltuuston IV ylimääräinen kokous 14.9.2016 

Läsnä: Aroma Markku (khra), Ahtola Olli, Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Männistö Jussi, Piiroinen Janne, Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena, Wessman Erja, Laine Marianne (siht.) Poissa: Backman Veli

Päätökset:

 • seurakunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen menettelytapoja, joita noudattamalla turvataan kirkon rakennushankkeeseen liittyvissä asioissa hyvän hallintotavan mukainen toiminta, rakennushankkeen koordinointi, päätöksenteko ja tiedottaminen.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston päätös seurakunnan sopimusasiassa.

 

Seurakunnanvaltuuston III ylimääräinen kokous 23.8.2016 

Läsnä: Aroma Markku (khra), Ahtola Olli, Backman Veli, Huovinen Laura, Männistö Jussi, Piiroinen Janne, Räntilä Riitta (pj.), Wessman Erja, Laine Marianne (siht.)

Poissa: Juntunen Pertti, Saukkonen Helena (varapj.)

Päätökset:

 • seurakunnanvaltuusto vahvisti seurakunnanneuvoston päätöksen 16.8.2016 / 73 §, jonka mukaan aikuistyön organisoinnin pohjaksi perustettu työryhmä lakkautetaan.
 • seurakunnanvaltuusto vahvisti seurakunnanneuvoston päätöksen
  16.8.2016 / 82 §, jossa hyväksyttiin Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy:n konsulttisopimus ja valtuutettiin kirkkoherra Markku Aroma allekirjoittamaan se.
 • merkittiin tiedoksi seurakunnanneuvoston 16.8.2016 kokouksessa käsitellyt kirkkorakennusprojektin etenemiseen liittyvät asiat:
  • kirkkorakennusprojektin ulkopuolista valvojaa koskevia tarjouksia on saatu yksi, tarjouksia tullaan pyytämään lisää
  • seurakunta toimii uuden kirkon rakentamisprosessissa rakennuttajana ja palkkaa projektinjohtourakoitsijan
  • seurakunnanneuvosto on pyytänyt Oy RakValPro Ltd laatimaan 9.6.2014 hyväksyttyyn tarjoukseen aikaisemmin sovituilla lisäyksillä ja täsmennyksillä tämän hetkistä tilannetta vastaava sopimus
  • kirkollishallitukselta tulee anoa hyväksyntä nykyisen kirkon purkamiseen ja uuden kirkon rakentamiseen. Valtuuston jäsenille jaettiin tiedoksi kirkollishallituksen 9.9.2016 pidettävää istuntoa varten laadittu anomus.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston päätös 16.8.2016 / 83 § , joka koskee purettua arkkitehtisuunnittelun konsulttisopimusta. Todettiin, että  asian käsittely on päättynyt.
 • todettiin, että aloitteita ei ollut.

Ilmoitusasioita:

 • kanttori Leena Lomu on suorittanut hygieniapassin
 • kanttorin  vuosiloman aikana 18.7. – 11.8. sijaisena toimi Maria Nurminen
 • isä Markus on vuosilomalla 1. – 12.9., jolloin hallinnollisena sijaisena toimii Turun kirkkoherra Ion Durac, papilliset toimitukset ja päivystyksen hoitaa isä Hariton
 • seurakunnan kiinteistönhoitaja on vuosilomalla 2. – 11.9.
 • Ylöjärven Torpalla pidettyyn kristinoppileiriin osallistui 7 seurakunnan jäsentä
 • Lammilla pidettyyn perheleiriin osallistui 9 aikuista ja 11 lasta
 • seurakunta ja Pyhä Syke ry. osallistuvat Hämeenlinnan Taiteiden Yöhön 26.8. järjestämällä pääkirkkoon ohjelmallisen (ikonimaalaus, kuoro, käspaikka -piste, myyntipöytä) kirkkoyön klo 21 – 23, hartaushetki klo 22.30 alkaen
 • Tuula Huovisen ohjaama Feresikurssi seurakuntakodissa 1. – 3.9.
 • perinteinen luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja toimintapiirien edustajien yhteinen seminaari pidetään 15.9. klo 18 alkaen srk-kodissa
 • pääkirkon vuosijuhlaa vietetään 17. – 18.9.
 • su 18.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, metropoliitta Ambrosius
 • pääkirkon vuosijuhlan tarjoilusta (lounas ja kirkkokahvit seurakuntakodilla) ovat luvanneet huolehtia Marianne Kantonen ja Erja Wessman
 • ortodoksisten ja katolisten pappien yhteinen opintoseminaari pidetään
  Sofia -keskuksessa 5.-6.10.
 • kirkollishallituksen istunnon 3.5.2016 toimituskirjaan tehtyyn oikaisuvaatimukseen ei ole vielä tullut vastausta

 

Seurakunnanvaltuuston II ylimääräinen kokous 22.6.2016 

Läsnä: Aroma Markku (khra), Ahtola Olli, Backman Veli, Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Männistö Jussi, Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena (varapj.), Wessman Erja, Laine Marianne (siht.) Poissa: Piiroinen Janne

Päätökset:

 • todettiin luottamushenkilöiden ja toimikausien muutokset lautakunnissa, työryhmissä ja toimikunnissa ja vahvistettiin seurakunnanneuvoston esityksen (16.6.2016 / 57 §) mukaan:
  • Lapsi- ja nuorisotyölautakunta 2016 – 2019: Katri Heporauta, Laura Huovinen ja Milla Mikkonen. Toimintaa ohjaa kanttori Leena Lomu.
  • Rahoitus- ja sijoitustyöryhmä 2016 – 2019: Jussi Männistö, Jari Pitkänen, Riitta Räntilä, Helena Saukkonen ja Tomer Huhtamäki pankin edustajana sekä toimensa puolesta kirkkoherra Markku Aroma
  • Pääkirkon rakennushankkeen rakennustoimikunta 2016 – 2019: Pertti Juntunen, Markku Seljänne kiinteistölautakunnan edustajana sekä toimensa puolesta kirkkoherra Markku Aroma.
  • Pääkirkon rakennushankkeen rahoitustyöryhmä 2016 – 2019:Olli Ahtola, Jussi Männistö ja Jari Pitkänen sekä toimensa puolesta kirkkoherra Markku Aroma.
 • seurakunnanvaltuusto totesi, että seurakunnanneuvosto on kokouksessaan (16.6.2016 / 62 §) päättänyt lähettää kirkollishallituksen 31.5.2016 päivättyyn toimituskirjaan (Dnro 211/221/2015) oikaisuvaatimuksen. Seurakunnanvaltuusto perehtyi kirkollishallituksen 3.5.2016 istunnon toimituskirjaan sekä seurakunnanneuvoston laatimaan oikaisuvaatimukseen ja totesi, että 17.6.2016 kirkollishallitukselle lähetetty oikaisuvaatimus on asianmukainen.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 16.6.2016 päätös 63§ a), jonka mukaan pääkirkon muutos- ja laajennushankkeesta luovutaan kustannussyistä, sillä uudisrakentaminen on selvitysten perusteella osoittautunut edullisemmaksi vaihtoehdoksi.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 16.6.2016 päätös 63§ b), jonka mukaan seurakunnanneuvoston 16.6.2016 päätöksen 63 § a) perusteella puretaan 18.3.2013 allekirjoitettu sopimus pääkirkon muutos- ja laajennushankkeen arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Matti Porkka Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Arkture Oy:n kanssa.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 16.6.2016 päätös 63§ c), jonka mukaan Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnan 11.9.2015 tekemän purkamisluvan 2014 – 532 perusteella puretaan seurakunnan pääkirkko osoitteessa Erottajakatu 2, Hämeenlinna.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 16.6.2016 päätös 63§ d), jonka mukaan Hämeenlinnan ortodoksiseen seurakuntaan rakennetaan uusi pääkirkko osoitteeseen Erottajakatu 2, Hämeenlinna.
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 16.6.2016 päätös 64 § a), jonka mukaan uuden pääkirkon rakentamisen arkkitehtisuunnittelijaksi pisteytystaulukkoon perustuen valittiin Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy.
 • todettiin, että aloitteita ei ollut.

Ilmoitusasioita:

 • Asunto Oy Lampukan yhtiökokouksessa on päätetty, ettei vastikkeisiin tai käyttökorvauksiin tule muutosta ajalle 1.7.2016 – 30.6.2017
 • taloyhtiössä tehtyjen hissi- ja käyttövesisaneerausten johdosta Asunto Oy Raatihuoneenkatu 4 yhtiökokouksessa on päätetty korottaa sekä hoito- että pääomavastiketta ajalle 1.7.2016 – 30.6.2017
 • Forssan rukoushuoneen vuokraan ei odotettavissa korotusta
 • seurakunnanneuvosto on 16.6.2016 pitämässään kokouksessa päivittänyt vuokrat seurakunnan omistamien tilojen ja huoneistojen osalta
 • jaettiin tiedoksi kirkollishallituksen asiakirjat koskien keskusrahastoon kannettavia maksuja, keskusrahaston vuoden 2015 tilinpäätöstä sekä kirkon tuloja ja menoja 2008 – 2015
 • Ahveniston kirkon pysäköintipaikoilla tulee käyttää laminoitua pysäköintilupaa
 • kanslistin ammattinimike on vaihdettu seurakuntasihteeriksi
 • seurakunnanneuvosto on vahvistanut seurakuntasihteerin työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi osa-aikaiseksi toimeksi
 • perheleiri pidetään 4. – 7.7.2016 Lammin Kaunisniemessä
 • ikonimaalauksen kesäkurssi pidetään 27. – 30.6.2016 srk-kodissa
 • perinteinen luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja toimintapiirien edustajien yhteinen seminaari pidetään torstaina 15.9.2016 klo 18 alkaen seurakuntakodissa

Seurakunnanvaltuuston I sääntömääräinen kokous 12.5.2016 

Läsnä: Aroma Markku (khra), Ahtola Olli, Backman Veli, Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Männistö Jussi, Piiroinen Janne, Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena (varapj.), Wessman Erja, Laine Marianne (siht.)

Päätökset:

 • todettiin, että seurakunnanneuvosto on käsitellyt vuoden 2015
  tilinpäätöksen 25.4.2016; käsiteltiin ja vahvistettiin vuoden 2015 ylijäämäinen tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase liitetietoineen,
  rahoituslaskelma, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus) ja päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille
 • tuotiin esiin, että Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan
  nimetyt tilintarkastajat ovat Ilari Hakala (KHT) sekä Saila Vartia (KHT)
  ja varatilintarkastajina toimivat PricewaterhouseCoopers sekä Jukka
  Mäkelä (KHT)
 • todettiin, että seurakunnanneuvosto on käsitellyt vuoden 2015
  vuosikertomuksen 25.4.2016; käsiteltiin ja vahvistettiin vuoden
  2015 vuosikertomus vähäisin muutoksin
 • todettiin, että HILMAssa julkaistu arkkitehtisuunnittelua koskeva avoin tarjouskilpailu päättyy 20.5.2016 ja tarjoukset tullaan käsittelemään seuraavassa seurakunnanneuvoston kokouksessa 16.6.2016, jonka jälkeen asia esitetään valtuustolle
 • kirkkorakennusprojektin sujuvan etenemisen vuoksi seuraava seurakunnanvaltuuston kokous päätettiin pitää 22.6.2016
 • todettiin, että aloitteita ei ollut

Ilmoitusasioita:

 • ort.fi -verkkosivujen mukaan kirkollishallitus on 3.5.2016 päättänyt,
  että seurakunnalle ei myönnetä vapautusta arvopapereiden myynnin perusteella määrättävästä keskusrahastomaksusta, mutta asiaa koskevaa pöytäkirjapäätöstä ei ole vielä tullut

Seurakunnanvaltuuston I ylimääräinen kokous 4.2.2016

Läsnä: Aroma Markku (khra), Backman Veli, Juntunen Pertti, Piiroinen Janne, Räntilä Riitta (pj.), Saukkonen Helena (varapj.), Wessman Erja, kanslisti (siht.) Poissa: Ahtola Olli, Huovinen Laura, Männistö Jussi

Päätökset:

 • seurakunnanneuvoston esityksen mukaisesti nimettiin Mikko Junes kirkolliskokouksen maallikkojen edustajaehdokkaaksi ja kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalin valitsijamieheksi Pertti Juntunen
 • todettiin, että kanslistin osa-aikainen toimi on julistettu avoimeksi
 • kirkkorakennusprojektin osalta kuultiin sekä käytännön toimenpiteistä kevään 2016 aikana että selvitys laskutusasiassa

Seurakunnanvaltuuston toimikauden aloituskokous 21.1.2016

Läsnä: Aroma Markku (khra), Ahtola Olli, Backman Veli, Huovinen Laura, Juntunen Pertti, Piiroinen Janne, Räntilä Riitta, Saukkonen Helena, Wessman Erja, kanslisti (siht.) Poissa: Männistö Jussi

Päätökset:

 • seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Riitta Räntilä
 • seurakunnanvaltuuston varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Helena Saukkonen
 • seurakunnanvaltuuston sihteeriksi vuodelle 2016 valittiin seurakunnan kanslisti
 • tilintarkastajaksi kaudelle 2016 – 2019 valittiin tilintarkastusyhteisö PwC (PricewaterhouseCoopers) Suomi
 • luottamushenkilöiden edustajaksi hiippakuntaneuvostoon kaudelle 2016 – 2019 valittiin Pertti Juntunen
 • seurakunnanneuvostoon kaudelle 2016 – 2019 valittiin Anneli Ahtola, Pertti Juntunen, Anneli Nuoranne, Jari Pitkänen ja Markku Seljänne
 • seurakunnanneuvostoon kuuluvat puheenjohtajana toimiva kirkkoherra sekä kirkonisännöitsijä
 • kanttorilla on henkilöstön edustajana osallistumis- ja puheoikeus seurakunnanneuvoston kokouksissa
 • seurakunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myönnettiin osallistumisoikeus seurakunnanneuvoston kokouksiin (10§)
 • vaalilautakuntaan kaudelle 2016 – 2019 valittiin Veli Backman, Laura Huovinen ja Sven Wessman
 • seurakunnan kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan
 • kiinteistölautakuntaan kaudelle 2016 – 2019 valittiin Janne Piiroinen, Markku Seljänne ja Antonina Sosunov-Perälä
 • lapsi- ja nuorisotyölautakuntaan kaudelle 2016 – 2019 valittiin Laura Huovinen ja Milla Sundholm, toimintaa koordinoi seurakunnan kanttori
 • kirkonisännöitsijäksi kaudelle 2016 – 2019 valittiin Sven Wessman
 • Forssan rukoushuoneen isännöitsijäksi kaudelle 2016 – 2019 valittiin Heikki Halme

Ilmoitusasioita:

 • Seurakunnan 110-vuotisjuhlaa vietetään 28.2.2016
 • 19. – 21.2. järjestetään hiljaisuuden retriitti Birgittalaissisarten luostarissa Turussa

Seurakunnanvaltuuston II sääntömääräinen kokous 13.11.2015

Läsnä: Aroma Markku (khra), Saukkonen Helena (pj.), Ahtola Anneli, Piiroinen Janne, Sosunov-Perälä Antonina, Wessman Erja, kanslisti (siht.) Poissa: Korhonen Jouni, Männistö Jussi, Räntilä Riitta, Seljänne Markku

Päätökset:

 • hyväksyttiin seurakunnanneuvoston 29.10.2015 käsittelemä seurakunnan tavoiteohjelma vuosille 2016 – 2018 esityksen mukaisesti
  Tavoiteohjelma 2016-2018
 • hyväksyttiin seurakunnanneuvoston 29.10.2015 käsittelemä seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 vähäisin muutoksin
  Toimintasuunnitelma 2016
 • hyväksyttiin seurakunnanneuvoston 29.10.2015 käsittelemä seurakunnan talousarvio vuodelle 2016 esityksen mukaisesti
 • vahvistettiin veroprosentiksi 2,15 %
 • todettiin, että Hämeenlinnan kaupungilta/rakennusvalvonta on saatu päätös kirkkorakennuksen purkamisesta (purkamislupa 2014 – 532/11.9.2015) ja päätettiin tiedustella Inka-Maria Laitilalta pääkirkon purkamisluvassa vaadittavaa dokumentointia
 • päätettiin järjestää rakennushankkeesta mahdollisimman pian tilannekatsaus, johon kutsutaan Altti Moisala ja Pertti Juntunen sekä seurakunnanneuvoston ja -valtuuston jäsenet
 • päätettiin tiedottaa rakennushankkeen tilannekatsauksesta myös v. 2016 alusta toimintansa aloittavalle seurakunnanvaltuustolle

Ilmoitusasioita:

 • khra Aroma vuosilomalla 9.- 21.12., jolloin hallinnollisena sijaisena toimii khra Ion Durac ja papillisten toimitusten sijaisena isä Hariton

Seurakunnanvaltuuston I sääntömääräinen kokous 21.5.2015

Läsnä: Aroma Markku (khra), Saukkonen Helena (pj.), Ahtola Anneli, Piiroinen Janne, Seljänne Markku, Sosunov-Perälä Antonina, Wessman Erja, kanslisti (siht.) Poissa: Korhonen Jouni, Männistö Jussi, Räntilä Riitta

Päätökset:

 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 15.4.2015 käsittelemä vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 15.4.2015 käsittelemä vuoden 2014 vuosikertomus
 • vahvistettiin seurakunnanneuvoston 3.3.2015 käsittelemä uusi taloussääntö (voimaan 1.6.2015 alkaen) esityksen mukaisesti
 • keskusteltiin kirkon rakennushankkeen nykytilanteesta

Ilmoitusasioita:

 • khra Aroma vuosilomalla 1.-12.6., jolloin hallinnollisena sijaisena toimii Aleksander Sjöberg ja papillisten toimitusten sijaisena Jelisei Rotko