SEURAKUNNANNEUVOSTO 8/2020

Perjantai 30.10.2020 klo 16.30, Seurakuntakoti, Hämeenlinna

Läsnä: Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja, Erja Wessman, Kirsi Backman,                             Erkki Lumisalmi, Leena Lomu, puheoikeudella

Poissa: Elise Tamminen, Riitta Räntilä, Isto Halinen

5§ Seurakunnan vuoden 2021 talousarvio, toimintasuunnitelma ja veroprosentti

Seurakunnanneuvosto päätti lähettää valmistellun vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi. Neuvosto esittää vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,80%.

6§ Kirkon peruskorjaushankkeen rahoitus

Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle, että kirkon peruskorjaushanke rahoitetaan seurakunnan sijoitusvarallisuudella, kahden asunto-osakkeen myynnistä saatavilla tuotoilla sekä korkeintaan 400 000 euron lainarahoituksella.

7§ Muut asiat

Kirjattiin tiedoksi hiippakunnan piispan antama määräys rovasti Markku Salmiselle kirkkoherran tehtävien hoitamisesta ajaksi 1.11.-31.12.2020.

Kirjattiin tiedoksi hiippakunnan piispan antama määräys pastori Jonas Bergenstadin määräyksen peruuttamisesta loppumaan 31.10.2020.

 

 

 

SEURAKUNNANNEUVOSTO 6/2020

Perjantai 11.9.2020 klo 17.00, Seurakuntakoti, Hämeenlinna

Läsnä: Markku Salminen, kirkkoherran toimen hoitajan sijainen, Erja Wessman, Elise Tamminen (etänä), Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi, Riitta Räntilä (etänä), Leena Lomu, puheoikeudella

Poissa: Isto Halinen

5§ Äänivaltaisten luettelo valtuustovaaliin marraskuussa 2020

Keskusreskisterissä 31.8.2020 kirkon jäsentietojärjestelmästä (Eden) tulostettu seurakunnan äänivaltaisten luettelo oli tarkastettavana neuvoston kokouksessa. Neuvosto hyväksyi äänivaltaisten luettelon, joka asetetaan nähtäville ajalle 14.9. – 20.9.2020 kirkkoherranvirastossa. Vaalilautakunta osaltaan hyväksyy luettelon kokouksessaan 23.9.2020  (KJ §73).

6§ Hämeenlinnan papin toimen täyttö – hiippakunnan piispan ehdokasasettelu

Neuvosto päätti yksimielisesti, että ei pidetä koepalveluksia, vaan haastattelutilaisuus, jossa kaikki hakijat ovat yhtäaikaa paikalla. Haastattelu järjestetään ma 28.9. klo 18 Hämeenlinnan ortodoksisessa kirkossa. Kirkkoherra Markku Salminen toimii haastattelun vetäjänä ja hänelle voi lähettää kysymyksiä sähköpostilla 24.9. saakka.

 7§ Muut asiat

Käsiteltiin kirkollishallituksen kokouksen 20.8.2020 toimituskirja: kiinteistöpäällikön esittelystä tehty kirkollishallituksen päätös koskien  Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaushankketta.

Keskusteltiin kolmen seurakunnan yhdistymisestä ja siihen liittyvistä muutoksista.                       Seurakuntien yhdistymisen myötä Hämeenlinnan osalta tavoitteena on keskittyä itse toimintaan hallinnollisten asioiden siirtyessä Helsinkiin ja osin Lahteen.

Tuotiin tiedoksi, että Kyyröläkerho on ilmoittanut olevansa valmis tukemaan seurakunnan rakennusprojektia kustantamalla kirkon ulko-oven yläpuolelle tehtävän mosaiikki-ikonin. Neuvosto otti kiitollisena vastaan tämän ilmoituksen ja sen suunnitteluun palataan myöhemmin.

Kirkon rakennushankkeen kilpailutuksen jälkeen seurakuntalaisille järjestetään                       tiedotustilaisuus.

Ensi viikolla neuvoston jäsenille lähetetään sähköpostitse budjettivalmisteluja varten toteutumavertailut. Seurakuntien yhdistymisen myötä Hämeenlinnan kirkollisveroprosentti tulee laskemaan (nyt 2%).

Vuoden alusta tulee uusi valtakunnallinen verkkolehti ja kirkkovuoden alusta (1.9.) ilmestyy ensimmäinen lehti, jossa on hiippakunnalliset liitteet. Ortodoksiviesti ilmestyy suuntelminen mukaan viisi kertaa vuonna 2021.

Keskusteltiin myös viestintästrategian tekemisestä. Helsingin seurakunnassa ollaan päivittämässä tämän vuoden aikana oma viestintästrategia. Valmisteluun toivotaan myös edustajia Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien osalta. Erja Wessman lupautui osallistumaan strategian valmisteluun.

Keskusteltiin myös kirkkoleipien valmistamisesta. Anneli Ahtola on ilmoittanut lopettavansa, mutta on luvannut ohjata seuraavia leivänpaistajia. Hänellä on ollut mukana jo Erkki Lumisalmi ja Ivan Dragun. Heini Paajanen ja Marianne Kantonen ovat ilmaisseet myös halukkuutensa tähän pyhään tehtävään.

 

SEURAKUNNANNEUVOSTO 5/2020
Aika: Torstai 20.8.2020 klo 10.00-21.00
Paikka: Sähköpostikokous
Läsnä: Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja, Erja Wessman, Elise Tamminen,
Kirsi Backman, Riitta Räntilä, Isto Halinen
Poissa: Leena Lomu, puheoikeudella, Erkki Lumisalmi

KÄSITELLYT ASIAT

Rakennusluvan hakeminen kirkon peruskorjaukselle Hämeenlinnan kaupungilta

Päätettiin, että Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta hakee Hämeenlinnan kaupungilta
rakennuslupaa pääkirkon (Erottajakatu 2, Hämeenlinna) peruskorjaamiseen nykyisten
suunnitelmien pohjalta.

 

SEURAKUNNANNEUVOSTO 4/2020

Aika: Torstai 14.5.2020, klo 11.00-20.00
Paikka: Sähköpostikokous
Läsnä: Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja, Erja Wessman, Elise Tamminen,                             Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi, Riitta Räntilä, Isto Halinen
Poissa: Leena Lomu, puheoikeudella

KÄSITELLYT ASIAT

Seurakunnan vuoden 2019 vuosikertomus

Seurakunnanneuvosto on laatinut vuoden 2019 vuosikertomuksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus muutaman pienen korjauksen jälkeen ja lähetetään edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Muut asiat

 • Tapaaminen arkkitehdin ja rakennuttajakonsultin kanssa kirkolla ti 19.5. klo 13
 • Nykyisillä koronarajoituksilla jatketaan 31.7.2020 saakka
 • Seurakuntien yhdistymisen ohjausryhmän muistio tiedoksi
 • Seurakunnalle lahjoitettujen hopeaesineiden arviointi ja mahdollinen myynti käsitellään seuraavassa kokouksessa. Isä Jonas ja Elise valmistelevat asian.

 

SEURAKUNNANNEUVOSTO 3/2020
Aika: Tiistai 21.4.2020, klo 11.00-23.00
Paikka: Sähköpostikokous
Läsnä: Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja, Erja Wessman, Elise Tamminen, Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi, Riitta Räntilä, Isto Halinen
Poissa: Leena Lomu, puheoikeudella
Kutsuttuna puheoikeudella: Matti Rouvinen, kiinteistöpäällikkö

KÄSITELLYT ASIAT

Suunnittelijoiden valinta Hämeenlinnan kirkon peruskorjaus-hankkeeseen
HTJ Oy on saanut tarjoukset Hämeenlinnan kirkon peruskorjauksen pää- ja arkkitehti-, rakenne- ja LVIAS-suunnitteluista sekä laatinut niistä vertailun ja vertailun pohjalta esityksen valittavista suunnittelijoista.
RAKENNUTTAJAKONSULTIN ESITYS TILAAJALLE:
Suunnittelijoiksi esitetään vertailun perusteella seuraavia suunnittelijoita:
• Arkkitehtitoimisto RCO Oy pää- ja arkkitehtisuunnitteluun
• Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy rakennesuunnitteluun
• Granlund Riihimäki Oy (KHTT) sekä LVIA- että sähkösuunnitteluun
Päätettiin valita suunnittelijat Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaushankkeeseen HTJ:n esityksen mukaan. Elise Tamminen jätti eriävän mielipiteen rakennesuunnittelun osalta.
SokoPro projektipankin käyttöönotto
HTJ on saanut tarjouksen SokoPro projektipankin käyttöönotosta. Projektipankki säästää aikaa hankkeen projektihenkilöiltä ja sitä kautta rahaa hankkeen rakennuttajalta. Se on kaikille projektiin osallistuville yhteinen tiedon tallennuspaikka (suunnitelmat, työselostukset, laskelmat,
pöytäkirjat, muistiot, valvontaraportit, valokuvat yms.).
Julkisessa kilpailutuksessa projektipankin etu on selkeä. Tarjouspyyntöaineisto tallennetaan projektipankkiin.
Toteutusvaiheessa projektipankissa on työmaapäiväkirja, josta valvoja voi tarkkailla etänäkin työmaan miesvahvuutta, alkavia työvaiheita, poikkeamia ja kirjata rakennuttajan näkemykset urakoitsijan tietoon.
Projektipankki on nykyisin lähes poikkeuksetta käytössä rakennushankkeissa.
Seurakunnanneuvosto  päätti hyväksyä SokoPro tarjouksen hankkeen projektipankiksi.

 

SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS 2/2020
Aika:             Maanantai 16.3.2020, klo 16.30
Paikka:        Seurakuntasali, Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna
Läsnä:          Jonas Bergenstad, kirkkoherra, Erja Wessman, Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi, Riitta Räntilä ja Isto Halinen
Poissa:         Elise Tamminen

KÄSITELLYT ASIAT

Seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös
Päätettiin, että seurakunnanneuvosto allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen  ja lähettää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee toimittaa seurakunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomus viimeistään 30.4.2020 mennessä.

Vuorentaan hautausmaan määräalan luovutus
Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on kiinteistövaihtosopimuksella saanut Hämeenlinnan luterilaisilta seurakunnilta vuonna 1969 1 hehtaarin määräalan Vuorentaan hautausmaalta ortodoksiselle hautausmaalle. Määräalan lohkominen ja lainhuuto on aikanaan seurakunnilta jäänyt tekemättä. Hämeenlinnan ortodoksisella seurakunnalla on ollut n. 0,5 hehtaarin määräala Vuorentaan hautausmaalla ortodoksisena hautausmaana. Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden ortodoksisten seurakuntien yhdistyessä vuoden 2021 alusta on oleellista, että loppu 0,5 hehtaaria lohkotaan ja koko 1 hehtaarin määräalalle haetaan lainhuuto.

Hämeenlinnan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta ovat yhteistyössä valmistelleet määräalan luovutussopimuksen. Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on aiemmin hakenut lainhuutoa olemassaolevalle 0,5 hehtaarin määräalalle. Kaupungin maanmittauslaitoksella lainhuuto on keskeytetty siksi aikaa, kunnes koko 1 hehtaarin määräala on lohkottu ja luovutettu seurakunnalle, jonka jälkeen lainhuuto haetaan koko 1 hehtaarin määräalalle.

Päätettiin, että seurakunnanneuvosto hyväksyy omalta osaltaan Vuorentaan hautausmaan määräalan luovutussopimuksen  ja lähettää sen seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Yhteistyösopimus rakennuttajakonsultin kanssa
Seurakunnanneuvosto on 28.1.2020 kokouksessaan hyväksynyt HTJ:n tarjouksen rakennuttajakonsulttipalveluista Hämeenlinnan kirkon peruskorjaushankkeeseen. Päätöksestä ei tullut oikaisuvaatimuksia ja seurakunta on aloittanut sopimusneuvottelut HTJ:n kanssa.

Seurakunta on saanut sopimuksen 13.3.2020 hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Kirkkoherran toimen hoitaja on pitänyt HTJ:n insinöörien Teemu Haajan ja Tapio Rantasen kanssa aloituskokouksen torstaina 12.3.2020.

Aikataulu rakennushankkeelle on, että suunnittelu, lupahankinta, kustannusarviolaskenta ja urakkalaskenta (vaihe 1) tehdään maalis-elokuun 2020 aikana, jotta rakennushankkeen vaiheen 2 edellyttämät päätökset saadaan alistettavaksi kirkollishallituksen syyskuun kokoukseen. Vaiheen 2 eli konkreettiset rakennustyöt saadaan tällöin aloitettua loppuvuodesta 2020.

Seurakunta pyrkii hankkeessa nopeutettuun aikatauluun.

Päätettiin, että seurakunta hyväksyy sopimuksen ja sen liitteen mukaisen maksuaikataulun ja seurakunnan kirkkoherran toimen hoitaja allekirjoittaa sen. Hankkeen suunnitteluvaihe käynnistetään välittömästi.

Avustusanomus Savonlinnan kirkon tukemiseksi
Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistys on 17.12.2019 lähestynyt seurakuntia mahdollisuudesta avustaa taloudellisesti Savonlinnan kirkon ylläpidossa, korjaustarpeissa ja yhdistyksen lainataakan hoidossa.

Neuvosto päätti yksimielisesti lahjoittaa Savonlinnan Pikkukirkko -kulttuuriyhdistykselle 500 euroa.

Muut asiat
– Koronavirustilanteen päivitys, kirkkoherran toimen hoitaja alusti
-Siivous, pyydetään kaksi tarjousta yhden saadun tarjouksen lisäksi
-Sisäinen viestintä, keskusteltiin viestinnän tehostamisesta poikkeuksellisessa tilanteessa
-Seurakunnalle on valmisteilla Johannes Valamolaisen ikoni

 

SEURAKUNNANNEUVOSTON
Toimikauden 1. kokous
Aika:             Tiistai 28.1.2020, klo 18.00
Paikka:         Seurakuntasali, Matti Alangon katu 11, 13130 Hämeenlinna
Läsnä:          Jonas Bergenstad, kirkkoherra, Erja Wessman, Elise Tamminen,     Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi, Riitta Räntilä, Isto Halinen, Leena Lomu, kanttori puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

Seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajien valinta vuodelle 2020
Päätös: Seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajiksi vuodelle 2020 valittiin Isto Halinen ja Elise Tamminen.

Ortodoksiviestin toimitusneuvoston jäsenen valinta vuodelle 2020
Päätös: Ortodoksiviestin toimitusneuvostoon vuodeksi 2020 valittiin Erja Wessman.

Seurakunnanvaltuuston ensimmäisen kokouksen päätökset
Päätös: Seurakunnanneuvosto pyytää valtuustoa valitsemaan isännöitsijän Forssan rukoushuoneelle.

Rakennuttajakonsultin valinta kirkon peruskorjaushankkeeseen

Tarjouspyyntö julkaistiin HILMASSA. Seurakunta sai tarjoukset viideltä palveluntarjoajalta.

Kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen laati tarjousten pohjalta pisteytyksellä vertailun tarjouksen jättäneistä, jossa vertailuperusteissa hinnan osuus on 60%, referenssien vastaavuus 20% ja yhteistyökyky ja luotettavuus 20%.

Seurakunnanneuvosto päätti hyväksyä eniten pisteitä saaneen tarjouksen nro 4, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

Seurakunnanneuvosto valtuuttaa kirkkoherran toimen hoitajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan konsulttisopimuksen tarjouskilpailun voittaneen kanssa.

Muut asiat

 • Luottamushenkilöiden koulutus 8.2.2020 kulttuurikeskus Sofiassa
 • Eritrealainen kulttuuritapahtuma seurakunnassa vuoden 2020 aikana
 • Kontakion kvartetin levytys, kanttori kertoi äänityksistä
 • Laskutusjärjestelmän muutos, seurakunnan maksuliikennettä hoitaa kirkon taloustoimisto 1.1.2020 lukien
 • Kellonsoittaja- ja ponomarikurssi Valamossa huhtikuussa 2020
 • Seurakuntien yhdistymisjuhla Uspenskin katedraalissa 2.2.2020

 

Seurakunnanneuvoston kokous 9.5.2019

Läsnä: Jonas Bergenstad puheenjohtaja,  Elise Tamminen varapuheenjohtaja, Isto Halinen varapuheenjohtaja, Erkki Lumisalmi, Kari Räntilä,  Kirsi Backman ja Leena Lomu henkilöstön edustaja puheoikeudella.

Käsitellyt asiat:

 • Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus. Neuvosto lähettää valtuustolle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen hyväksyttäväksi.
 • Pääkirkon uudistamisen rakennuttajakonsultin tarjoukset. Neuvosto hankkii vielä kaksi – kolme tarjousta eri palveluntarjoajilta, jotta kilpailutus on säädösten mukainen. Neuvosto esittää valtuustolle, että määrärahat rakennuttajakonsultin palkkaamiseen katetaan seurakunnan vuoden 2019 sijoitustuotoista. Kun tarjoukset on käsitelty ja kustannusarvio tiedetään, toimittaa neuvosto valtuustolle käsiteltäväksi lopullisen esityksen rakennuttajakonsultin palkkaamisesta. Tarvittaessa päätös tulee alistaa kirkollishallituksen päätettäväksi.
 • Raatihuoneenkadun asunnon vuokran tarkastus. Raatihuoneenkatu 4 A 17 vuokra korotetaan laskelman mukaisesti, jolloin uusi kuukausivuokra on 708 € + vesimaksu 23 €, yhteensä 731 €. Vuokrankorotus astuu voimaan 1.7.2019 alkaen.
 • Seurakunnan lausunto hallinnonuudistuksesta valtuustolle. Neuvosto lähettää valtuustolle lausuntoluonnoksen valtuuston lausuntoa varten.
 • Ahveniston kirkon kattokruunun korjaus. Kirkonisännöitsijä Kirsi Backman on saanut tarjouksen Ahveniston kirkon kattokruunun korjauksesta. Neuvosto hyväksyy tarjouksen ja kruunu toimitetaan korjattavaksi. Neuvosto esittää valtuustolle, että kulut katetaan seurakunnan vuoden 2019 sijoitustuotoista, koska korjaustyölle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2019 talousarvioon.
 • Muut asiat:
  – Elise Tamminen kertoi Ahveniston kirkon saamisesta kiinteistörekisteriin sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista. Elise, kirkkoherran toimen hoitaja ja kirkon kiinteistöpäällikkö vievät asiaa eteenpäin.
  – Luterilaisen seurakuntayhtymän kanssa pyritään selvittämään hautausmaan omistussuhteet sekä kauppakirjan olemassaolo, jotta lainhuuto ja lohkominen voidaan saattaa päätökseen. Elise, kirkkoherran toimen hoitaja ja kirkon kiinteistöpäällikkö selvittävät asiaa.
  – Seurakunta hankki siivousyhtiöstä siivoajan kirkkoon ja seurakuntasaliin. Kirkkoherran toimen hoitaja hoitaa asiaa eteenpäin.

Seurakunnanneuvoston kokous 17.3.2019

Läsnä: Jonas Bergenstad puheenjohtaja,  Elise Tamminen varapuheenjohtaja, Isto Halinen varapuheenjohtaja, Erkki Lumisalmi, Kari Räntilä ja Riitta Räntilä kutsuttuna puheoikeudelle 1- 6 §§
Poissa: Leena Lomu ja Kirsi Backman.

Käsitellyt asiat:

 • Vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus. Seurakunnanneuvosto allekirjoittaa seurakunnanvaltuustolle laatimansa vuoden 2018 tilinpäätöksen tarvittavien korjausten ja antaa sen tilintarkastajalle tilintarkastuksen toimittamista varten. Laadittiin vuosikertomus, ja tarkennetaan toimintakertomusta.
 • Pääkirkko. Neuvosto kannatti yksimielisesti kirkon korjaamista, ja päätti lähteä viemään eteenpäin kirkon uudistamista vaiheittain. Luovutaan kaikista muista vaihtoehdoista, joita on tutkittu. Neuvoston päätöksen mukaisesti seurakunta siirtyy 2020-luvulle uudistuneessa kirkossa, jonka suunnitteluun seurakuntalaiset ovat osallistuneet. Tavoitteena on viettää Pääsiäinen 2019 omassa kirkossa.
 • Matti Alangon kadun ja Raatihuoneenkadun asuntojen vuokrien tarkastus.Matti Alangonkatu 11 B 9 (80,5 m2) remontti on nyt valmis, ja se voitaisiin vuokrata.Siirretään korotuksen käsittely seuraavaan kokoukseen, johon mennessä Elise Tamminen tarkistaa tarkastusindeksin. 

 • Tiedoksi:
  – Seurakunnan entinen seurakuntasihteeri sai tuomion Hämeenlinnan käräjäoikeudessa törkeästä kavalluksesta ja velvoitettiin korvaamaan kavallettu määrä.
  – Hovioikeus ei antanut valituslupaa viime vuonna tapahtuneessa toisessa kavallusasiassa.
  – Ahveniston kirkon kattokruunu on kunnostamisen tarpeessa, ja kirkkoherran toimen hoitaja selvittää yhdessä isännöisijän kanssa asiaa.
  – Neuvosto suunnittelee käyntiä Parolannummella, ja samalla tarkistaa siellä olevan ikonin tilanne ja tavata seurakunnan sotilaspappi.
  –  Arkkipiispa Leo vierailee seurakunnassa sunnuntaina 24.3.2019

Seurakunnanneuvoston kokous 21.1.2019

Läsnä: Jonas Bergenstad, puheenjohtaja, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Erkki Lumisalmi, Kari Räntilä. Poissa: Leena Lomu, Elise Tamminen ja Kirsi Backman.

Käsitellyt asiat:

 • Varapuheenjohtajien valinta
  Neuvoston varapuheenjohtajiksi vuodelle 2019 valittiin Isto Halinen ja Elise Tamminen.
 • Pääkirkon tilanne sekä tilakysymykset tulevaisuudessaTarjous Suomenkasarmin rak. 20 tilan vuokraamisesta on seurakunnan näkökulmasta liian kallis sekä tarjottu vuokra-aika liian lyhyt.Seurakunta on saanut vuokra- tai ostotarjouksen Wisahovi Oy:n omistamasta kartanosta. Tila on seurakunnan tarpeisiin liian iso sekä sijainniltaan syrjässä.Seurakunta on saanut Vahanen Oy.ltä konsultoinnin aiemmista toimenpiteistä pääkirkon korjaamisesta sekä uuden kirkon rakentamisesta.Seurakunnalla on tarjous Raksystems Oy:ltä tarkoituksena tehdä tarvittavat lisätutkimukset kirkon kosteus- ja sisäilmavaurioista sekä korjaussuunnitelma vaurioiden korjaamiseksi.Neuvosto hyväksyi Raksystemsin tarjouksen lisätutkimuksista sekä korjausten kustannusarvion laskemisesta.  Tarjouksen hyväksymisen ehtona on, että Raksystems toimittaa kaikki raportit 15.3.2019 mennessä.
 • Seurakuntauudistus ja valtuuston lausunto asiasta
  Neuvoston kanta esitettyyn seurakuntauudistukseen on edelleen kielteinen. Esitetty uudistus ei vastaa neuvoston käsityksen mukaan kirkon tämänhetkisiin ja tuleviin haasteisiin, jotka liittyvät kirkon johtamiseen sekä talouden ja hallinnon hoitoon. Lausuntoon olisi tärkeää sanoittaa uudistuksesta aiheutuvia käytännön ongelmia muun muassa hallinnon järjestämisestä (esim. pitkät välimatkat, kustannukset, luottamushenkilöiden rekrytoiminen).
  Kirkkoherran toimen hoitaja toimii lausunnon laatimisessa sihteerinä.
 • Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistelut on aloitettu
  Tilitoimistolla on tammikuun loppuun mennessä kaikki tarvittava aineisto tilinpäätöstä varten. Tämän jälkeen neuvosto voi käsitellä sen ja toimittaa sen tilintarkastajille.
 • Papin rekrytointi seurakuntaan
  Neuvosto pyytää hiippakunnan piispaa avaamaan Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran toimen haettavaksi tai vaihtoehtoisesti papin toimen haettavaksi.

Seurakunnanneuvoston kokous 20.12.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad, puheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman, Kari Räntilä, Leena Lomu, henkilöstön edustaja puheoikeudella. Poissa: Isto Halinen

Käsitellyt asiat:

 • Hallinnonuudistuksen lausuntopyyntö valtuustolle
  Neuvosto lähettää lausuntopyynnön ja aineiston valtuustolle ja ryhtyy yhdessä valtuuston kanssa valmistelemaan lausuntoa. Lausunto on toimitettava kirkollishallituksen sähköpostiin 1.3.2019 mennessä.
 • Kasarmin rakennus 18 katselmus 14.12.2018
  Räntilä esitti kirkon peruskorjaamisen laittamista pöydälle, vuokratila-asian edistämistä ja työryhmän perustamista valmistelemaan ja neuvottelemaan asiasta Petri Yrjö-Koskisen kanssa.Peruskorjausasia on jo siltä osin pöydällä, että asia on selvitysvaiheessa. Seurakunta odottaa FCG:ltä korjausarviolaskelmaa kirkon korjaamisesta sekä työterveyshuollon raporttia kunto- ja sisäilmatutkimusten raporttien ja työpaikkakäynnin pohjalta.Seurakunta ei voi tässä vaiheessa vielä lähteä neuvottelemaan Kasarmin rakennus 18:sta vuokraamisesta ennen kuin sillä on arviot rakennuksen peruskorjauskustannuksista sekä mahdollisesta vuokrasta. Mahdollisen työryhmän perustaminen on ajankohtaista vasta, kun tiedetään onko rakennuksen 18 vuokraaminen teoriassa mahdollinen ja mielekäs vaihtoehto.Neuvosto pyytää Petri Yrjö-Koskiselta lisäaineistona pohjakuvat, korjaussuunnitelmat sekä alustavan kustannusarvion remontista ja vuokrasta. Näiden pohjalta voidaan arvioida konkreettisemmin vuokravaihtoehtoa suhteessa kirkon peruskorjaamiseen.
 • Muut asiat
  Keskusteltiin testamenteissa olevista määräyksistä ja niiden huomioimisesta seurakunnan toiminnassa, esimerkiksi kuorolle testamentattujen vuosittaisten varojen käytöstä koulutukseen ja virkistykseen

Seurakunnanneuvoston kokous 9.12.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad, puheenjohtaja, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, Kari Räntilä,  Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi ja Leena Lomu, papiston ja kanttorien edustaja puheoikeudella.

Käsitellyt asiat:

 • Tarjoukset pankeilta sijoitusvarallisuuden varainhoidosta
  Neuvosto päätti hyväksyä Nordean tarjouksen varainhoidosta kustannustehokkaimpana ja seurakunnan tarpeet parhaiten täyttävänä. Ålandsbankenin rahasto myydään pois ja osakkeet siirretään Nordean arvo-osuustilille. Samassa yhteydessä myydään Nordean Premium Varainhoito Maltti pois.
  Jussi Männistö ja kirkkoherran toimen hoitaja hoitavat käytännön järjestelyt muutoksen läpiviemiseksi.
 • Pääkirkkoon liittyvät toimenpiteet
  Neuvosto keskusteltuaan asiasta päätti, että Raksystemsin tarjous, Vahasen raportti ja neuvoston kirje jätetään pöydälle. Neuvosto päätti  käydä tutustumassa Suomen Kasarmeilla Rakennus nro 18:een, jos tila olisi mahdollista esimerkiksi vuokrata seurakunnan käyttöön seurakuntakeskukseksi, jossa olisi kirkko, seurakuntasali ja toimitilat. Neuvosto selvittää mitä tilan vuokraaminen maksaisi ja millä aikataululla tilaan voisi tarvittaessa muuttaa. Lisäksi FCG konsulttiyhtiö laatii parhaillaan Hämeenlinnan kirkosta korjausarviolaskelman.
 • Henkilöstöasiat
  Neuvosto pyysi kirkkoherraa tiedustelemaan voisiko Eila Santala vielä jatkaa tehtävässä. Mikäli Santala ei halua jatkaa, neuvosto merkitsee irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi määräaikaan mennessä ja myöntää hänelle eron.
  Pastori Taisto Rikkosen työsopimus päättyy 31.12.2018.  Rikkosen työsopimusta jatketaan vuonna 2019 siihen asti, kunnes seurakuntaan rekrytoidaan uusi pappi tai maksimissaan 31.12.2019 saakka.
 • Seurakuntajakouudistus, kirkollishallituksen päätös 29.11.2018 sekä kirkolliskokouksen linjaukset
  Kirkollishallitus päätti kokouksessaan 29.11.2018, että seurakuntajakouudistusta jatketaan piispojen esitysten pohjalta. Esityksessä Hämeenlinnan, Lahden ja Turun seurakunnat muodostaisivat uuden seurakunnan. Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistettäisiin Turun seurakuntaan. Uusi seurakunta aloittaisi toimintansa 1.1.2020.Neuvosto päätti pyytää valtuustoa kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen lausunnon laatimiseksi ja hyväksymiseksi, joka pitää seurakuntajakouudistusta varten olla kirkollishallituksella 15.2.2019.
 • Raatihuoneenkatu 4 asunto-osakkeen parvekeremontin pääomalainan maksaminen
  Asunto-osakeyhtiö Raatihuoneenkatu 4:ssä toteutettiin parvekeremontti. Remontin kustannuksia varten yhtiö on ottanut lainan 20 vuoden maksuajalla. Neuvosto päätti, että remonttilainaa lyhennetään yhtiövastikkeen kautta. Mikäli korot lähtevät nousuun, on laina mahdollista maksaa kokonaan pois myös myöhemmin.
 • Valtuuston kokouksen 13.11.2018 päätökset
  Käytiin läpi valtuuston kokouksen päätökset. Neuvosto päätti pyytää valtuustoa kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle ja valitsemaan valtuustolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2019.
 • Diakonia-avustukset
  Neuvosto päätti, että seurakunta jakaa jouluavustuksena 50 euron lahjakortin jouluavustuksena sitä tarvitsevalle. Avustusta voi hakea akuutissa taloudellisessa hädässä oleva henkilö. Avustus myönnetään kertaluonteisesti. Avustusmahdollisuudesta tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla.

Seurakunnanneuvoston kokous 21.10.2018

Läsnä: Jonas Bergenstad, puheenjohtaja, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, sihteeri, Kirsi Backman, Erkki Lumisalmi ja Leena Lomu, papiston ja kanttorien edustaja puheoikeudella. Poissa: Milla Mikkonen

Käsitellyt asiat:

 • 5 § Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma. Neuvosto hyväksyi laaditun talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
 • 6 § Ahveniston kirkko. Kansallisarkistosta saatujen Sotasaalisarkiston asiakirjojen mukaan Ahveniston kirkko ja hautausmaa on kirjattu seurakunnan omistukseen. Tätä tukevat myös muut merkinnät sekä seurakunnan arkistossa olevat tarkastuspöytäkirjat ja palovakuutukset. Asian selvittely jatkuu edelleen, ja seurakunta pyrkii todentamaan omistusoikeutensa alueen kaavamuutokseen mennessä. Ahveniston kirkon ympärillä olevalla hautausmaalla on tehty arkeologisia tutkimuksia hautausmaan laajuudesta 19.10.2018. Keskustelutilaisuus alueen kaavoituksesta on 5.11.2018.
  Neuvosto päätti, että käydään lävitse vielä kaupunginarkistossa olevat asiakirjat, ja sen jälkeen laitetaan vireille omistusoikeuden vahvistaminen kirkkoon ja mahdollisesti myös siihen liittyvään hautausmaahan.
 • 7 § Palotarkastuksen pöytäkirja vuodelta 2012. Todettiin, että pääkirkossa sammuttimet on uusittu ja sammutinpeitteet laitetaan asianmukaisesti kiinni. Varauloskäyntiin asennetaan vaaditut siirtokahvat. Varauloskäynnit ja sammuttimet merkitään asianmukaisesti. Pelastussuunnitelman tekeminen aloitetaan. Palotarkastus pyydetään uudelleen kun pelastussuunnitelma on valmis.
  Ahveniston kirkon sammuttimet vanhenevat ensi kesänä, jolloin ne uusitaan ja tarkistetaan paloturvallisuuden kannalta vaadittavat asiat ennen kirkon käytön aloittamista. Pyydetään isännöitsijä Mike Leinoselta AsOy Lampukan pelastusuunnitelman.
 • 8 § Hautausmaa-asia (Vuorentaan ortodoksinen hautausmaa). Seurakunta teki 31.1.1969 vaihtosopimuksen Hämeenlinnan evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa. Ortodoksinen seurakunta luovutti omistuksessaan olleen 1 ha suuruiseen Ortodoksinen hautausmaa-nimiseen tilaan n:o 109-420-11-0. Kiinteistöä oli lupa käyttää hautausmaana. Vaihtosopimuksessa ev.lut srk sitoutui luovuttamaan ortodoksiselle seurakunnalle samansuuruisen määräalan (1 ha) omistamastaan Ojoinen nimisestä tilasta 1:149 (109-420-1-149). 28.1.1971 Hämeenlinnan evankelisluterilainen seurakunta luovutti ortodoksisella seurakunnalle osan vaihtosopimuksen mukaisesta maasta eli 0,483 ha omistamastaan Hautausmaa-nimisestä tilasta (109-420-13-0). Luovutuskirjassa on maininta, että loppuosa vaihtosopimuksen mukaisesta alueesta eli 0,517 ha luovutetaan seurakunnalle heti, kun se on saatu luovuttajan omistukseen. 28.1.1971 luovutetulle määräalalle (0,483 ha) ei ole haettu lainhuutoa, ja määräala on kiinteistörekisterin mukaan edelleen Hämeenlinnan evankelisluterilaisen seurakunnan omistuksessa. Määräalalla on Vuorentaan hautausmaalla ortodoksinen hautausmaa-alue. Päätettiin hakea lohkominen ja lainhuuto 28.1.1971 tehdyn luovutuskirjan mukaiselle määräalalle.
 • 9 § Seurakunnan sijoitusvarallisuuden varainhoidon palveluntarjoaja. Kutsutaan Jussi Männistö seuraavaan kokoukseen tarkentamaan tehtyjä tarjouksia.
 • 10 § Neuvoston jäsenen eroilmoitus. Milla Mikkonen on lähettänyt ilmoituksen neuvoston ja lasten ja nuorten lautakunnan jäsenyydestä 14.10.2018. Lähetetään ilmoitus erosta valtuustolle ja pyydetään valitsemaan uusi jäsen seurakunnanneuvostoon Milla Mikkosen tilalle.
 • 11 § Vapaaehtoisverkostopäivät 7.11.2018 Helsingissä. Helsingin seurakunta järjestää 7.11.2018 Vapaaehtoisverkostopäivät. Tilaisuuteen ovat tervetulleita vapaaehtoiset ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet kaikkialta Suomesta. Seurakunta osallistuu matkakustannuksiin halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan, jos seurakuntalainen osallistuu tilaisuuteen. Virallinen ilmoittautuminen on 31.10.2018 mennessä.
 • 11 § Muut asiat. Jatkossa edellisen kokouksen pöytäkirja käydään kokouksessa lävitse tehtyjen päätösten seurannan kehittämiseksi. Kuopion palvelukeskukseen siirtyminen talous- ja hallintoasioissa on edelleen kesken. Tarjouspyyntöön tai kyselyihin ei ole vastattu. Neuvosto palaa asiaan kun tietoja on saatu lisää.Seurakunnanneuvosto tekee vierailun Forssan toimintakeskukseen 29.10.2018.
Seurakunnanneuvoston kokous 17.9.2018

Jäsenet: Jonas Bergenstad puheenjohtaja, Elise Tamminen, puheenjohtaja, Isto Halinen,  Milla Mikkonen, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman (poissa), Leena Lomu, kanttori, työntekijöiden edustaja puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

 • 5§ Kirkolliskokousedustajien vaalien valmistelu. Kirkollishallitus on pyytänyt seurakuntia valmistelemaan vuoden 2019 kirkolliskokousedustajien vaaleja. Valtuuston tulee päättää seurakunnan valitsijamiehestä ja tämän varamiehestä sekä mahdollisista ehdokkaista maallikkoedustajien vaalissa. Tiedot on toimitettava kirkollishallitukselle 31.10.2018 mennessä.Neuvosto esittää valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle 14.10.2018 mennessä ylimääräiseen kokoukseen. Edelleen neuvosto esittää, että maallikkoedustajien vaaliin ehdokkaaksi asetetaan Elise Tamminen. Lisäksi valtuusto voi halutessaan asettaa muita ehdokkaita. Valtuusto valitsee keskuudestaan valitsijamiehen ja tämän varamiehen.
 • 6§ Hallinnonuudistuksen eteneminen – tilannekatsaus. Hämeenlinnan, Lahden ja Turun ortodoksisten seurakuntien edustajat kokoontuvat keskiviikkona 19.9.2018 klo 10 Helsingissä selvitysmies Hannu Palsolan ja hiippakunnan ohjausryhmän kanssa keskustelemaan hallinnonuudistuksesta ja sen käytännön valmisteluista. Selvitysmies on lähettänyt kaikkiaan kuusi kirjettä ja niiden ohessa tausta-aineistoa.Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta on nimennyt maallikkoedustajakseen Elise Tammisen ja hänen varamiehekseen Isto Halisen.Neuvosto keskustelee mahdollisista näkökulmista hallinnonuudistukseen, joita ei ole huomioitu lausunnossa, mutta on tärkeä ottaa esille, ja kirjaa ne Elise Tammiselle keskiviikon kuulemistilaisuuteen.
 • 7§ Pääkirkko – tilannekatsaus. Pääkirkossa on suoritettu sisäilmatutkimus. Näytteitä sisäilmasta otettiin 29.8.2018 ja 5.9.2018. Seurakunta odottaa tutkimustuloksia ja raporttia. Ensimmäisten näytteiden tulokset ovat saapuneet ja alustavasti on havaittavissa altistavaa sädesientä näytteissä kellaritiloissa ja pienemmässä määrin kirkkosalin kerroksessa. Toisen näytteen saamisessa kestänee vielä noin viikko, jonka jälkeen tutkija laatii loppuraportin.Kirkon kellarin arkistotilasta on kiinteistöjenhoitaja vienyt 5.9.2018 tavaraa jätehuoltolaitokselle.Kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen on ehdottanut kirkon pintojen siivoamista noesta ja pölystä kuivajääpuhalluksella. Menetelmä on vedetön. Menetelmää käyttää Faircon Oy.Markku Seljänne on kevättalvella pyytänyt yhden tarjouksen kirkon ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta Hämeen Ilmastointipuhdistukselta.Kirkkoherran toimen hoitaja on anonut Hämeenlinnan kaupungilta kirkon purkamisluvan jatkamista pisimmällä mahdollisella ajalla.Kirkkoherran toimen hoitaja on saanut Vahanen Pro Oy:n tarjouksen konsultoinnista olemassa olevan materiaalin läpikäymiseksi ja jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi.Neuvosto hyväksyy Vahanen Pro Oy:n tarjouksen konsultoinnista. Konsultoinnin jälkeen selviää mitä toimenpiteitä kilpailutetaan ja missä järjestyksessä kirkon osalta asioita viedään eteenpäin.Seurakunta pyytää tarjouksen kirkon seinien ja katon puhdistuksesta Faircon Oy:ltä. Seurakunta pyytää päivitetyn tarjouksen ilmanvaihdon nuohouksesta Hämeen Ilmastointipuhdistukselta.Seurakunta ei jatka uuden kirkon suunnittelua vuokratilan toimittamista tarjoavan yrittäjän kanssa. Konsultoinnin jälkeen selvitetään kustannukset nykyisen kirkon peruskorjaamisesta sekä mahdollisen uuden kirkon rakentamisesta nykyisen kirkkorakennuksen pohjalta.
 • 8§ Ahveniston kirkko – tilannekatsaus. Elise Tamminen on selvittänyt Ahveniston kirkon omistukseen liittyviä kysymyksiä. Asia on tärkeä, kun kaupunkiin suunnitellaan uutta keskussairaalaa. Kirkko sijaitsee uuden keskussairaalan alueen keskellä.Epäselvää on ollut, kuka kirkon ja sen yhteydessä olevan hautausmaan todellisuudessa omistaa. Kaupungin, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja seurakunnan edustajien yhteinen näkemys on, että asia on tärkeä selvittää. Lisäksi hautausmaa ja kirkko tulee saada asemakaavaan.Merkittiin tiedoksi Elise Tammisen tiedot, joiden mukaan on yhteisymmärrys Hämeenlinnan kaupungin ja neuvoston kanssa siitä, että Ahveniston kirkon maa-ala ja hautausmaa on saatava kaavaan. Hämeenlinnan kaupunki toteuttaa arkeologisen tutkimuksen ja tämän toteutuessa kaupunki on yhteydessä seurakuntaan. Kirkon ja tontin omistusta selvitetään.Selvitystyötä jatketaan. Kaava-asiassa seurakunnalla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnos- ja ehdotusvaiheessa.
 • 9§ Tarjoukset pankeilta sijoitusvarallisuuden varainhoidosta. Seurakunta on saanut määräaikaan mennessä tarjoukset sijoitusvarallisuuden hoidosta EVLI Pankki Oyj:ltä, Nordea Oyj:ltä, Etelä-Hämeen Osuuspankilta, Ålandsbankenilta ja EAB Varainhoito Oy:ltä.Seurakunta hylkää EVLI Pankki Oyj:n tarjouksen liian kalliina. Seurakunta hylkää Etelä-Hämeen Osuuspankin tarjouksen sillä perusteella, että tarjottu palvelu ei vastaa seurakunnan varainhoidon tarpeita.Pyydetään Jussi Männistöä käymään puhelinkeskusteluja jäljelle jääneiden tarjoajien kanssa sekä laatimaan vertailulaskelman, minkä pohjalta lopullinen päätös on mahdollista tehdä.
 • 10§ Vuoden 2019 talousarvion valmistelu. Neuvoston tehtävä on valmistella vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kolmelle vuodelle. Talousarvion hyväksyy valtuusto vuoden II sääntömääräisessä kokouksessaan viimeistään 15.11.2018 (Kj 88§ ja 89 §).Valmistelussa on otettava huomioon hallinnonuudistuksen mukanaan tuomat muutokset. Tässä vaiheessa mahdollista on valmistella vuoden 2019 talousarvio. Mikäli uudet seurakunnat astuvat voimaan 1.1.2020 ei kolmivuotissuunnitelmaa ole mahdollista tehdä toiminta- ja taloussuunnitelmaa kirkkojärjestyksen mukaisella tavalla, koska tällöin nykyistä seurakuntaa ei enää ole.Kirkkoherran toimen hoitaja laatii luonnoksen vuoden 2019 talousarviosta yhdessä Jussi Männistön ja Isto Halisen kanssa. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 tuodaan seuraavaan neuvoston kokoukseen edelleen valtuustolle lähetettäväksi.Talousarvio laaditaan nykyisen toiminnan pohjalta, huomioiden seurakunnassa olevat hankkeet ja niiden edellyttämät resurssit.
 • 11§ Matti Alangon katu 11 B 9 asunnon remontti. Matti Alangon katu 11 B 9 asunnossa on aloitettu purkutyöt kylpyhuoneen ja makuuhuoneen välisen seinän kosteusvaurion korjaamiseksi. Isännöitsijätoimisto Kuvaja tekee taloyhtiölle uuden kilpailutuksen remontista.Vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen yhteisymmärryksessä seurakunnan kanssa ja hän muuttaa syyskuun aikana.Seurakunta odottaa tarjouksia Kuvajalta ja päättää tämän jälkeen pintaremontista asunnon kylpyhuoneessa ja makuuhuoneessa.
 • 12§ Seurakuntasalin vuokrat. Neuvosto on keskustellut jo aiemmin Matti Alangon kadun seurakuntakodin vuokrausmahdollisuudesta ulkopuolisten käyttöön.Vuokrahinta on 20 euroa tunnilta seurakuntalaisten osalta ja ulkopuolisilta 30 euroa tunnilta. Käyttö kastetilaisuuksiin pidetään maksuttomana. Lisäksi todettiin, että tilan käyttö ei voi olla ristiriidassa kirkollisten arvojen kanssa. Muina ehtoina ovat seuraavat asiat: 20 euroa/h ja ulkopuolisilta 30 euroa/h. Kasteet maksutta.Siivous kuuluu vuokralaiselle. Pöytäliinat ja servietit tai kynttilät eivät kuulu vuokrahintaan ja niiden käyttö laskutetaan erikseen. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan siivouskulut, mikäli tila ei jää olemassaolevaan kuntoon. Hintaan sisältyy tilassa olevat astiat ja astianpeuskone ja kahvinkeitin. Aiheuttamansa vahingon vuokralainen joutuu korvaamaan. Vieraiden sisälle päästämisestä huolehtii seurakunnan työntekijä tai kiinteistönhoitaja. Järjestyshäiriöitä ei saa aiheuttaa.
 • 13§ Muut asiat. Neuvosto keskustelee ja päättää nuorten toimintaan liittyvien tapahtumien kustannusten  ja kuljetusten kattamisesta etukäteen. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.Forssan isännöitsijää pyritään tapaamaan lokakuun aikana.
Seurakunnanneuvoston kokous 24.7.2018

Jäsenet: Jonas Bergenstad, puheenjohtaja, Elise Tamminen varapuheenjohtaja,  Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen (poissa), Erkki Lumisalmi (poissa), Kirsi Backman, Jonas Bergenstad, puheenjohtaja, Leena Lomu, kanttori, työntekijöiden edustaja puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

 • Neuvosto on edellisen kokouksen keskustelun pohjalta laatinut ja lähettänyt lausuntoluonnoksen Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle ja selvitysmies Hannu Palsolalle kirkon hallinnonuudistuksesta (Dnro 134/00/2018).
 • Suomen ortodoksisen kirkon palvelukeskus on lähestynyt seurakuntia keväällä 2019 toimitettavien kirkolliskokousedustajien vaalien johdosta ja ohjeistaa seurakuntia aloittamaan vaalien valmistelut.
 • Neuvosto merkitsee ohjeistuksen tiedoksi ja aloittaa vaalien valmistelut. Neuvosto toimittaa valtuustolle asian päätettäväksi elokuun loppuun mennessä.
 • Seurakunnanneuvosto seuraa kuukausittaisia kirjanpitoraportteja sekä raportoi valtuustolle mahdolliset taloussäännön mukaiset poikkeamat. Neuvosto merkitsee tiedoksi kesäkuun kirjanpitoaineiston.
 • Matti Alangon katu 11 B 9:n asunnossa on havaittu kosteusvaurio ja tehty pintakosteusmittaus. Neuvosto pyytää isännöitsijältä mittauksen tulokset ja yhteistyössä isännöitsijätoimiston kanssa aloittaa vaurion peruskorjauksen. Neuvosto tulee aloittamaan korjaustyöt siltä osin mitkä seurakunnalle kuuluu välittömästi. Neuvosto raportoi lopullisen kustannusarvion sekä toteutuneet kulut valtuustolle.
 • Keskusteltiin vapaaehtoisten työntekijöiden kulujen korvauksista, joista laaditaan seuraavaan kokoukseen kaikille yhteiset periaatteet ja linjaukset.
 • Keskusteltiin Forssan toimintakeskuksen kuluista ja toiminnasta. Neuvosto tapaa elokuussa forssalaisia ja keskustelee heidän kanssaan yhteisesti toimintakulttuurin muokkaamisesta sekä tilojen tehokkaammasta käytöstä ja mahdollisuudesta vuokrata sitä ulkopuolisille. Neuvosto valmistelee seurakunnan tilojen vuokraamista varten hinnaston.
Seurakunnanneuvoston kokous 3.7.2018

Jäsenet: Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman, Jonas Bergenstad, puheenjohtaja

Käsitellyt asiat:

 • Seurakunnan lausunto hallinnonuudistuksesta. Aiheesta käydään keskustelua ja lausunto koostetaan heinäkuun 2018 loppuun mennessä.
 • Pääkirkon sisäilmatutkimuksesta saatu 2 tarjousta. Neuvosto pyytää valtuustolta lisämäärärahaa 7000 € sisäilmatutkimuksen teettämiseen. Sisäilmatutkimusta ei ole aikaisemmin tehty, ainoastaan kuntotutkimus.
 • Seurakunnan kopiokoneen sopimus. Seurakunnalla on olemassaoleva sopimus. Seurakunnalla on uusi sopimus Digital Office Company:n kanssa.
 • Neuvosto käsitteli keskusrahastomaksun määräytymisen perusteet 2018-2019.
 • Seurakunnan sijoitusvarallisuuden hoito. Kirkkoherrantoimen hoitaja laatii lopullisen tarjouspyynnön Jussi Männistön laatiman luonnoksen pohjalta lähetettäväksi rahoituslaitoksille. Neuvosto tarkistaa tarjouspyynnön ennen sen lähettämistä.
 • Tuohuspätkien käyttö yksityiseen harrastekäyttöön. Ari Minkkinen olisi valmis ostamaan omaan harrastekäyttöön kirkosta jääneet tuohuspätkät samalla hinnalla kuin kuin Lintulan luostari. Neuvosto hyväksyy Minkkisen ehdotuksen.
 • Neuvosto hyväksyi seuraavat koulutukset. Osallistujille maksetaan kurssimaksut (sis. ateriat) ja matkat.
  • Veli Backman diakonikurssille 12.-14.10.2018 Valamon opistossa.
  • Kirsi Backman isännöitsijäkurssille 21.-23.9.2018 Valamon opistossa.
  • Tarjotaan mahdollisuutta Sami Ylämurrolle osallistua isännöitsijäkurssille 21.-23.9.2018 Valamon opistossa.
 • Seurakuntasalin vuokraus ja hinnat valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
 • Forssan seurakuntasalin kuluja ja vuokrausmahdollisuuksia selvitellään seuraavaan kokoukseen.
 • Ikonien kunnostamisen tarve ja säilytys Hämeenlinnassa. Valamon konservointilaitoksen johtajan, Antti Narmalan kutsuminen Hämeenlinnaan, tilanteen arviointia varten, niin pääkirkon, kuin Ahveniston kirkon osalta.
 • Elise Tamminen lupasi kertoa alustuksen Ahveniston kirkosta kirkkokahvien yhteydessä.
Seurakunnanneuvoston kokous 2.5.2018

Jäsenet: Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja, puheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen (poissa), Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman, pääkirkon isännöitsijä ja Leena Lomu, papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella (poissa).

Käsitellyt asiat:

 • Seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös. Tilintarkastus on kesken tilintarkastajasta johtuvasta syystä. Kirkkoherran toimenhoitaja toimittaa tilinpäätöksen valtuustonkokouksen 21.5.2018 käsiteltäväksi.
 • Pääkirkon kuntotutkimuksen raportti ja jatkotoimenpiteet. Neuvosto on halunnut edetä pääkirkon osalta turvallisuusasiat edellä, jonka vuoksi kuntotutkimus toteutettiin. Turvallisuuden näkökulmasta kirkkoon tarvitaan ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja sisäilmatutkimus.Kuntotutkimuksen mukaan kirkko tarvitsee merkittävää peruskorjausta, minkä vuoksi neuvosto esittää valtuuston päätettäväksi insinööritoimiston tekemää tavoitehankintalaskelmaa, jonka pohjalta kirkkokysymys on ratkaistavissa. Laskelmassa huomioidaan peruskorjauksen, laskelma purkukustannuksista sekä uuden rakentaminen (vuokrausvaihtoehto).Neuvosto lähettää kuntotutkimusraportin kiinteistölautakunnalle jatkotoimenpiteitä varten.
  Neuvosto esittää valtuuston harkittavaksi yhteisen seminaarin järjestämistä etenemisteiden etsimiseksi faktatietoihin perustuen.
 • HAMK:n tuotteistamisprojekti ja liikentoimintasuunnitelma. Neuvosto ei tässä vaiheessa lähde hankkeeseen meneillään olevien pakollisten hankkeiden vuoksi. Kirkkoherran sijainen on yhteydessä HAMK:iin ja Ari Räsäseen.
 • As Oy Lampukan yhtiökokous. Elise Tamminen osallistui yhtiökokoukseen. Lampukan hallitus odottaa neuvoston yhteydenottoa, kuinka se haluaa edetä vesimaksujen kohtuullistamisasiassa. Elise Tamminen ottaa yhteyttä isännöitsijään huoneistossa tapahtuneiden aiempien vesivahinkojen seurannan toteutumisen osalta.
 • Työsopimukset. Työsopimukset on tehty Jonas Bergenstadille ja Taisto Rikkoselle. Elise Tamminen on allekirjoittanut sopimukset seurakunnan puolesta.
 • Tietosuoja-asetusten voimaantulo ja vaadittavat toimenpiteet. Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
 • Seurakuntasalin vuokrat. Asia valmistellaan sähköpostitse ja merkitään tiedoksi pöytäkirjaan kun hinta ja muut tilan vuokraukseen liittyvät asiat on sovittu.
 • Virheellisten TES-oikaisujen ja niitä koskevien päätösten kumoaminen. Kumotaan neuvoston 16.8.2016 asiassa tekemä päätös § 79b sekä muut asiassa tehdyt päätökset virheellisinä. Todetaan, että seurakuntasihteeri on vuosina 2010 – 2015 aikana tehnyt TES:n mukaiset korotukset kirkon taloustoimiston ohjeiden mukaisesti. Mahdollisesti maksettuja virheellisiä oikaisuja ei peritä takaisin.
 •  Varainhoitosopimuksen uusiminen. Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
Seurakunnanneuvoston kokous 13.3.2018

Jäsenet: Jonas Bergenstad, kirkkoherran toimen hoitaja, puheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen (poissa), Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman, pääkirkon isännöitsijä ja Leena Lomu, papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella.

Käsitellyt asiat:

 • Seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös. Seurakunnanneuvosto on yhdessä tilitoimisto Reijo Mäki Oy:n kanssa laatinut vuoden 2017 tilinpäätöksen seurakunnanvaltuustolle. Tilinpäätös on valmis allekirjoitettavaksi ja annettavaksi KHT tilintarkastaja Ilari Hakalalle (PricewaterhouseCoopers Oy). Tilinpäätös allekirjoitetaan perjantaina 16.3.2018.
 • Papillisten tehtävien hoito seurakunnassa. Merkittiin arkkipiispan määräys tiedoksi. Päätettiin solmia määräaikainen työsuhde Taisto Rikkosen kanssa 31.12.2018 saakka. Tehtävä ei ole vakinainen ja määräaikaisuus liittyy hallinnon uudistuksesta aiheutuvaan muutosprosessiin. Tehtävä on osa-aikainen päätösesityksen mukaisesti.
 • Muut asiat
  • Neuvosto merkitsi tiedoksi hiippakunnan piispan KJ 81§ mukaisen seurakunnanvaltuuston puheenjohtajan vaalin vahvistamisen.
  • Kirkkoherran toimenhoitaja Jonas Bergenstad esitti nähtäväksi 19.2.2018 päivätyn rikosrekisteriotteen.
  • Neuvosto merkitsi tiedoksi papiston ja papiston perhe-eläkekassan vastuun käsittelyä koskevan ohjeen seurakunnan tilinpäätöksessä.
Seurakunnanneuvosto 22.2.2018

Jäsenet: Jonas Bergenstad, vt. kirkkoherra ja puheenjohtaja, Elise Tamminen varapuheenjohtaja, Isto Halinen varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman pääkirkon isännöitsijä, Leena Lomu papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella (poissa)

Käsitellyt asiat:

 • Päätös papillisten tehtävien hoitamisesta tehdään piispan kanssa 28.2. käytävän keskustelun jälkeen.
 • Seurakunnan lausunto kirkollishallitukselle koskien oikaisuvaatimusta on lähetetty.
 • Seurakunnan talous ja vuoden 2017 tilinpäätös. Alustavan tilinpäätöksen mukaisesti taloutta on saatu tasapainoon niin, että toimintakulut vastaavat toimintatuottoja ja tilikauden ylijäämä on 24 000 €. Neuvosto on täsmentänyt käteisvarojen käsittelyn ohjeistusta mm. tuohus- ja kolehtituotot. Tuohusten hinnat pidetään ennallaan.
 • Kirkon järjestämä koulutus tietoturva- ja arkistointiasioissa on Helsingissä 12.3.2018 klo 9 – 16, jossa perehdytään uuden tietosuojalain vaikutuksiin seurakunnan käytännöissä. Kirkkoherran toimenhoitaja osallistuu koulutukseen. Milla Mikkonen osallistuu 16.4. – 18.4. Valamossa kanslistikoulutukseen.
 • Henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 2016 vuoden 2017 tiedoin 30 000 €. Palkanmaksun perusteita on tarkennettu sijaisuuksia tekevien osalta ja seurakunnassa noudatetaan olemassa olevaa työehtosopimusta.
 • Seuraavassa kokouksessa käydään yhteenveto tulevaisuustyöpajan tuloksista sekä selvitetään esillä olleiden ideoiden eteneminen ja jatkotyöstetään näitä.
 • Raatihuoneenkatu 4 A 17 yhtiökokous ja vuokrankorotus. Sopimuksen mukaisesti vuokra määräytyy elinkustannusindeksin mukaisesti, eikä tällä hetkellä vuokran korotukselle ole perusteita.
 • Pyydetään Elisalta tarjous tarvittavista liittymistä ja luovutaan tarpeettomista liittymistä kevään 2018 aikana.
 • Kirkkoherran toimenhoitaja käy keskustelun seurakunnan diakonian ja Diakoniaseuran välisestä yhteistyöstä. Seurakunta ei voi ulkoistaa diakoniatyötä toisen osapuolen vastuulle. Selvitetään seuran kanssa yhteistyössä, minkälaisia resurssi- ja aputarpeita seuralla on tällä hetkellä.
 • Seurakunnalla on hautojen hoitokuluja. Selvitetään mistä kustannuksista on kyse sekä selvitetään seurakunnan ja seurakuntayhtymän välinen yhteistyö.
 • Seurakunnalla tulisi olla suunnitelma muunkin kuin palvelustoiminnan osalta. Tehostetaan tiedotusta seurakunnan kotisivuilla, mm. kuukausiohjelma laitetaan selkeämmin esille.
 • Tuohustuli -lehteä on aiemmin tilattu 7 – 16 -vuotialle nuorille. Nyt lehti on tilattu 6 – 16 -vuotialle. Tällä hetkellä lehti menee 67 talouteen. Neuvosto pyytää nuorisotyötoimikuntaa pohtimaan miten Sinapinsiemenkerho -toimintaa saadaan kehitettyä.
 • Tilannekatsaus talous- ja hallintoasioiden siirtämiseksi Kuopion palvelukeskukseen. Ajankohta siirtymiseen olisi mahdollista aikaisintaan kesällä tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tiedustellaan palvelukeskuksesta sitä, sisältyykö kustannukset keskusrahastomaksuun tai millainen on laskutusperuste ja kustannustaso, mikäli palvelusta tulee laskutusta.
 • Selvittelyn perusteella vuodesta 2010 lähtien seurakunnan henkilöstölle on tehty työehtosopimusten mukaiset korotukset. Tämän vuoksi aiemmin tehdyt TES-oikaisuja koskevat päätökset tullaan kumoamaan.
 • Muut asiat:
  • Tammikuun osalta tiliote käydään läpi 22.2. kokouksen päätyttyä.
  • Ahveniston kirkon pihatalkoita on aiemmin organisoinut Tiistaiseura ja talkoiden toteuttamiseen jatkossa etsitään muita ratkaisuja.
  • Kaikille syntyneiden perheille seurakunta lähettää tervetuloa -kirjeen.
  • As. Oy Lampukan yhtiökokoukselle lähetään esitys vesimaksun poistamisesta.
Seurakunnanneuvosto 23.1.2018

Jäsenet: Jonas Bergenstad, vt. kirkkoherra ja puheenjohtaja, Elise Tamminen varapuheenjohtaja, Isto Halinen varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman kirkon isännöitsijä, Leena Lomu papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

 • Seurakunnan kirkkoherran ja pastoraalisten tehtävien hoitaminen.
  Kirkkoherran tointa hoitaa toistaiseksi Lahden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Jonas Bergenstad oman toimensa ohella. Seurakunnanneuvosto esittää arkkipiispalle, että seurakunnan papin tehtäviä hoitamaan valitaan henkilö, joka on valmis sitoutumaan tehtävien hoitamiseen siihen asti kunnes hallinnollinen muutos on valmis.
 • Tilinpäätös vuodelta 2017 aikataulu. Seurakunnanneuvosto allekirjoittaa 31.3. mennessä tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajille. Tilinpäätöstä valmistellaan yhdessä tilitoimiston kanssa.
 • Seurakunnanneuvosto laatii itselleen vuosikellon vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmasta:
  – tilinpäätös laadittava valtuustolle 31.3. mennessä
  – tilintarkastajien jätettävä tilintarkastuskertomus valtuustolle 30.4. mennessä
  – valtuuston I lakisääteinen kokous 31.5. mennessä, jossa hyväksytään tilinpäätös, vuosikertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
  – valtuuston II lakisääteinen kokous 15.11. mennessä, jossa hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma sekä veroprosentti.
  Seurakunta valmistautuu siirtämään kirkollishallituksen tekemän päätöksen mukaisesti taloushallinnon kirkon palvelukeskuksen taloustoimistoon vuoden 2018 aikana.
  Valtuusto on kokouksessaan 19.11.2017 hyväksynyt seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020.
 • Pääkirkon kuntotarkastus ja kirkon sisäilman parantaminen selvityksen aikana. Seurakunta on tilannut pääkirkon kuntotarkastuksen KiWa Inspecta Oy:ltä. arkastus suoritetaan 6.2.2018 ja tulosten saamiseen menee noin kuukausi. Kuntotarkastuksella selvitetään onko kirkko peruskorjattavissa ja mitä toimenpiteitä tarkastuksen tulosten perusteella pitää tehdä.
 • As Oy Raatihuoneenkatu 4 A 17. Neuvosto valitsee uudeksi edustajaksi As Oy Lampukan ja As Oy Raatihuoneenkatu 4  kokouksiin vuosiksi 2018-2019 Elise Tammisen ja Isto Halisen. Vuokrankorotukseen palataan seuraavassa kokouksessa.
 • Neuvosto pyytää As Oy Lampukan yhtiökokousta muuttamaan yhtiöjärjestystä siten, että vesimaksujen perusteita muutetaan vastaamaan nykyistä todellista tilannetta.
 • Neuvoston jäsen Milla Mikkonen osallistuu Valamossa 16. -8.4.2018 Kanslistit- kurssille. Kurssi on Valamon opiston ohjelmassa. Kurssista korvataan kurssimaksu, majoitus ja matkakulut sekä päiväraha.
 • Seurakunta järjesti 21.1.2018 tulevaisuustyöpajan, jossa vetäjää toimi yhteisötyönohjaaja Reetta Kekkonen. Hänen palkkionsa maksetaan laskun mukaan.
 • Muut asiat:
  – Seurakunnan ryhmähenkivakuutus kattaa myös seurakunnan järjestämän talkootyön ja siihen liittyvät välittömät matkat. Vakuutukseen sisältyy myös seurakunnan järjestämään toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä.
  – Milla Mikkonen toimiin talouden tarkastajana Tiistaiseurassa
  – Seuraava kokous 22.2.2018 klo 16:15
Seurakunnanneuvosto 12.12.2017

Jäsenet: Jonas Bergenstad, vt. kirkkoherra ja puheenjohtaja, Elise Tamminen varapuheenjohtaja, Isto Halinen varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen, Erkki Lumisalmi, Kirsi Backman kirkon isännöitsijä, Leena Lomu papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

 • Neuvosto merkitsi tiedoksi valtuuston kokouksen asiat.
 • Neuvosto hyväksyi Nordean sijoitustarjouksen koskien Säästö-10 -rahastoa
 • Neuvosto päätti vuokrata Matti Alangon katu 11 B 9 asunnon 15.12.2017 lähtien tai heti kun ajankohta tarkentuu.
 • Kirkossa toteutetaan kuntotarkastus saadun tarjouksen mukaisesti. Lisäksi pyydetään tarjoukset sähköjärjestelmän tarkastuksesta. Kirkon kellarissa oleva muovimatto poistetaan välittömästi, koska edellisen kuntotarkastusraportin perusteella matto on todennäköinen syy sädesienen esiintymiselle ko. tilassa. Muut toimenpiteet arvioidaan tarkastusten tulosten jälkeen.
  Kirkon käyttömahdollisuuksia tarkastellaan raporttien tulosten perusteella. Lisäksi tavataan Hämeenlinnan kaupungin edustajia tarkoituksena selvittää erilaisia tilamahdollisuuksia seurakuntaelämän turvaamiseksi.
  Kirkkoherran sijainen on yhteydessä Hämeenlinnan Linnan kehitys Oy:n sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsäseen keskusteluyhteyden avaamiseksi.
 • Seurakunnan tarkastus ja siitä johtuvat toimenpiteet:
  Kiinteistöjen osalta seurakunnan tarkastuksen yhteydessä pyydetty kannattavuuslaskelma kirkkohankkeen jatkamiseksi on tehty. Tuloksen perusteella keskeytettyä kirkkohanketta ei voida olemassa olevan suunnittelun mukaisesti jatkaa. Kirkon kellariin sijoitettu arkiston osa ei ole turvassa kosteuden ja mikrobiesiintymän vuoksi.
  Seurakunnanneuvosto selvittää kirkkohankkeeseen liittyviä eri vaihtoehtoja ja niiden rahoitusta. Kirkkoherran sijainen on yhteydessä Kansallisarkiston edustajaan tarkoituksena saada kirkon kellarissa sijaitseva aineisto toimitetuksi julkiseen arkistoon olemassa olevan normiston mukaisella tavalla.
 • Kirkolliskokouksen päätökset ja toimenpiteet:
  Kirkolliskokous teki periaatepäätöksen seurakuntien kirjanpidon ja palkanlaskennan siirtymisestä palvelukeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. Kirkolliskokouksen periaatepäätöksen mukaan seurakunta- ja hiippakuntarajat on muodostettu vuoteen 2020 mennessä.
  Päätös: Seurakunnan on saatava lisätietoja palvelukeskuksen taloustoimiston palveluihin liittymisen osalta ja päätös siirtymisestä tehdään myöhemmin. Seurakunta on aktiivisesti mukana suunniteltaessa tulevaisuuden toimintaympäristöjä.
 • Neuvoston varapuheenjohtajiksi vuodelle 2018 valittiin Elise Tamminen ja Isto Halinen.
 • Muut asiat: Parolan Panssariprikaatissa on tiettävästi seurakunnan omistuksessa oleva arkkienkeli Mikaelin ikoni. Kirkkoherran sijainen selvittää ikonin tilanteen, mahdolliset sopimukset sekä mahdollisuuksia palauttaa ikoni seurakunnan pääkirkkoon. Ikoni on osa laajempaa pääkirkossa sijaitsevaa ikonien kokonaisuutta.
 • Tuuletustapahtuma eli seurakunnan tulevaisuustyöpaja on 21.1.2018 klo 16 – 18. Tilaisuuteen osallistuu Linnan kehitys Oy:n sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen.
 • Kirkkoherran sijainen on keskustellut piispan kanssa kirkkoherran toimen täyttämisestä.
 • Kirkkoherran sijainen käy kirkonisännöitsijän kanssa läpi tälle kuuluvat tehtävät ja käytännöt.
 • Neuvoston seuraava kokous on 23.1.2018
Seurakunnanneuvosto 7.11.2017

Jäsenet: Jonas Bergenstad, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, sihteeri, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Milla Mikkonen, Leena Lomu, papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella, Erkki Lumisalmi (poissa)  

Käsitellyt asiat:

 • allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle
 • laati valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 -2020 toiminta- ja taloussuunnitelman
 • käsitteli vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tuloslaskelman ja taseen sekä budjetin seurannan
 • valmistautui piispan toimittamaan seurakunnan tarkastuksen hyväksymällä seurakunnan kuusivuotissuunnitelman
 • valmistelee selvitystä kirkkohankkeen etenemisestä seurakunnantarkastukseen mennessä
 • tarkensi ohjetta kolehtien keräämiseen. Seurakunta noudattaa rahankeräyslakia, jonka mukaan seurakunta voi kerätä kolehtia ilman rahankeräyslupaa avustustarkoituksiin, mutta ei oman toiminnan tukemiseen.
 • vuokraa seurakunnan omistaman huoneiston Matti Alangonkadulla mahdollisimman pian käyttäen vuokralaisvälitysfirmaa.
 • matkalaskujen maksaminen seurakunnan työntekijöille tapahtuu jatkossa palkanmaksun yhteydessä
 • kirkkoherran sijainen käy työsopimuslain mukaisest keskustelut seurakunnan työntekijöiden kanssa vuoden loppuun mennessä
 • seurakunnanviraston hälytykset uusitaan lähiaikoina
 • pääkirkon sisäilmatutkimus on kesken, lisäksi tutkimuksesta erillään seurakuntasaliin ja kirkkoon on tulossa sisäilmapuhdistimet koekäyttöön
Seurakunnanneuvosto 1.11.2017

Jäsenet: Jonas Bergenstad, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja, Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, sihteeri, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, Erkki Lumisalmi (poissa), Milla Mikkonen, Leena Lomu, papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

 • laatii vuoden vuoden 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 tiistaihin 7.11.2017 mennessä
 • esittää valtuustolle kirkollisveron säilymistä samana kuin vuonna 2017
 • valmistelee piispan 20.-21.11.2017 toimittaman seurakunnantarkastuksen liittyvän kuusvuotiskertomuksen 10.11.2017
 • allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2016 seuraavassa kokouksessa
 • antaa seurakunnan tilien tilinkäyttöoikeudet kirkkoherran sijaiselle
 • vahvisti vuoden 2018 kriparileirin omavastuuosuuden. Leiriläisille lähetetään asiasta kirje lähiaikana. Leiri järjestetään yhdessä Tampereen seurakunnan kanssa, ja kustannukset jaetaan seurakuntien kesken. Kriparileiriläisillä on omavastuuosuus.
 • päätti Matti Alangonkatu 11 B 9:n remontin viimeistelystä
 • uudistaa seurakunnanviraston ja -kodin hälytysjärjestelmät
 • järjestää koululaisliturgian ruokailun 21.11.2017 ravintola Seiskassa
Seurakunnanneuvosto 30.10.2017

Jäsenet: Andreas Larikka, kirkkoherra, puheenjohtaja (esteellinen käsittelemään asialistalla olevia hänen työsopimustaan, sen purkamista, ja mahdollisia häntä koskevia sopimuksia), Elise Tamminen, varapuheenjohtaja, sihteeri, Isto Halinen, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 180 § ja 181 §, Erkki Lumisalmi, Milla Mikkonen, Leena Lomu, papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella Kutsuttuna: Riitta Räntilä, seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja puheoikeudella, Sampo Liusjärvi, asianajaja, puheoikeudella

Käsitellyt asiat:

 • purki kirkkoherra Larikan työsuhteen koeajalla. Hiippakunnan piispa antoi tälle päätökselle suostumuksensa. Työsuhde päättyi 31.10.2017
 • muutti laskujen hyväksymismenettelyyn kuuluvia laskujen asia- ja numerotarkastamista ja hyväksymistä.
 • tarkensi matkakustannusten korvauksiin liittyvää varsinaisen työpaikan käsitettä. Matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista 2017 mukaisesti. Matkakustannusten korvauksia ei makseta varsinaiselle työpaikalle kuin verohallinnon päätöksen mukaisissa erityistilanteissa, jolloin on esim. kuljetettava esineistöä. Varsinaiset työpaikat ovat seurakunnanvirasto, Matti Alangonkatu 11, Hämeenlinna, pääkirkko, Erottajakatu 2, Hämeenlinna, Ahveniston kesäkirkko, Ahvenistontie 20, Hämeenlinna
 • tarkensi seurakunnan maksaman matkapuhelimen käytön ohjetta. Matkapuhelimen yksityiskäytöstä maksettu 20 € kattaa vain koti- ja ulkomaanpuheluista ja tekstiviesteistä ja multimediaviesteistö aiheutuneet kustannukset. Datasiirto-ominaisuus ei korota matkapuhelinedun arvoa.
Seurakunnanneuvosto 19.10.2017

Jäsenet: kirkkoherra Andreas Larikka, puheenjohtaja Elise Tamminen, varapuheenjohtaja Isto Halinen, Erkki Lumisalmi, Milla Mikkonen, Leena Lomu, papiston ja kanttoreiden edustaja puheoikeudella, Helsingin metropoliitta Ambrosius puheoikeudella, Henna Mynttinen, kirkon talouspäällikkö puheoikeudella, Matti Rouvinen, kirkon kiinteistöpäällikkö puheoikeudella, Riitta Räntilä , seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja puheoikeudella, Jonas Bergenstad, tarkastusseurueen papillinen asiantuntijajäsen puheoikeudella ja Jussi Männistö, seurakunnanvaltuuston ja rahoitustyöryhmän jäsen puheoikeudella (poissa).

Käsitellyt asiat:

 • Kirkon talouspäällikkö Henna Mynttinen ja kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen esittelivät havaintonsa seurakunnan taloudesta ja kiinteistöjen tilasta. Seurakunnalle toimitetaan kirjallinen aineisto myöhemmin. Vierailu on osa piispan suorittamaa seurakunnan tarkastusta. Tarkastuksen ajankohta on marraskuussa.
 • Seurakunnan rakennushanke: Piispa Ambrosius esitteli näkemyksensä kirkkorakennushankkeeseen. Piispa pyytää neuvostolta kustannusarvioon pohjautuvan rahoituslaskelman olevassa olevan rakennusluonnossuunnitelman pohjalta. Suunnitelma toivotaan valmistuvan seurakunnan tarkastukseen mennessä. Mikäli rahoitusta ei ole, piispa pyytää vaihtoehtoisia etenemisteitä.
 • Seurakunta yhtenäistää matkustuskorvauskäytäntöjä ja ottaa käyttöön matkalaskupohjan, jota kaikkien seurakunnan kustannuksella matkustavien on käytettävä.

Seurakunnanneuvosto 26.9.2017

Jäsenet: kirkkoherran sijainen Jonas Bergenstad, (pj. ja siht.), Isto Halinen,  Milla Mikkonen, Elise Tamminen,  Erkki Lumisalmi (puhelimitse § 149 ja § 150 käsittelyn ajan), Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja)

Käsitellyt asiat:

 • 145 § Kirkkoherran tehtäviä hoitaa sairausloman ajan Jonas Bergenstad hiippakunnan piispan määräyksestä.
 • 146 § Toiseksi varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Isto Halinen.
 • 147 § Vuoden 2018 budjetin valmistelu käynnistetään kutsumalla budjettityöryhmäksi seuraavat henkilöt: Jussi Männistö, Isto Halinen, Milla Mikkonen ja kirkkoherran sijainen. Budjetti tulee olla valmiina 30.10.2017 mennessä. Budjettityöryhmässä arvioidaan edellytyksiä kirkkorakennusprojektin eteenpäin viemiseksi. Ennen työryhmän kokoontumista selvitetään olemassa olevat sitoumukset hankkeeseen liittyen.
 • 148 § Tilinpäätös vuodelta 2016. Tilintarkastajan ilmoituksen mukaan tarkastus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Kirkkoherran sijainen laatii toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen tilintarkastuksen liitteeksi 19.10. mennessä.
 •  149 § Tuloslaskelma ja tase 30.6.2017. Neuvosto selvittää budjettiylitykset ja kiinnittää erityistä huomiota kustannuspaikkakohtaisen toteuman tarkasteluun.
 • 150 § Tilannekatsaus kavallusrikoksen esitutkintaan liittyen. Tutkinta on kesken ja poliisi odottaa tilinpäätöksen valmistumista ja
  kirjanpitoa alkuvuodelta 2017. Kirjanpito on juuri valmistunut. Tilinpäätös on tilintarkastajalla. Neuvosto tiedottaa asiasta lisää kun esitutkinta on
  valmistunut.
 • 151 § Pääkirkon sisäilmaselvitys ja rakennusprojektin eteneminen. Katsotaan edellisen sisäilmatutkimuksen raportti ja kirkkoherran
  sijainen pyytää tarjoukset ko. tutkimuksia tekeviltä yrityksiltä ja asia
  ratkaistaan sähköpostikokouksessa. Rakennusprojektiin palataan 19.10
  neuvoston kokouksessa.
 • 152 § Kanttori osallistuu PSHV:n vuosijuhlille 13.-15.10.
 • 153 § Kanttori hankkii työkäyttöön uuden kannettavan tietokoneen vanhan toimimattoman koneen tilalle.
 • 154 § Palkanoikaisut vuodelta 2016 ja niiden maksaminen, samoin niihin liittyvät muut maksamatta jääneet erät. Tilitoimisto Reijo Mäen laskelmassa on eritelty kunkin työntekijän palkan oikaisut. Neuvosto odottaa tilintarkastajan lausuntoa asiassa. Neuvoston aiemman päätöksen mukaan tavoitteena on maksaa oikaisut viimeistään marraskuun aikana.
 • 155 § Neuvoston oman tarkastuksen tilanne ja tarkastuksen päättämisen aikataulu. Sisäisen tarkastuksen raportti ja päätösten seurantataulukko merkittiin tiedoksi. Työtä jatketaan niiden pohjalta.
 • 156 § Entisen kirkkoherran asunnon remontointi. Neuvosto hyväksyi tmi Tolvanen Petri tarjouksen. Kanttori koordinoi asunnon tyhjennyksen.
 • 157 § Seuraava kokous to 19.10. klo 16

Seurakunnanneuvosto 6.9.2017

Läsnä: kirkkoherra Andreas Larikka, (pj. ja siht.), Isto Halinen,  Milla Mikkonen (puhelimitse), Elise Tamminen,  Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja) ja Riitta Räntilä, seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja

Käsitellyt asiat:

 • 135 § Seurakunnan tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus vuodelta 2016. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2016. Toimintakertomus on työn alla.
 • 136 § Asianajajapalveluiden hankinta. Päätettiin hyväksyä asianajaja
  Sampo Liusjärven 14.8. 2017 jättämä tarjous. Hänen kanssaan laaditaan kirjallinen toimeksiantosopimus.
 • 137 § Seurakunnan kirkon työterveystarkastus. Päätettiin pyytää seurakunnan työterveyshuoltoa tekemään tarvittava tarkastus
  työskentelyolosuhteista. Jatkotoimenpiteet päätetään tarkastuksen jälkeen.
 • Seuraava neuvoston kokous pidetään 21.9.2017
 • Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan toimitilojen turvallisuusohjeet ja pelastussuunnitelma tulee päivittää.
 • Merkittiin tiedoksi, että seurakunnanneuvosto on keskustellut kiinteistöjenhoitaja Markku Seljänteen kanssa toimitilojen kunnossapitotarpeista.
 • Päätettiin pyytää tarjous hälytysjärjestelmän välttämättömästä uusimisesta kahdelta eri tarjoajalta.
 • Päätettiin pyytää tarjous Kuopion palvelukeskuksesta talous- ja hallintopalveluista. Selvitetään onko mahdollisuutta saada kansliatehtäviin henkilöä muutamaksi päiväksi kuukaudessa.
 • Päätettiin esittää valtuustolle pääkirkon isännöitsijäksi Kirsi Backmania ja Ahveniston kirkon isännöitsijäksi Sami Ylämurtoa.

Seurakunnanneuvosto 16.8.2017

Jäsenet: kirkkoherra Andreas Larikka, (pj. ja siht.), Isto Halinen,  Milla Mikkonen, Elise Tamminen,  Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja), Riitta Räntilä (valtuuston puheenjohtaja kutsuttuna)

Käsitellyt asiat:

 • 120 § Seurakunnan kiinteistöjenhoitajan työnkuva ja ajankohtaiset tehtävät. Kirkkoherra ja neuvoston varapuheenjohtaja tapaavat
  kiinteistöjenhoitajaa ja tässä yhteydessä selvitetään toimenkuvaa.
 • 121 § Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 ovat
  valmistumassa 31.8.2017 mennessä.
 • 122 § Asianajajapalveluiden hankinta seurakunnalle. Kirkkoherra ja varapj. ovat keskustelleet eri vaihtoehdoista seurakunnan edun valvomiseksi. Seurakunta pyytää tarjoukset kolmelta asianajajalta.
 • 123 § Seurakunta varautuu tiedottamaan asianmukaisesti kavallusepäilyn tutkinnasta ja etenemisestä. Tiedottamisesta vastaavat kirkkoherra ja valtuuston pj.
 • 124 § Kirkkoherra esitteli raportin seurakunnan taloudesta ja varainhoidosta vuonna 2017.
 • 125 § Päätetään järjestää talousarvioseminaari Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakuntakodissa luottamushenkilöille ja budjettityöryhmälle.
 • 126 § Helsingin ortodoksinen hiippakuntakanslia on ilmoittanut, että hiippakunnan piispa toimittaa seuraavan tarkastuksen 13.-15.10.2017. (HUOM! Muuttunut ajankohta 20.-21.11.2017)
 • 127 § Seurakunnan arkiston järjestäminen. Päätettiin esittää seurakunnanneuvostolle, että palkataan arkiston seuloja ja järjestäjä 1 (yhden) kuukauden määräajaksi.
 • 128 § Ypäjän kunnan ortodoksinen uskonnonopetus. Seurakunta kustantaa 16.8. alkaen kevätlukukauden 2018 loppuun saakka opettajalle viikkotunnit työehtosopimuksen mukaisesti.

Seurakunnanneuvosto 25.7.2017

Läsnä: kirkkoherra Andreas Larikka, (pj. ja siht.), Milla Mikkonen, Elise Tamminen,  Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja)

Käsitellyt asiat:

 • 108 § Tilinpäätös ja toimintakertomus on määrä saada valmiiksi 31.8.2017 mennessä. Kirjanpitäjä on aloittanut vuoden 2017 kirjanpidon.
 • 109 § Seurakunnan edun valvomiseksi tarvitaan juridista asiantuntemusta (OrtL 59 §). Kirkkoherra neuvottelee varatuomari Palsolan kanssa toimeksiannosta.
 • 110§ Seurakunnalla on lahjoituksia varten pankkitili, jonne annetaan tilinkäyttöoikeus kirkkoherralle.
 • 111§ Kirkoherra neuvottelee kirkon palvelutoimiston kanssa toimistopalvelujen tuottamisesta seurakunnalle ja pyytää tarjouksen asiasta. Lisäksi kirkkoherra selvittää Hämeenlinnassa tarvittavien toimistotehtävien hoitamisen.
 • 112 § Ortodoksisen kirkon päihdeohjelma koskee kaikkia seurakuntia ja se esitellään seurakunnanvaltuustolle otettavaksi käyttöön Hämeenlinnan seurakunnassa.
 • 113 § Kirkkoherra on rekisteröitynyt työnantajamaksujen takia verohallinnon sähköisen Katso-tunnisteen käyttäjäksi.
 • 114 § Ahveniston kirkon tontilla olevien pysäköintipaikkojen käyttö edellyttää seurakunnanneuvoston lupaa. Lupia antaa kirkkoherra, kanttori ja kirkonisännöitsijä.

Seurakunnanneuvosto 30.6.2017

Läsnä: kirkkoherra Andreas Larikka, (pj. ja siht.), Isto Halinen, Erkki Lumisalmi, Milla Mikkonen, Elise Tamminen,  Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja)

Käsitellyt asiat:

 • 99 § Seurakunnan sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus jatkuu ja varapj. Elise Tamminen päivittää seuraavaan kokoukseen tarkastuskertomuksen ja toimenpide-ehdotukset.
 • 100 § Nordean korkorahastosijoitusten uudelleenjärjestely. Päätettiin myydä Nordea Korko B rahasto ja Nordea Säästö Korko-rahasto.
 • 101 § Ålandsbankenin sijoitusten uudelleenjärjestely. Käsiteltiin Ålandsbankenin näkemystä korkosijoitusten tilanteesta ja muutosehdotuksesta ja päätettiin tehdä pankkitilisiirtoja koskevat siirtomääräykset.
 • 102 § Tuloslaskelma ja tase. Neuvosto jatkaa tilanteen selvittämistä ja tiedottaa elokuun loppuun mennessä taloudellisesta tilanteesta.
 • 103 § Muut asiat:
  – Seuraava kokous pidetään tiistaina 25.7.2017.
  – Vuosilomat: Andreas Larikka 17.8. – 27.8.2017 ja Leena Lomu 1.7. – 13.8. 19.8. – 20.8.2017
  – Kirkkoherran työsopimus on allekirjoitettu 1.7.2017 lukien.

Seurakunnanneuvosto 2.6.2017

Läsnä: kirkkoherra Andreas Larikka, (pj. ja siht.), Isto Halinen, Erkki Lumisalmi, Milla Mikkonen, Elise Tamminen,  Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja), Riitta Räntilä, (seurakunnanvaltuuston pj, kutsuttuna)

Käsitellyt asiat:

 • Seurakunnan taloudellinen tilanne. Saatujen tietojen perusteella neuvosto ei pysty muodostamaan luotettavaa käsitystä seurakunnan talouden hallinnasta. Seurakunnanneuvosto aloittaa 14.6.2017 sisäisen tarkastuksen, josta laaditaan tarkastuskertomus kirkollishallituksen
  5.9.2014 vahvistaman sisäisen valvonnan malliohjeen mukaisesti. Seurakunnanneuvosto laatii jatkossa oman sisäisen valvonnan ohje/ohjesääntö Hämeenlinnan ort. seurakunnalle.
 • Nordean korkorahastosijoitusten uudelleenjärjestely. Seurakunnalla on sijoitustyöryhmä, joka on valvonut sijoitusten tuottoa. Kirkkoherra käy
  keskustelun sijoitustyöryhmän jäsenten kanssa. Mikäli sijoitustyöryhmä puoltaa ehdotettua menettelyä, Nordean tarjous hyväksytään ilman neuvoston erillistä käsittelyä.
 • Kirkkoherran työsopimus. (Varapuheenjohtaja Elise Tamminen johti puhetta asian käsittelyn ajan.) Seurakunnanneuvosto tekee työnantajan edustajana työsopimuksen. Työsopimuksen allekirjoittaa
  neuvoston varapuheenjohtaja Elise Tamminen.
 • Seurakunnanneuvoston työskentelyn selkiinnyttäminen. Kokousten asialista toimitetaan jäsenille viikkoa ennen kokousta. Asialistaan kuuluu
  päätettävän asian nimike, säädösperusta ja päätösesitys. Asialistasta muodostuu pöytäkirja siten että kokouksen yhteydessä tai välittömästi sen päätyttyä sihteeri kirjaa päätökset sekä samalla sovitaan päätöksiä koskevasta tiedottamisesta. Extranettiin perustuva työskentelytila jäi avoimeksi.
 • Helsingin Ortodokisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salmisen kanssa on sovittu koulutustilaisuudesta, jonka toteutus siirtyi viime keväältä. Koulutus aiheena on seurakunnan hallintoelinten ja luottamusmiesten tehtävät ja roolit sekä työhön perehdyttäminen.
 • Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan valtuuston puheenjohtaja on käynyt keskusteluja kirkon isännöitsijän tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta joidenkin henkilöiden kanssa sekä ajatuksia
  isännöitsijöiden tehtävien kehittämiseksi.
 • Seurakunnanneuvoston seuraava kokous pidetään perjantaina 30.6.2017 kello 16 seurakunnan tiloissa (Matti Alangon katu 11).

Seurakunnanneuvosto 23.5.2017

Läsnä: kirkkoherran toimen hoitaja Andreas Larikka, (pj. ja siht.), Isto Halinen, Erkki Lumisalmi, Milla Mikkonen, Elise Tamminen, Janne Piiroinen, (pääkirkon isännöitsijä), Leena Lomu, (kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja), Riitta Räntilä, (seurakunnanvaltuuston pj, kutsuttuna), Ilari Hakala, (KHT seurakunnan tilintarkastaja kutsuttuna)

Käsitellyt asiat:

 • Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen, joka ei ole julkinen, koska poliisitutkinta on kesken. Seurakunnanneuvosto on yksimielinen työskentelynsä ja seurannan avoimuuden vaatimuksesta. Seurannan on oltava jatkossa myös talouden ja hallinnon osalta säännöllistä.
  Taloudellisen tilanteen selkiydyttyä on mahdollista tehdä suunnitelmia ja päättää strategisista asioista, esimerkiksi kirkkohankkeen jatkamisesta.
 • Katsaus seurakunnan toiminnalliseen tilanteeseen. Seurakunnan toiminnan laatu ja määrä pyritään varmistamaan nykytasolla. Kirkkoherran päätöksellä kirkkoherra ja kanttori huolehtivat toistaiseksi seurakunnan toimistotehtävistä. Olemassa olevilla resursseilla seurakunnan kanslia pidetään avoinna keskiviikkoisin kello
  14:00-16:30 sekä perjantaisin kello 09:30-12:00. Näillä järjestelyillä seurakunnan palkattua henkilöstöä on tavattavissa virastolla kerran viikossa iltapäivisin ja kerran viikossa aamupäivisin.
 • Kanttorin loma- ja vapaajärjestelyt. Kirkkoherra sopii kanttorin loma- ja vapaapäiväjärjestelyistä ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Jatkossa työntekijöiden lomasuunnitelmat on laadittava
  työehtosopimuksen mukaisesti ennen lomakauden alkua. Selvitetään mahdollisen työaikapankin vaikutuksia vapaapäiväjärjestelyissä.
 • Kirkkoherran asunnon (Matti Alangon katu 11 B 9) kunnostus. Kirkkoherra kutsuu kiinteistölautakunnan koolle selvittämään ko. asunnon kunnostustarpeen, kustannusarvion ja toteutussuunnitelman. Lautakunta toimittaa suunnitelman neuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoherra Andreas Larikka on ilmoittanut kiinnostuksensa vuokraamaan asunnon.
 • Pääkirkon pohjoisseinän vesikourujen kunnostus. Kirkkoherra kutsuu kiinteistölautakunnan koolle selvittämään vesikourujen kunnostustarpeen, toteutussuunnitelman ja aiheutuvat kustannukset. Lautakunta toimittaa
  suunnitelman neuvoston käsiteltäväksi.
 • Varatuomari Kullanmäen tiedustelu seurakuntasihteerin lomakorvauksien maksatuksesta. Tilanne ja vaatimuksen perusteet lomakorvaukseen on tarkistettava.
 • Muut asiat:
  – Rovasti Markku Aromalle lahjoitetaan 100 euron lahjakortti eläkkeellejääntijuhlan 25.5.2017 yhteydessä.
  – Ortodoksisen uskonnon opetuksen toteutuminen seurakunnan kunnissa. Kirkkoherra yhdessä uskonnonopettajien kanssa lähettää oppilaiden vanhemmille kirjeen asiasta. Lisäksi ortodoksisten oppilaiden vanhemmat kutsutaan seurakunnan vanhempaintilaisuuteen keskustelemaan asiasta. Todettiin, että monissa seurakunnissa koululaisten siunaus kouluvuoden alkaessa on ollut suosittu tilaisuus ja tällasen järjestäminen
  osaltaan tukee käsillä olevaa tavoitetta.
 • Merkittiin tiedoksi, että Kirkollishallitus on 23.5.2017 seurakunnanneuvostolle osoittamassaan kirjeessä
  määrännyt Hämeenlinnan ortodoksiselle seurakunnalle keskusrahastolle suoritettavia maksuja.

Seurakunnanneuvosto  28.4.2017 

Läsnä: vt. kirkkoherra Jonas Bergenstad (pj.), Isto Halinen, Milla Mikkonen (siht.), Elise Tamminen, Janne Piiroinen, pääkirkon isännöitsijä, Leena Lomu, kanttori, papiston ja kanttoreiden edustaja. Poissa: Erkki Lumisalmi

Päätöksiä:

 • Merkittiin tiedoksi hiippakunnan piispan määräys kirkkoherran tehtävien hoitajasta. Arkkimandriitta Andreas Larikka on seurakunnan kirkkoherran tehtävien hoitaja 1.5.2017 alkaen kunnes toimi täytetään vakinaisesti kirkkoherra Markku Aroman jäädessä eläkkeelle.
 • Todettiin, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on lain ortodoksisesta kirkosta 47 § mukaisesti kirkkoherran tehtävien hoitajalla arkkimandriitta Andreas Larikalla 1.5.2017 alkaen.
 • Valittiin seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2017 Elise Tamminen.
 • Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet seurakunnan tileihin Andreas Larikalle.
 • Päätettiin myöntää 60 euron stipendit neljälle valmistuvalle ylioppilaalle.
 • Merkittiin tiedoksi, että seurakunnassa aloitetaan sisäisen valvonnan ohjeen valmistelutyö sekä luodaan uusi toimintakulttuuri luottamuselinten välille.

Seurakunnanneuvoston kokous 23.2.2017

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Juntunen Pertti, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Lomu Leena (kanttori) ja Laine Marianne (siht.) Poissa: Ahtola Anneli, Nuoranne Anneli

Päätöksiä:

 • Maakunta-arkiston ylitarkastaja Heli Niromaan neuvontakäynnin pohjalta todettiin, että seurakunnan arkistot (virastossa ja kirkon tiloissa) tulee järjestää asianmukaisesti.  Päätettiin varata määräraha asiantuntemusta edellyttävään arkistotyöhön. Esitetään päätös valtuuston vahvistettavaksi.
 • Tuotiin tiedoksi kirkkoherran toimen hakijat ja todettiin, että metropoliitta Ambrosius on asettanut arkkimandriitta Andreas Larikan ensimmäiselle ja ainoalle vaalisijalle.
 • Laadittiin äänioikeutettujen luettelo kirkkoherran vaalia varten.
 • Tehtiin päätös Raatihuoneenkadulla sijaitsevan asuinhuoneiston vuokrankorotuksesta.
 • Todettiin, että Forssan rukoushuoneen ikonihankinta-asia on vielä keskeneräinen.
 • Tehtiin päätökset keskeytyneen kirkkorakennusprojektin vuoksi pöydälle jääneiden asioiden osalta.

Ilmoitusasioita:

 • Ortodoksiviestin ensimmäinen yhteistyönumero ilmestyy 7.4.
 • Isä Markuksen paastoruokakurssi pidetään 5.3. seurakuntakodilla.
 • Isä Markus luennoi ikoniperinteestä eri aikakausina Museo Skogsterilla 8.3. klo 17. Luento liittyy 16.2. avattuun Idästä tuulee-näyttelyyn.
 • Isä Markuksen Parantava hiljaisuus-luentosarja alkaa Forssassa tiistaina 7.3. ja Hämeenlinnassa torstaina 9.3.
 • Filantropian ja PSHV:n järjestämä yhteinen illanvietto Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien kanssa diakonian sekä lähetyksen tietojenvaihdon ja kehittämisen merkeissä pidetään Tampereella 9.3.
 • Seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen koulutustilaisuus pidetään 18.3. seurakuntakodilla. Kouluttajana toimii Helsingin kirkkoherra Markku Salminen.

Seurakunnanneuvoston kokous 2.2.2017

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Lomu Leena (kanttori) ja Laine Marianne (siht.)

Päätöksiä:

 • Todettiin, että seurakunnan arkiston tulee olla järjestetty ortodoksisten seurakuntien arkistosäännön mukaisesti. Päätettiin selvittää työstä aiheutuvat kustannukset, jonka jälkeen määrärahaa arkistonjärjestämiseen voidaan esittää vuoden 2018 talousarvioon.
 • Päätettiin yhtenäistää seurakunnan vakituisten työntekijöiden, sijaisten sekä luottamushenkilöiden palkkojen ja kustannusten korvausten maksukäytäntöjä siten, että em. suoritukset maksetaan kerran kuukaudessa (joka kuukauden 1. päivä)
 • Päätettiin, että ortodoksisen uskonnon opetukseen osallistuvalla maahanmuuttajataustaisella nuorella, joka ei ole seurakunnan jäsen, on mahdollisuus osallistua kristinoppikoululeiriin.
 • Tuotiin tiedoksi, että Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran työsopimussuhteinen toimi on julistettu haettavaksi. Hakuaika päättyy 15.2.2017.
 • Tuotiin tiedoksi, että Metropoliitta Ambrosius on myöntänyt isä Markukselle papin koruristin käyttöoikeuden kiitoksena pitkästä ja uskollisesta papillisesta palvelutehtävästä.
 • Päätettiin, että kirkkoherran toimeen hakevia ehdokkaita halutaan kuulla koepalveluksissa. Päätöksestä on ilmoitettu piispalle, joka määrää kunkin ehdokkaan koepalvelukset ja niissä suoritettavat tehtävät.
 • Laadittiin vastaukset kirkon kiinteistöpäällikkö Matti Rouvisen lähettämään kyselyyn, joka koskee seurakunnan pyhäkköjen ja asiakastilojen esteettömyyttä.
 • Tarkasteltiin vuoden 2016 väestötilastoja ja päätettiin pyytää seurakunnanvaltuustolta esitystä pitkän aikavälin linjauksista, joiden pohjalta jäsenmäärän kasvua tukevaa toimintaa voitaisiin priorisoida ja resursoida käytännön tasolla.
 • Päätettiin, että seurakunnanvaltuuston jäsenen aloite jätetään pöydälle, koska sen esittäjää ei ole nimetty.
 • Pertti Juntunen ilmoitti, että hän ei ole enää käytettävissä kirkkorakennus- projektin projektinjohto- tai vastaavan mestarin tehtäviin. Päätös tehtävistä luopumiseen johtuu Juntusen mukaan niin häntä itseään kuin lähes koko seurakunnanneuvostoa kohtaan osoitetusta jatkuvasta epäluottamuksesta muutamien henkilöiden taholta. Edellä esitettyjen asioiden pohjalta todettiin, että seurakunnalla ei ole enää toimintaedellytyksiä uuden kirkon rakentamiseen. Päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että uuden pääkirkon rakentamisprojekti keskeytetään.
 • Todettiin kirkkorakennusprojektin ulkopuolista valvojaa koskevat tarjoukset saapuneiksi. Rakennusprojektin keskeyttämisesityksen vuoksi päätettiin ulkopuolista valvojaa koskeva päätösasia jättää pöydälle.
 • Tuotiin tiedoksi, että seurakuntakodin keittiön vastaava Erja Wessman on laatinut luonnoksen lain edellyttämästä omavalvontasuunnitelmasta koskien seurakuntakodin keittiö- ja muita tiloja.
 • Päätettiin, että amanuenssi Inka-Maria Laitilan pyynnöstä Hämeenlinnan kaupunginmuseolle lainataan jumalanpalveluesineitä n. vuoden ajaksi Idästä tuulee -näyttelyyn. Lainattavat esineet luetteloidaan ja vakuutetaan museon toimesta.

Ilmoitusasioita:

 • Kirkkoherran 15. – 22.2. vuosiloman aikana hallinnollisena sijaisena toimii Turun kirkkoherra Ion Durac. Edellisessä kokouksessa ilmoitettiin, että papilliset toimitukset ja toimitusten päivystyksen ko. aikana hoitaa pastori Mikael Punnala.
 • Helsingin hiippakunnan seurakuntien välinen yhteistoimintasopimus (Ortodoksiviesti) on allekirjoitettu 17.1. pidetyn kirkkoherrojen kokouksen yhteydessä
 • Kirkkokuoron laululeiripäivä on 25.3. Athos-säätiön tiloissa Lammilla
 • Kirkkokuoro esiintyy 23.4. Athos-säätiön tiloissa Lammilla

Seurakunnanneuvoston kokous 11.1.2017

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Lomu Leena (kanttori) läsnä klo 19.15-19.30 ja Laine Marianne (siht.) Poissa: Pitkänen Jari

Päätöksiä:

 • Päätettiin palkata määräaikainen projektinjohtaja ja vastaava työnjohtaja kirkkorakennusprojektin ajaksi.
 • Tuotiin tiedoksi, että projektinjohtajan ja vastaavan työnjohtajan lisäksi valittava rakennusprojektin ulkopuolinen valvoja valitaan seuraavassa seurakunnanneuvoston kokouksessa, joka pidetään 2.2.2017

Ilmoitusasioita:

 • Kanttori tiedotti 4.-9.6.2017 Valamon opiston kanssa yhteistyössä pidettävän kristinoppikoululeirin järjestelyjen etenemisestä
 • Jaettiin tiedoksi ehdotus kolehtipyhistä vuodelle 2017. Todettiin, että kolehdit kannetaan ehdotusta noudattaen eli joko esitetyn mukaisesti tai muina seurakunnan sopiviksi katsomina päivinä.

Seurakunnanneuvoston kokous 29.12.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Lomu Leena (kanttori) ja Laine Marianne (siht.)

Päätöksiä:

 • Kirkkoherra Markku Aroma jää eläkkeelle 1.9.2017 alkaen. Päätettiin esittää hiippakunnan piispalle, että hän julistaa Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran tehtävän haettavaksi.
 • Tehtiin edellisen kokouksen käsittelyn pohjalta seurakunnanneuvoston kokousten läsnäolo-oikeutta koskeva päätös.
 • Kirkkorakennusprojekti: projektinjohtamisasia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
 • Kirkkorakennusprojekti: hyväksyttiin asiakirjat, joita käytetään ulkopuolista valvojaa koskevien tarjousten pyytämisessä.
 • Päätettiin, että seurakunnan kristinoppileiri pidetään Valamossa 4.-9.6.2017 yhteistyössä Valamon opiston kanssa. Leirikirjeet lähetetään kripari-ikäisille (11 henkilöä) tammikuun aikana.
 • Ortodoksiviestin toimitusneuvoston maallikkojäseneksi valittiin Hämeenlinnan kaupungin verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen.
 • Kirkonisännöitsijän esityksestä päätettiin, että osa joulunajan kolehtien keräystuotoista lahjoitetaan Filantropian joulupaastokeräykseen.

Ilmoitusasioita:

 • Metropoliitta Ambrosius on vahvistanut seurakunnanvaltuuston puheenjohtajan vaalin.
 • Kirkkoherra on vuosilomalla 15.-22.2.2017. Papilliset toimitukset ja toimitusten päivystyksen ko. aikana hoitaa pastori Mikael Punnala.

Seurakunnanneuvoston kokous 30.11.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Laine Marianne (siht.) sekä Räntilä Riitta (srk-valtuuston pj.); osallistumisoikeus: valtuusto 10§/2016 Poissa: Lomu Leena, Nuoranne Anneli

Päätöksiä:

 • Päätettiin, että seurakunta lahjoittaa toisen omistuksessaan olevan Jakov Basharoffin muotokuvamaalauksen Iiris ja Mikko Viljaselle. Lahjoitukseen päädyttiin sekä Viljasten ja Basharoffin välisen sukulaisuussuhteen että Viljasten seurakunnalle antaman avun perusteella.
 • Merkittiin tiedoksi, että Erja Wessman on seurakunnanneuvoston esityksen pohjalta antanut suostumuksensa seurakuntakodin keittiön yleisestä järjestyksestä ja asioiden hoidosta vastaavaksi henkilöksi.
 • Filantropia ja PSHV / Sergius Colliander ovat ehdottaneet ensi kevääksi yhteistä illanviettoa Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien kanssa diakonian sekä lähetyksen tietojenvaihdon ja kehittämisen merkeissä. Merkittiin tiedoksi, että Diakoniaseura ja Tiistaiseura vahvistavat osallistumisensa, mikäli myöhemmin varmistuvan illanvieton ajankohta ja paikka sen vain mahdollistavat.
 • Kun järjestämismahdollisuudet ensi vuoden kristinoppileirin osalta on mahdollisimman tarkasti selvitetty, tehdään leirin ajankohdasta ja paikasta lopullinen päätös.
 • Seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajan toimikausi kestää yhden vuoden. Valittiin vuonna 2016 varapuheenjohtajuutta hoitanut Markku Seljänne seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajaksi edelleen vuodelle 2017.
 • Päätettiin jatkaa seurakunnassa noudatettua käytäntöä kokouksiin liittyvien korvausten osalta: seurakunnanneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta matkakustannukset korvataan henkilöille, jotka osallistuvat kokouksiin ns. vanhan Hämeenlinnan ulkopuolelta. Esitetään vastaavaa korvauskäytäntöä  seurakunnanvaltuuston jäsenille.
 • Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen vakuutettuja ovat sekä seurakunnanneuvoston että -valtuuston jäsenet.
 • Valittiin työryhmä, jonka tehtäväksi annettiin seurakunnan taloussäännön päivittäminen.
 • Valittiin työryhmä, jonka tehtäväksi annettiin laatia hallintoasioihin liittyvä ohjeistus seurakunnan sisäistä käyttöä varten.
 • Metropolliitta Ambrosius on lähettänyt hiippakunnan kirkkoherroille kirjeen, jossa hän tuo esiin yhtenä ajatuksena mahdollisuuden kieltää kirkossa valokuvaaminen, mutta toivoo kuitenkin, että asiaan löydettäisiin pehmeämpi ratkaisu. Kirjeen pohjalta tehtiin päätös, että kirkossa ja seurakunnan muissa tiloissa valokuvaaminen on sallittua, mutta mahdolliseen häiritsevään valokuvaamiseen puututaan tarvittaessa. Päätettiin myös, että valokuvaamisen sallimisesta ilmoitetaan kirjallisesti kirkossa ja seurakunnan muissa tiloissa. Samassa ilmoituksessa valokuvattaville henkilöille tiedotetaan, että kuvan julkaiseminen on mahdollista kieltää yksityisyyden suojan pohjalta.
 • Todettiin, että arkistoalan koulutuksen omaavan Jorma Heikkisen tarjoama seurakunnan arkistoa koskeva apu otetaan mielellään vastaan.
 • Päätettiin esittää toimintapiireille, että vuosikertomukset toimitettaisiin seurakunnanvirastoon maaliskuun ensimmäisen viikon aikana.
 • Merkittiin tiedoksi, että piispa on antanut lausunnon seurakunnan 2,15% tuloveroprosenttiin perustuvasta talousarviosta vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017-2019. Merkittiin edelleen tiedoksi, että seurakunnanvaltuusto on 7.11.2016 kokouksessaan vahvistanut edellä mainitut asiakirjat.
 • Seurakunnanneuvoston päätösten (27.10.2016 / 129 § ja 30.11.2016 / 152 §) mukaisesti, seurakunta on irtisanonut sopimuksensa Aamun Koiton kanssa ja päättänyt aloittaa kirkon strategiaa noudattavan lehtiyhteistyön hiippakunnan seurakuntien kanssa. Seurakunta lähtee mukaan Ortodoksiviestiin 7.4.2017 ilmestyvästä numerosta alkaen.
 • Todettiin, että seurakunnanneuvoston kokoukset ovat suljettuja kokouksia. Todettiin edelleen, että suljetun kokouksen läsnäolo-oikeutta koskeva päätöksenteko kuuluu seurakunnanneuvoston toimivaltaan. Näin ollen seurakunnanvaltuuston päätös (21.1.2016 / 10 §), joka koskee seurakunnanneuvoston kokousten läsnäolo-oikeutta, on pätemätön. Läsnäolo-oikeudesta tulee tehdä seurakunnanneuvoston toimesta uusi päätös.
 • Tuotiin esiin uuden kirkon rakentamista koskevat kirkollishallituksen 27.11.2016 istunnon päätökset ja päätöksissä mainitut edellytykset, joilla seurakunta voi jatkaa kirkkorakennusprojektiaan. Päätettiin käytännön toimista, joiden avulla projektia lähdetään viemään eteenpäin.

Ilmoitusasioita:

 • Seurakuntaan v. 2016 muuttaneet ja liittyneet jäsenet kutsutaan Teofanian liturgiaan ja vedenpyhitykseen sekä kirkkokahville 6.1.2017
 • Itsenäisyyspäivän kirkkokahvit pidetään srk-kodilla 6.12. ja seurakunnan puurojuhla 11.12.
 • Lucian päivän ehtoopalvelus pidetään Ahveniston kirkossa 13.12. klo 17, jonka jälkeen kynttiläkulkue ja laulutervehdys viereiseen Kanta-Hämeen keskussairaalaan.
 • Pyhä Syke ry:n myyntipöytä on esillä Tuomaan markkinoilla 17.12.
 • Jaettiin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1. – 30.9.2016
 • Jaettiin tilastotietoa jäsenmäärän muutoksista v. 2016

Seurakunnanneuvoston kokous 27.10.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Lomu Leena (kanttori), Laine Marianne (siht.) sekä Räntilä Riitta (srk-valtuuston pj.); osallistumisoikeus: valtuusto 10§/2016. Seljänne Markku saapui klo 18.05

Päätöksiä:

 • Todettiin, että seurakunnanneuvoston 16.8.2016 / 81 § päätöksellä anotut huomionosoitukset on myönnetty seuraavasti: Pyhän Karitsan ritarikunnan I lk. kunniamerkki Markku Seljänteelle ja piispan siunauskirja Lidia Ustinoville.
 • Päätettiin, että edellisissä kokouksissa tehdyt kirkkorakennusprojektiin liittyvät päätökset, jotka koskevat projektinjohtoa ja suunnittelua sekä ulkopuolista valvojaa päivitetään ajan tasalle sen jälkeen, kun kirkollishallituksen 27.11.2016 istunnon päätös uuden kirkon rakentamisesta on tiedossa.
 • Tuotiin seurakunnanneuvoston tiedoksi seurakunnan vakituisille työntekijöille esitetyn työhyvinvointikyselyn tuloksia.
 • Tuotiin esiin käytäntöjä, joita uudistamalla voitaisiin kehittää seurakunnan sisäistä tiedottamista.
 • Päätettiin pyytää asiantuntija-apua kirkossa säilytettävien vanhojen asiakirjojen selvittämis- ja järjestelytyöhön.
 • Kirkonisännöitsijä Sven Wessman toi esiin, että pyhäinpäivän hartauden perinnettä jatketaan Hämeenlinna-seuran, Hämeenlinna-Vanajan ev.lut. seurakunnan ja Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan yhteistyönä. Tutustuttiin kirkon viereisellä vanhalla hautausmaalla järjestettävän pyhäinpäivän ekumeenisen hartaushetken ohjelmaluonnokseen.
 • Hyväksyttiin Pyhä Syke ry:n anomus tuohusten myynnistä ja kolehtipäivistä v. 2017 esitetyn mukaisesti.
 • Päätettiin, että käsitellään kirkon nykyisen ikonostaasin säilyttämistä koskeva asia, kun se tulee ajankohtaisemmaksi. Päätettiin, että selvitetään konservointiavustusmahdollisuudet ennen asian uudelleen käsittelyä.
 • Päätettiin esittää työryhmän laatima kirkkorakennusprojektiin liittyvä lisäselvitys seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäselvitys liitteineen lähetetään kirkollishallituksen seuraavaan istuntoon, joka pidetään 27.11.2016.
 • Seurakunnanneuvosto päätti esittää vuosille 2017- 2019 laatimansa seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä hiippakunnan piispalle lausuntoa varten että seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi.
 • Seurakunnanneuvosto päätti esittää vuodelle 2017 laatimansa talousarvioehdotuksen sekä hiippakunnan piispalle lausuntoa varten että seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi.
 • Aloitteena esitettiin, että suunnitteilla olevan toimintakeskuksen nimeämisessä tai muutoin kunnioitusta herättävässä osassa näkyvästi sijoitettuna huomioitaisiin Basharoff, jonka aikanaan lahjoittamia varoja tullaan käyttämään uudisrakennukseen. Edellä esitetyllä huomionosoituksella testamenttaaja jäisi elämään periaatteessa ikuisiksi ajoiksi. Seurakunnanneuvoston päätti, että aloite huomioidaan esitetyllä tavalla tilanteen tullessa ajankohtaiseksi.

Ilmoitusasioita:

 • Tänä vuonna 70, 75, 80, 85 ja 90 vuotta täyttävät sekä kaikki yli 90 -vuotiaat seurakunnan jäsenet on kutsuttu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan seurakuntakodille perjantaina 18.11.2016 klo 14 alkaen.
 • Kyyrölä-kerho järjestää bussikuljetuksen savenvalaja Johannes Uschanoffin 100-vuotis muistonäyttelyyn Voipaalan taidekeskukseen Valkeakoskelle la 19.11. Ilmoittautumiset Antoninalle puh. 040 721 8436
 • Kirkkoherra on vuosilomalla 8. – 21.12.2016. Hallinnollisena sijaisena toimii Turun kirkkoherra Ion Durac ja papilliset toimitukset hoitaa pastori Mikael Punnala.
 • Kanttori on vuosilomalla 27.12.2016 – 10.1.2017
 • Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry:n kolehtikeräys pidettiin 23.10.2016

Seurakunnanneuvoston kokous 20.9.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Juntunen Pertti, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Lomu Leena (kanttori) ja  Laine Marianne (siht.). Seljänne Markku saapui klo 18.15 Poissa: Ahtola Anneli, Nuoranne Anneli

Päätöksiä:

 • päätettiin, että luottamuselimissä kiinnitetään huomiota sellaisiin lain ja säädösten mukaisiin menettelytapoihin, joilla turvataan kaikissa seurakuntaan liittyvissä asioissa hyvän hallintotavan mukainen toiminta, päätöksenteko ja tiedottaminen. Tämä todettiin erityisen tärkeäksi kirkon rakennushankkeen koordinoinnin onnistumisen kannalta.
 • päätettiin, että seurakunnanneuvoston vastuulla olevasta tiedottamisesta päätöksentekoon liittyvistä asioista vastaa käytännön tasolla seurakunnan-neuvoston puheenjohtaja, khra Markku Aroma, tai tarvittaessa hänen erikseen nimeämänsä henkilö.
 • hyväksyttiin hälytysjärjestelmään ja taloushallintoon liittyviä sopimuksia.
 • päätettiin tehdä päivityksiä seurakunnan lehti-ilmoitukseen. Todettiin, että tällä hetkellä ei ole tarvetta ilmoittaa jumalanpalvelustietoja venäjän kielellä.
 • tehtiin päätökset koskien kolehtikeräys- ja lähetystyöanomusta.
 • seurakunnan vakituisille työntekijöille esitetään työhyvinvointikysely, jonka tulosten purkamiseen yhdessä työntekijöiden kanssa osallistuvat kirkkoherra, seurakunnanneuvoston varapuheenjohtaja ja seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja.
 • merkittiin tiedoksi, että uuden kirkon arkkitehtisuunnittelua koskeva sopimus on seurakunnanvaltuuston 23.8.2016 / 53 § päätöksellä vahvistettu ja allekirjoitettu.
 • todettiin, että Museoviraston edellyttämä ja ennen kirkon purkamista tehtävä kirkkorakennuksen dokumentointi on tehty Hämeenlinnan kaupunginmuseon toimesta restaurointialan opiskelijan seminaarityönä. Päätettiin, että dokumentointiin sisältymättömästä sakraaliesineiden valokuvauksesta ja luetteloinnista huolehtivat yhteistyössä kirkkoherra Markku Aroma ja kirkonisännöitsijä Sven Wessman.
 • todettiin, että kirkon rakentamisajan väistötilamahdollisuudet ja -kustannukset on laajasti selvitetty. Selvitysten pohjalta päätettiin, että rakentamisen aikana toimitaan seurakunnan omissa tiloissa ja ainoastaan suurempina juhlapyhinä tullaan käyttämään vuokratiloja.
 • tuotiin esiin, että kirkollishallitus on 3.5.2016 istunnossaan hylännyt seurakunnan 9.11.2015 lähettämän hakemuksen, jossa anotaan osittaista vapautusta keskusrahastomaksusta uuden kirkon rakentamisen rahoitusta varten. Kirkollishallituksen toimituskirjaan lähetettiin oikaisuvaatimus, joka hylättiin 9.9.2016 istunnossa. Päätettiin, että seurakunta ei tee valitusta kirkollishallituksen päätöksestä.
 • Merkittiin tiedoksi, että seurakunnan nykyisen kirkon purkamispäätös
  on vahvistettu kirkollishallituksen istunnossa 9.9.2016 / 84 §.
 • tuotiin esiin, että kirkollishallitus ei vahvistanut seurakunnan uuden kirkon rakentamista koskevaa päätöstä, vaan on istunnossaan 9.9.2016 / 84 § jättänyt sen pöydälle saadakseen lisäselvityksiä, joiden pyytäminen on isoja hankkeita koskevassa päätöksenteossa tavanomainen käytäntö. Pyydetyt lisäselvitykset koskevat seurakunnan jäsenmäärän, talouden, tilojen ja toiminnan kehittymisen arviointia pitkällä aikavälillä. Lisäselvitysten laatimista varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat rakennustoimikunnan jäsenten (khra Markku Aroma, Pertti Juntunen ja Markku Seljänne) lisäksi Mikko Junes, Jari Pitkänen, Helena Saukkonen sekä seurakuntasihteeri. Päätettiin, että lisäselvitykset jätetään kirkollis-hallituksen käsiteltäväksi 27.11.2016 istuntoon mennessä.

Ilmoitusasioita:

 • tuotiin esiin asioita, joita tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa

Seurakunnanneuvoston kokous 31.8.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Laine Marianne (siht.) sekä Räntilä Riitta (srk-valtuuston pj.); osallistumisoikeus: valtuusto 10§/2016 Poissa: Ahtola Anneli, Lomu Leena

Päätöksiä:

 • esitetään seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi päätös, joka koskee seurakunnan sopimusasiaa.

Seurakunnanneuvoston kokous 16.8.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Laine Marianne (siht.) sekä Räntilä Riitta (srk-valtuuston pj.); osallistumisoikeus: valtuusto 10§/2016. Poissa: Nuoranne Anneli

Päätöksiä:

 • merkittiin tiedoksi, että seuravissa kokouksissa tullaan käsittelemään
  asiakirjojen julkisuuteen ja luottamuksellisuuteen sekä kokouskäytäntöihin liittyviä asioita.
 • päätettiin kumota kotisivuilla julkaistavien pöytäkirjojen esitysmuotoa koskeva aikaisempi päätös vuodelta 2012. Päätettiin, että keväällä 2016 uudistetuilla kotisivuilla päätöksentekoa koskevat tiedot julkaistaan kotisivuilla takautuvasti vuodesta 2015 alkaen ja kirkkojärjestyksessä määritetyn mukaisesti siten, että seurakunnan jäsenet saavat riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä seurakunnan asioista.
 • päätettiin lisätä kotisivuille päätoimisten uskonnonopettajien lisäksi yhteystiedot myös niistä henkilöistä, jotka opettavat Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan alueella ortodoksista uskontoa oman toimensa ohella.
 • päätettiin että seurakunnan toimintapiireiltä ei veloiteta maksua sääntömääräisiin asioihin liittyvistä lehti-ilmoituksista Kaupunkiuutisissa.
 • esitetään seurakunnan valtuuston vahvistettavaksi vuonna 2012 perustetun aikuistyöryhmän lakkautuspäätös. Todettiin, että aikuistyö
  hoidetaan seurakunnanneuvoston taholta.
 • todettiin, että edellisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti
  Ahveniston kirkon pysäköintialuetta koskevat asiat on saatettu valmiiksi;
  opastekyltin myötä pysäköintiluvat on voitu ottaa käyttöön. Päätettiin, että
  opastekylttiin painettu kirkkoneuvosto -sana on pyäköintivalvonnasta annetujen ohjeiden mukainen, joten sitä ei vaihdeta seurakunnanneuvosto -sanaan.
 • edellisessä kokouksessa päätettiin selvittää, onko taloyhtiöllä oikeus veloittaa parvekeremonttiin pohjautuvaa po-vastiketta parvekkeettomien huoneistojen (srk-koti ja virasto) osalta. Todettiin, että asia on selvitetty,
  eikä aiheuta jatkotoimenpiteitä.
 • tehtiin seurakunnan pankkitilejä ja -sopimuksia koskevia päätöksiä.
 • hyväksyttiin seurakunnan uusitut puhelin- ja laajakaistasopimukset. Tuotiin tiedoksi, että seurakunnanviraston ja seurakuntakodin hälytys- ja vartiointijärjelmät tullaan mahdollisesti uusimaan syksyn aikana. Päätettiin poistaa seurakunnan tarpeettomaksi osoittautunut fax -numero käytöstä.
 • hyväksyttiin seurakunnan uusitut vakuutukset: vakuutusturvaa parannettiin yli 70-vuotiaiden vapaaehtoistyöntekijöiden osalta ja oikeusturvaa sekä hallinnon vastuuvakuutuksia koskeva tarjous hyväksyttiin. Päätettiin, että rakennettavalle pääkirkolle otetaan rakennusajan vakuutus, josta sovitaan kun asia tulee ajankohtaiseksi.
 • tehtiin työntekijöitä koskevia työsuhteisiin, palkkausjärjestelmään ja kustannusten korvauksiin liittyviä päätöksiä. Merkittiin tiedoksi, että
  työntekijöiden työsopimukset on päivitetty.
 • todettiin, että kirkon rakennusprojektin myötä seurakuntakodin käyttö tulee muuttumaan määrältään ja luonteeltaan. Päätettiin ilmoittaa asiaa tiedustelleelle As Oy Lampukan hallituksen puheenjohtajalle, että aikaisempaan tapaan seurakuntakodin ovea käytetään ilmoitustauluna ja rakennusprojektin aikana seurakuntakodin käyttöön liittyvistä asioista vastaa seurakunnan kinnteistönhoitaja.
 • tehtiin ansioituneiden seurakuntalaisten muistamisia koskevia päätöksiä.
 • esitetään seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi päätöstä, jonka mukaan Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy:n konsulttisopimus hyväksyttiin allekirjoitettavaksi.
 • esitetään seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi päätös koskien edellisessä kokouksessa purettua arkkitehtisuunnittelun konsultti-sopimusta. Todettiin, että päätöksenteon myötä asia ei enää edellytä jatkotoimenpiteitä.
 • päätettiin, että seurakunta toimii rakennuttajana uuden kirkon rakentamisprosessissa. Päätettiin, että seurakunta palkkaa projektinjohtourakoitsijan.
 • päätettiin pyytää Oy RakValPro Ltd laatimaan 9.6.2014 hyväksyttyyn tarjoukseen aikaisemmin sovituilla lisäyksillä ja täsmennyksillä tämän hetkistä tilannetta vastaava sopimus, jonka seurakunnanneuvosto voi seuraavassa kokouksessaan allekirjoittaa.
 • perehdyttiin saatuun tarjoukseen ja päätettiin pyytää lisää kirkko-rakennusprojektin ulkopuolista valvojaa koskevia tarjouksia.
 • päätettiin laatia kirkollishallituksen 9.9.2016 pidettävään istuntoon tarvittavat liitteet ja anomus, jossa pyydetään hyväksyntää nykyisen kirkon purkamiseen ja uuden kirkon rakentamiseen.

Ilmoitusasioita:

 • kanttori Leena Lomu on suorittanut hygieniapassin
 • kanttorin vuosiloman aikana 18.7. – 11.8 sijaisena toimi Maria Nurminen
 • isä Markus on vuosilomalla 1. – 12.9., jolloin hallinnollisena sijaisena toimii Turun kirkkoherra Ion Durac, papilliset toimitukset ja päivystyksen hoitaa isä Hariton
 • seurakunnan kiinteistönhoitaja on vuosilomalla 2. – 11.9.
 • Ylöjärven Torpalla pidettyyn kristinoppileiriin osallistui 7 seurakunnan jäsentä
 • Lammilla pidettyyn perheleiriin osallistui 9 aikuista ja 11 lasta
 • seurakunta ja Pyhä Syke ry. osallistuvat Hämeenlinnan Taiteiden Yöhön 26.8. järjestämällä pääkirkkoon ohjelmallisen (ikonimaalaus, kuoro, käspaikka -piste, myyntipöytä) kirkkoyön klo 21 – 23, hartaushetki klo 22.30 alkaen
 • Tuula Huovisen ohjaama Feresikurssi seurakuntakodissa 1. – 3.9.
 • perinteinen luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja toimintapiirien edustajien yhteinen seminaari 15.9. klo 18 alkaen srk-kodissa
 • pääkirkon vuosijuhla 17. – 18.9.
 • su 18.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, metropoliitta Ambrosius
 • pääkirkon vuosijuhlan tarjoilusta (lounas ja kirkkokahvit seurakuntakodilla) ovat luvanneet huolehtia Marianne Kantonen ja Erja Wessman
 • ortodoksisten ja katolisten pappien yhteinen opintoseminaari
  Sofia -keskuksessa 5.-6.10.
 • kirkollishallituksen istunnon 3.5.2016 toimituskirjaan tehtyyn oikaisuvaatimukseen ei ole vielä tullut vastausta
 • jaettiin tuloslaskelma ja tase 1.4. – 30.6.2016

Seurakunnanneuvoston kokous 16.6.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Laine Marianne (siht.) sekä Räntilä Riitta (srk-valtuuston pj.); osallistumisoikeus: valtuusto 10§/2016. Seljänne Markku saapui klo 18.20

Päätöksiä:

 • Oulun ortodoksinen hiippakunta on tiedottanut koordinoivansa vuoden 2017 EU:n elintarvikeavun jakamista. Päätettiin, että rajallisten tila- ja henkilöstöresurssien vuoksi seurakunta ei toistaiseksi osallistu elintarvike-avun jakamiseen.
 • keväällä 2016 ylioppilaaksi kirjoittaneita seurakunnan jäseniä muistettiin lahjashekeillä. Päätettiin, että vakiintuneen käytännön mukaisesti seura-kunnan ylioppilaaksi kirjoittavia jäseniä muistetaan myös jatkossa vuosittain.
 • päätettiin, että Lammin Kaunisniemessä 4.-7.7.2016 pidettävän perheleirin leirinjohtaja suorittaa hygieniapassin. Päätettiin perheleirin osallistumis-maksuista.
 • tarkastettiin yhtiövastikkeet, käyttökorvaukset ja vuokrat As Oy Lampukan, As Oy Raatihuoneenkatu 4:n sekä Forssan rukoushuoneen osalta. Tarkastuksen perusteella päätettiin korottaa As Oy Lampukan asuinhuoneiston vuokraa, mutta seurakuntakodin tilavuokra päätettiin pitää ennallaan. Päätettiin, että As Oy Raatihuoneenkatu 4 asuin-huoneistosta veloitettavien käyttökorvausten laskutusperusteet muutetaan taloyhtiön tekemiä päätöksiä vastaavaksi.
 • Ahveniston kirkon alueella on ilmennyt pysäköintiongelmia. Asiaa koskevien selvitysten ja ohjeistusten mukaan päätettiin, että kyseisellä alueella otetaan käyttöön laminoidut pysäköintiluvat. Kirkonisännöitsijä jakaa pysäköintilupia seurakuntalaisten käyttöön tarpeen mukaan. Pysäköintipaikat tullaan merkitsemään asiaan kuuluvalla opastekyltillä. Opastekyltillä merkityille pysäköintipaikoille pysäköivillä tulee olla autossaan laminoitu pysäköintilupa. Pysäköintiluvan voi ottaa käyttöön vasta kun opastekyltti on paikallaan.
 • todettiin luottamushenkilöitä sekä toimikausia koskevia muutoksia joissakin seurakunnan lautakunnissa, työryhmissä ja toimikunnissa. Päätettiin esittää tarvittavat muutokset seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi.
 • todettiin, että PALTA ry ja Kirkon alat ry ovat saavuttaneet kilpailukyky-sopimusta (24 tunnin työajan vuotuinen pidennys) koskevan neuvottelu-tuloksen. Päätettiin, että seurakunnan työntekijät noudattavat kilpailu-kykysopimusta esitetyn mukaisesti.
 • todettiin kanslistin työsuhteen alkaessa sovitun koeajan päättyneen ja vahvistettiin kanslistin osa-aikainen toimi toistaiseksi voimassa olevaksi osa-aikaiseksi toimeksi. Päätettiin, että kanslistin ammattinimike vaihdetaan seurakuntasihteeriksi. Päätettiin seurakunnanviraston hallintoon ja talouteen liittyvistä työkäytännöistä. Päätettiin kanttorin työtehtävien perusteella määräytyvästä palkkausjärjestelmän mukaisesta vaativuusryhmästä.
 • päätettiin myöntää Diakoniaseuralle avustus 13.8.2016 järjestettävään retkeen kulttuurikeskus Sofiaan.
 • päätettiin valtuuttaa Sven Wessman selvittämään, millä edellytyksillä vanhalla hautausmaalla pidetyn pyhäinpäivän hartauden perinnettä voitaisiin jatkaa edellisten toimijoiden luovuttua tapahtuman järjestämisestä.
 • keskusteltiin ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen seurakunnan-neuvoston jäsenille toimittamien asiakirjojen pohjalta ortodoksisen kirkon keskusrahastoon kannettavista maksuista, keskusrahaston vuoden 2015 tilinpäätöksestä sekä kirkon tuloista ja menoista 2008 – 2015.
 • todettiin, että seurakunnalle saapuneen toimituskirjan mukaan kirkollis-hallitus on 3.5.2016 istunnossaan hylännyt seurakunnan 9.11.2015 lähettämän hakemuksen, jossa anotaan osittaista vapautusta keskus-rahastomaksusta uuden kirkon rakentamisen rahoitusta varten. Päätettiin lähettää kirkollishallituksen 31.5.2016 päivättyyn toimituskirjaan oikaisuvaatimus.
 • päätettiin esittää seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi seuraavat päätökset:
  • luovutaan pääkirkon muutos- ja laajennushankkeesta kustannussyistä, sillä uudisrakentaminen on selvitysten perusteella osoittautunut edullisemmaksi vaihtoehdoksi.
  • puretaan sopimus pääkirkon muutos- ja laajennushankkeen arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtitoimisto Matti Porkka Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Arkture Oy:n kanssa.
  • seurakunnan pääkirkko puretaan.
  • seurakunnalle rakennetaan uusi pääkirkko
 • todettiin, että HILMAssa julkaistuun seurakunnan pääkirkon uudisrakentamista koskevaan arkkitehtisuunnittelun avoimeen tarjouskilpailuun olivat määräaikaan mennessä tarjouksensa jättäneet Apsis Arkkitehtitoimisto, ERAT arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy ja Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Perehdyttiin tarjouksiin ja tarjouslomakkeiden pohjalta laadittuun pisteytystaulukkoon, jonka perusteella pääkirkon uudisrakentamisen arkkitehtisuunnittelijaksi päätettiin valita Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy. Esitetään valintapäätös seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi.
 • päätettiin, että pääkirkon rakennushanketta koskeva projektinjohto-palvelusopimus tarkistetaan ja päivitetään seuraavassa seurakunnan-neuvoston kokouksessa.
 • päätettiin, että seuraavassa seurakunnanneuvoston kokouksessa valitaan pääkirkon rakennushankkeelle ulkopuolinen valvoja.

Ilmoitusasioita:

 • jaettiin Mikko Juneksen uudistama Ahveniston kesäkirkon esite
 • ikonimaalauksen intensiivinen kesäkurssi pidetään srk-kodissa
  27. – 30.6.2016, opettajana Tarja Tarima

Seurakunnanneuvoston kokous 25.4.2016

Läsnä:  Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), Laine Marianne (siht.) sekä Räntilä Riitta (srk-valtuuston pj.); osallistumisoikeus: valtuusto 10§/2016

Päätöksiä:

 • pääkirkon suunnittelusta päätettiin järjestää avoin tarjouskilpailu, jonka järjestämisen vastuuhenkilöiksi valittiin Pertti Juntunen, Jari Pitkänen ja Markku Seljänne
 • hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös (talousarvion toteutumisvertailu, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, rahoituslaskelma sekä toiminta-kertomus), joka päätettiin lähettää seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi
 • hyväksyttiin vuoden 2015 vuosikertomus, joka päätettiin lähettää seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi
 • päätettiin, että avoimen tarjouskilpailun järjestämisen vastuuhenkilöiksi 13.4.2016 valittujen henkilöiden laatimat ja 25.4.2016 kokouksessa esittämät asiakirjat (suunnittelutarjouspyyntö, suunnitteluohjelma ja tarjouslomake) viimeistellään vastuuhenkilöjen toimesta siten, että ne voidaan julkaista viimeistään 2.5.2016 HILMAssa (työ- ja elinkeino-ministeriön ylläpitämä maksuton ja sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan)

Ilmoitusasioita:

 • kirkollishallitus on tiedottanut v. 2017 – 2019 toiminta-avustuksista, joiden hakemiseen ei seurakunnalla taloustilanteensa johdosta ole kuitenkaan edellytyksiä
 • Pirkanmaan ELY -keskus on 6.4.2016 päätöksellään myöntänyt luvan opastaa ortodoksinen hautausmaa kantatielle 52 sijoitettavalla osoite-viitalla ”Ortodoksinen hautausmaa”. Asia etenee Forssan toiminta-keskuksen isännöitsijän Heikki Halmeen toimesta
 • seurakunta on 9.11.2015 anonut osittaista vapautusta keskusrahasto-maksuista rakennettavan uuden kirkon rahoitusta varten, mutta anomukseen ei ole vielä saatu kirkollishallitukselta vastausta
 • khra Aroma vuosilomalla 23.5. – 9.6.2016, jonka aikana papilliset toimitukset hoitaa isä Hariton ja hallinnollisena sijaisena toimii Turun seurakunnan khra Ion Durac

Seurakunnanneuvoston kokous 13.4.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä) Poissa: Ahtola Anneli, Lomu Leena (kanttori), Laine Marianne (siht.)

Päätöksiä:

 • pääkirkon suunnittelusta päätettiin järjestää avoin tarjouskilpailu, jonka järjestämisen vastuuhenkilöiksi valittiin Pertti Juntunen, Jari Pitkänen ja Markku Seljänne

Ilmoitusasioita:

 • seuraava seurakuntaneuvoston kokous on tilinpäätöskokous, joka pidetään seurakuntakodissa maanantaina 25.4.2016 klo 18.00

Seurakunnanneuvoston kokous 4.3.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.)

Päätöksiä:

 • päätettiin valita osa-aikaisen kanslistin toimeen Marianne Laine
 • perehdyttiin kirkkorakennusprojektia käsittelevään metropoliitta Ambrosiuksen kirjeeseen
 • päätettiin hankkia arkkitehti kirkkorakennuksen suunnitteluun, joka toteutetaan olemassa olevan tilaohjelman (Pertti Juntunen 30.12.2015) perusteella
 • hankintalakiin perustuen päätettiin, ettei vastaanotettua suunnittelutarjousta (Pär Silén 29.2.2016) voida toistaiseksi hyväksyä
 • päätettiin hankkia rakennustoimikuntaan seurakunnan ulkopuolinen valvoja

Ilmoitusasioita:

 • seurakunta kustantaa Valamon nuorisotyöpäivien 17. – 19.4. osallistumis-maksun ja matkat edullisimman kulkuneuvon mukaisesti yhden henkilön osalta

Seurakunnanneuvoston kokous 18.2.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.)

Päätöksiä:

 • päätettiin kutsua kanslistin osa-aikaiseen toimeen hakemuksensa jättäneet henkilöt työhaastatteluun, johon osallistuvat kanslistin ja kirkkoherran lisäksi Markku Seljänne ja Sven Wessman
 • keskusteltiin kirkkorakennusprojektista
 • Athos-säätiön siirtoseiniä koskevaan tarjoukseen seurakunnanneuvosto suhtautui periaatteessa myönteisesti, mutta totesi, ettei asia ole ajankohtainen

Ilmoitusasioita:

 • keskusteltiin Forssan toimitiloista
 • tiistaina 23.2. seurakunnanneuvosto tutustuu Myllypuron toiminta-keskukseen ja tapaa metropoliitta Ambrosiuksen
 • Pyhän kolminaisuuden ikoni on palautunut seurakuntaan
 • Ylienkeli Mikaelin ikonista on tehty säilytyssopimus, jonka mukaan ikonia säilytetään toistaiseksi panssariprikaatin sotilaspapin työhuoneessa, josta ikoni palautetaan seurakunnalle pyydettäessä
 • syksystä 2016 alkaen pidetään aamupalvelus ja liturgia joka kuukauden 1. ja 3. sunnuntai

Seurakunnanneuvoston kokous 28.1.2016

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Seljänne Markku (varapj.), Ahtola Anneli, Juntunen Pertti, Nuoranne Anneli, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.)

Päätöksiä:

 • seurakunnanneuvoston varapuheenjohtajaksi v. 2016 valittiin Markku Seljänne
 • seurakunnan edustajaksi As. Oy Lampukan ja As. Oy Raatihuoneenkatu 4 kokouksiin vuosiksi 2016 – 2019 valittiin Markku Seljänne
 • pääkirkon rakennusprojektin ajaksi päätettiin perustaa rakennus-toimikunta, johon valittiin Pertti Juntunen, Altti Moisala ja Markku Seljänne sekä khra Aroma virkansa puolesta
 • päätettiin esittää seurakunnanvaltuustolle, että kirkolliskokouksen maallikkojen edustajaehdokkaaksi nimettäisiin Mikko Junes ja kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien vaalin valitsijamieheksi nimettäisiin Pertti Juntunen
 • hyväksyttiin v. 2016 kolehtipyhät
 • päätettiin, että toistaiseksi ei tehdä v. 2016 keskusrahaston avustusanomusta
 • seurakunnan kanslistin jäädessä eläkkeelle 1.4.2016 alkaen, päätettiin laittaa avoimeksi kanslistin osa-aikainen toimi, josta laadittava työpaikkailmoitus julkaistaan Hämeen Sanomissa ja seurakunnan verkkosivuilla
 • keskusteltiin kirkkorakennusprojektin nykytilanteesta

Ilmoitusasioita:

 • seurakunnasta osallistuu Puroniemessä järjestettäviin leirinohjaajien koulutuspäiviin 3-4 nuorta
 • seurakunnanneuvoston jäsenille jaettiin keskusrekisterin toimittamat kirkkokunnan väestökehitystä koskevat tilastotiedot vuodelta 2015
 • seurakunnanneuvoston jäsenille jaettiin As. Oy Raatihuoneenkatu 4 ylimääräisen yhtiökokouksen 14.1.2016 pöytäkirja

Seurakunnanneuvoston kokous 29.10.2015

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Junes Mikko (varapj.), Ahtola Anneli, Koponen Ari, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.). Koponen Ari saapui kokoukseen klo 19.00 Poissa: Lemola Niina, Melvas Hannu, Männistö Soja

Päätöksiä:

 • laadittiin seurakunnan tavoiteohjelma vuosille 2016 – 2018 ja päätettiin lähettää se seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
 • laadittiin seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja päätettiin lähettää se seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
 • laadittiin seurakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja päätettiin lähettää se seurakunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
 • määritettiin veroprosentiksi edelleen 2,15 %
 • myönnettiin Pyhä Syke ry:lle oikeus kolehtiin ja tuohusten myyntiin jumalanpalvelusten yhteydessä helmi- ja syyskuussa
 • todettiin, että v. 2016 talousarviossa on huomioitu diakonia- ja lähetystyö (kolehtipyhät vahvistettu 28.1.2016)
 • päätettiin, että seurakunta liittyy Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n yhteisöjäseneksi
 • todettiin, että Hämeenlinnan kaupungilta/rakennusvalvonta on saatu päätös kirkkorakennuksen purkamisesta (purkamislupa 2014 – 532/ päätös 11.9.2015)
 • kirkkorakennuksen purkamiseen liittyen todettiin, että purkutyöt on aloitettava ja saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta
 • päätettiin selvittää vaihtoehtoja seurakunnan taloushallinnon järjestämiseksi tulevaisuudessa
 • päätettiin hankkia Seravo Oy:ltä seurakunnan kotisivujen ylläpitämistä varten WordPress -pohjainen palvelupaketti, jonka pääkäyttäjänä toimii toistaiseksi Mikko Junes

Ilmoitusasioita:

 • khra Aroma vuosilomalla 9. – 21.12., jonka aikana papilliset toimitukset hoitaa isä Hariton ja hallinnollisena sijaisena toimii Turun seurakunnan khra Ion Durac
 • kanttori vuosilomalla 26.12.2015 – 4.1.2016
 • su 1.11. liturgiassa kerätään kolehti Viron kirkon lapsi- ja nuorisotyön hyväksi

Seurakunnanneuvoston kokous 17.9.2015

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Ahtola Anneli, Melvas Hannu, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.) Poissa: Junes Mikko (varapj.), Koponen Ari, Lemola Niina, Männistö Soja, Lomu Leena (kanttori)

Päätöksiä:

 • ortodoksisen kirkon keskusrekisterin tulostaman luettelon pohjalta laadittiin äänivaltaisten luettelo
 • todettiin, että vaalilautakunta vahvistaa luettelon kokouksessaan 30.9.2015

Seurakunnanneuvoston kokous 27.8.2015

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Junes Mikko (varapj.), Ahtola Anneli, Koponen Ari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.) Mikko Junes poistui kokouksesta uskonnonopetusjärjestelyjen (39§) käsittelyn ajaksi Poissa: Lemola Niina, Melvas Hannu, Männistö Soja, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori)

Päätöksiä:

 • ennen kokouksen alkua Markku Seljänne kertoi purkulupahakemuksesta, jonka pohjalta päätettiin odottaa virallista purkulupaa ja valitusajan umpeutumista
 • todettiin, että seurakunnasta on 14.8.2015 lähetetty vastineet kirkon suunnittelutyöhön liittyvien alihankkijoiden laskuihin liittyen
 • päätettiin pääkirkon vuosijuhlan järjestämisestä sunnuntaina 13.9.2015
 • päätettiin toimittaa seurakunnanvaltuuston vaali Hämeenlinnan ortodoksisessa kirkossa sunnuntaina 1.11. klo 12 – 15
 • keskusteltiin ortodoksisen uskonnon opetusjärjestelyistä seurakunnan alueella lv. 2015 – 2016 ja päätettiin korvata Mikko Junekselle osa opetusmatkakuluista verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvaamista koskevan päätöksen mukaisesti
 • päätettiin muistaa metropoliitta Ambrosiuksen 70 -vuotisjuhlaa lahjoittamalla viisisataa euroa kulttuurikeskus Sofian kappelin ikonimosaiikkien hankkimiseen
 • keskusteltiin hallinnon kehittämisesityksestä (Suomen ortodoksisen kirkon hiippakuntakeskeinen hallintomalli/15.4.2015) ja sen pohjalta seurakunnasta lähetetyn lausunnosta, jossa Hämeenlinnan seurakunta toteaa mm. että esitys on ristiriidassa kirkkolain kanssa useissa kohdissa

Ilmoitusasioita:

 • khra Aroma vuosilomalla 2.-8.10.
 • la 3.10. maallikkoehtoopalvelus
 • su 4.10. liturgian toimittaa isä Hariton
 • Forssan koululaisliturgia to 26.11. klo 9
 • Aamun Koiton aineiston toimittaminen Mikko Junekselle, vaalinumeron deadline 21.9.
 • katolinen hartaushetki Hattulan Pyhän Ristin kirkossa 19.9.

Seurakunnanneuvoston kokous 15.4.2015

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Junes Mikko (varapj.), Ahtola Anneli, Melvas Hannu, Männistö Soja, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.) Männistö Soja poistui kokouksesta klo 20.15. Melvas Hannu poistui kokouksesta klo 20.20 Poissa: Koponen Ari, Lemola Niina

Päätöksiä:

 • tarkastettiin ja hyväksyttiin vuoden 2014 tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus) ja päätettiin lähettää se seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi
 • tarkastettiin ja hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2014 ja päätettiin lähettää se seurakunnanvaltuuston vahvistettavaksi
 • päätettiin pyytää tuomari Yrjö Korhosta selvittämään Insinööritoimisto Rak-Tor Oy:n kirjeeseen 19.3.2015 ja laskuun 26.9.2014 sekä Kuukasjärvi Oy:n kirjeeseen (muistio) 7.4.2015 ja laskuun 15.9.2014 liittyvät vaatimukset
 • päätettiin, että Insinööritoimisto Rak-Tor Oy:n ja Kuukasjärvi Oy:n laskuja ei voida hyväksyä, koska sopimuksia ei ole syntynyt
 • kirkkorakennusprojektin osalta Hannu Melvas selvitti tapaamistaan Vahanen Oy:n edustajan kanssa

Ilmoitusasioita:

 • ortodoksisen kamarikuoron konsertti pidetään 19.4.
 • khra Aroma osallistuu Hämeenlinnassa järjestettävään kansalliseen veteraanijuhlaan 27.4.

Seurakunnanneuvoston kokous 3.3.2015

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Junes Mikko (varapj.), Ahtola Anneli, Melvas Hannu, Pitkänen Jari, Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.) Poissa: Koponen Ari, Lemola Niina, Männistö Soja, Lomu Leena

Päätöksiä:

 • hyväksyttiin taloussääntö ja lähettiin se valtuuston vahvistettavaksi
 • kirkkoherran laskujen hyväksyjäksi valittiin toistaiseksi Jari Pitkänen
 • nykyisen lainsäädännön mukaan verontasausrahastoa ei enää käytetä, joten päätettiin siirtää kyseisen tilin saldo ”Edellisten tilikausien yli/alijäämä” -tilille
 • perehdyttiin Museoviraston muistioon ja Vahanen Oy:n tarjoukseen (kirkon rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen riskiarvio ja tutkimus-suunnitelma) ja päätettiin jättää asia pöydälle lisäselvityksiä varten
 • hyväksyttiin vuoden 2015 kolehtipyhät
 • hyväksyttiin khra Aroman osallistuminen kirkkoherrojen opinto- ja työmatkalle Kyprokselle 5.-12.5.2015
 • päätettiin, että Mikko Junes laatii seurakunnan vuosikertomuksen, jota muut seurakunnanneuvoston jäsenet voivat kommentoida ja täydentää

Ilmoitusasioita:

 • seurakunnasta Parolan panssariprikaatille lainattu ylienkeli Mikaelin suurikokoinen sinkki-ikoni ja Pyhän Kolminaisuuden juhlasarjan ikoni palautuvat seurakuntaan kuluvan vuoden jouluun mennessä
 • Mikko Junes on noutanut isä Gaius Sahlbergin jäämistöstä lahjoituksena saadut ortodoksiset julkaisut (170 kpl) lämpimään varastoon Lopelle, josta ne aikanaan siirretään seurakunnan kirjastoon
 • khra Aroma vuosilomalla 9.-20.3.2015
 • keskusteltiin jumalanpalveluspukujen hankkimisesta

Seurakunnanneuvoston kokous 8.1.2015

Läsnä: Aroma Markku (pj.), Junes Mikko (varapj.), Ahtola Anneli, Melvas Hannu, Männistö Soja, Pitkänen Jari, Lomu Leena (kanttori), Wessman Sven (kirkonisännöitsijä), kanslisti (siht.). Junes Mikko poistui kokouksesta klo 18.55 Poissa: Koponen Ari, Lemola Niina

Päätöksiä:

 • khra Aroma tiedotti kirkon rakennushankkeen nykytilasta ja asiasta keskusteltiin
 • seurakunnanneuvosto laati vastauksen metropoliitta Ambrosiuksen lähettämään kirjeeseen (153/045/14) koskien Hämeenlinnan seurakunnan tiedotusta rakennushankkeen ja maallikkoblogin osalta

Ilmoitusasioita:

 • paastoliturgia (EPL) 11.3. Lopella, koululaisliturgiat Forssassa 9.4. ja 27.11.
 • papiston ja kanttorien koulutuspäivät 14.1. ja 15.1. Sofiassa
 • kanttorien talvipäivät 8.-10.2. Valamossa
 • kriparileiri järjestetään yhdessä Tampereen seurakunnan kanssa 2.-11.7. Ylöjärvellä
 • khra Aroma vuosilomalla 9.- 20.3.
 • Toimintatorstai -kerho aloitti toimintansa kanttorin ohjaamana ja kokoontuu parillisina viikkoina