Metropoliitta Ambrosius kertoi seurakunnantarkastuksessa 20. – 21.11.2017 kannustavan katsauksen seurakunnan tilanteeseen viime ja tämän vuoden aikana isojen vaikeuksien keskellä toimineille luottamushenkilöille ja seurakuntaväelle. Viimeisen kuuden vuoden aikana kuorotoiminta on ollut aktiivista, se toimii ekumeenisesti ja on esimerkillistä avoimuudestaan paikkakunnalla. Diakoniatyötä tehdään kokonaan vapaaehtoisvoimin. Seurakunnan sijoitustoimintaa on hoidettu esimerkillisellä tavalla.

Seurakunnan ikärakenne on tyypillinen muutaman muun pienen seurakunnan kanssa. Hautauksia on moninkertainen määrä kasteisiin verrattuna. Jäsenmäärä ja sen myötä toiminta ollut laskusuunnassa. Tähän tulisi kiinnittää huomiota.

Metropoliitta Ambrosius totesi seurakunnan tulevaisuudesta, että se on tekemistä vaille valmis. Mietittävä on mm. miten muualta paikkakunnalle muuttaneet toivotetaan tervetulleiksi ja aktiivisiksi jäseniksi seurakuntaan. Kirkkohanketta jatketaan, sillä nykyinen kirkkorakennus on tullut tiensä päähän. Kavallus ei kaatanut kirkkohanketta, totesi metropoliitta.

Maaliskuussa 2017 esille tulleen kavallusepäilyn sisäinen selvitystyö seurakunnassa on valmistunut. Keskeinen osa selvitystyötä on ollut tilinpäätöksen laatiminen ajalta 1.1.2016-31.3.2017. Tilitoimiston tekemässä kirjanpidossa ja erityistilintarkastuksessa kavalletun summan määräksi on vahvistunut 377 000 euroa. Tilinpäätös on toimitettu poliisille, joka jatkaa esitutkintaa laaditun selvityksen pohjalta. Epäiltynä on seurakuntasihteeri. Hänen työsuhteensa päättyi maaliskuussa heti asian tultua ilmi. Seurakunta toimii asiassa tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa asian selvittämiseksi.

Jonas Bergenstad
kirkkoherra
0400 330 484

Riitta Räntilä
seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja
050 588 6832