HÄMEENLINNAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Seurakunnanvaltuuston vaali kaudelle 2020-2023

Hämeenlinnan ortodoksisessa seurakunnassa toimitetaan lakisääteinen seurakunnanvaltuuston vaali ajalla 3.-10.11.2019. Vaalissa valitaan valtuutetut vuosille 2020-2023.

Seurakunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.5.2019, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen. Seurakunnanvaltuustoon valitaan 6 uutta valtuutettua.

Vaalitoimituksen äänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:

– Hämeenlinnan kirkko 3.11.2019 klo 11.30-13.30

– Forssan toimintakeskus 3.11.2019 klo 16-17

– Hämeenlinnan kirkkoherran virasto 8.11.2019 klo 15-16

– Hämeenlinnan kirkko 10.11.2019 klo 11.30-13

Äänioikeutettu seurakunnanvaltuuston vaalissa on jokainen seurakunnan jäsen, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 3.11.2019 on täyttänyt 16 vuotta. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, missä äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi 31.8.2019.

Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään 6 ehdokasta. Äänestyslippuun on varattu 6 paikkaa, joihin merkitään ehdokkaiden numerot. Äänestää voi pienempääkin määrää kuin 6 ehdokasta.

Äänioikeuttaan saa seurakunnan jäsen käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeutta voi käyttää millä tahansa äänestyspaikalla. Tarvittaessa äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Vaalin tulos julkaistaan 10.11.2019 kuulutuksena, ja se on nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla sekä seurakunnan kotisivuilla ja kirkon ilmoitustaululla.

Vaaliluettelo Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalissa 3.-10.11.2019:

  1. Erja Wessman
  2. Laura Huovinen
  3. Toni Rasilainen
  4. Katri Heporauta
  5. Sami Ylämurto
  6. Jussi Männistö

 

Jonas Bergenstad, vaalilautakunnan puheenjohtaja, 27.9.2019