Vaalin toimittamisen aika ja vaalialue

Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 3.-10.11.2019 välisenä aikana. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhdeksän (9) jäsentä.

Seurakunnanvaltuusto on 16.5.2019 päättänyt, että seurakunta muodostaa yhden vaalialueen.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon. Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään yhdeksää (9) ehdokasta. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, osoite: Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta, Matti Alangon seurakunta, 13130 Hämeenlinna, viimeistään torstaina 19.9.2019 klo 13.00.

Äänioikeutettujen luettelo

 Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Matti Alangon katu, 13130 Hämeenlinna, 16.–22.9.2019 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 24.9.2019 klo 13.00. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan lauantaina 28.9.2019.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Hämeenlinnan ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään perjantaina 4.10.2019. Lisäksi ilmoitus julkaistaan Ortodoksiviestin 25.10.2019 ilmestyvässä numerossa.