Marraskuussa pidettävien seurakuntavaalien ehdokkaita voi nyt asettaa, ja lomakkeet löytyvät tulevan seurakuntamme verkkosivuilta, edellisestä Ortodoksiviestistä sekä seurakunnan kansliasta.

Ehdokkaat tulee ilmoittaa seurakuntamme kansliaan viimeistään torstaina 17.9. kello 14 mennessä.

Kuinka ehdokkaaksi asettaminen tapahtuu?

Ehdokkaat asetetaan kirjallisesti lomakkeella.  Voit täyttää lomakkeen ja tulostaa sen tästä.

Ehdottajia pitää olla vähintään kaksi. Heidän täytyy olla 18 vuotta täyttäneitä seurakunnan jäseniä, ja heidän myös pitää kuulua samaan äänestysalueeseen kuin ehdolle asemansa henkilö tai henkilöt.

Ehdolle asetettujen tulee olla 18 vuotta täyttäneitä, ja heitä saa olla enintään niin monta kuin äänestysalueelta valitaan valtuutettuja seurakunnanvaltuustoon.

Ehdokkaaksi asettamislomakkeessa pitää olla ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta, ja siinä tulee olla myös vähintään kahden ehdokkaan kanssa samaan seurakuntaan ja vaalialueeseen kuuluvan ehdottajan nimikirjoitus.

Rohkeasti ehdottamaan tai ehdolle

Jos harkitset jonkun pyytämistä ehdokkaaksi tai itse ehdokkaaksi ryhtymistä, ole rohkea. Suostumisen kynnystä ei kannata nostaa mielessään liian korkeaksi. Monenlaiset ehdokkaat, taidot ja kokemus ovat valtuustossa eduksi.

Varmasti tunnet jonkun, joka haluaisi vaikuttaa seurakuntamme asioihin, tai ehkä olet juuri itse sellainen.

Seurakunta kasvaa –  erityinen mahdollisuus vaikuttaa suuressa valtuustossa

Erityinen vaikuttamisen mahdollisuus on nyt, kun seurakuntamme kasvaa. Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat liittyvät Helsingin seurakuntaan ensi vuoden alussa. Kasvavan ja uudistuvan seurakuntamme valtuustossa valtuutettu pääsee päättämään seurakuntalaisille merkittävistä asioista.

Uuden seurakuntamme valtuusto valitaan ehdolle asetetuista ehdokkaista. Vaalien kannalta on tärkeää, että meillä on riittävän paljon ja monenlaisia ehdokkaita, joista seurakuntalaiset voivat valita mieleisensä edustajat valtuustoon päättämään seurakuntamme asioista.

Nyt on siis aika vaikuttaa seurakunnan suuntaan, toimintaan ja tulevaisuuteen asettumalla ehdokkaaksi tai asettamalla mieleisesi ehdokkaan valtuustovaaleihin.

Ehdokkaaksi asettamisen lomake (word ja pdf)