2  Wessman Erja, 60, keittiöpäällikkö

 1. Olen seurakunnanvaltuuston jäsen, tiistaiseuran sihteeri/rahastonhoitaja. Teen vapaaehtoisena mm. diakonia-aamiaista ja seurakunnan nettisivujen päivitystä. Harrastan ikonimaalausta ja kuulun kirkkokuoroon.
 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Toimitilaratkaisut (mm. kirkko) pitää saada lopultakin kuntoon. Seurakuntien yhdistyminen pitää hoitaa niin, että se koituu kaikkien parhaaksi.
 3. Kokemuksen kahdelta edelliseltä valtuustokaudelta.

 

3  Huovinen Laura, 35, rekrytointipäällikkö

 1. Olen ollut seurakuntavaltuuston jäsen kaudella 2016–2019 sekä olen mukana kirkkokuorotoiminnassa.
 2. Hämeenlinnan ortodoksisen kirkon peruskorjaus. Seurakuntauudistuksen loppuun vieminen. Monipuolinen seurakuntatoiminta, ”elävä seurakunta”.
 3. Olen mukana valtuustossa kuluvalla toimikaudella ja aktiivisesti osallistunut seurakunnan asiainkäsittelyyn. Minulla on siis jo kokemusta päätösten teosta ja halu saattaa kesken jääneet asiat loppuun.

 

4  Rasilainen Toni, 40, teologian opiskelija

 1. Käyn säännöllisesti kirkon palveluksissa ja toimin alttaripalvelijana. Opiskelen avoimessa yliopistossa ortodoksista teologiaa ja luen paljon.
 2. Kirkkorakennuksen peruskorjaus ja uudistaminen, palvelusten pitäminen säännöllisinä ja jatkuvina, sekä oman vakituisen papin saaminen.
 3. Olen analyyttinen ja pyrin näkemään kokonaisuuksien lisäksi myös sellaisia yksityiskohtaisia asioita, jotka eivät välttämättä ole helposti havaittavissa.

 

5  Heporauta Katri, 41, varhaiskasvatuksen opettaja

 1. Olen tällä hetkellä valtuuston jäsen. Harrastuksiini on kuulunut jo vuosien ajan ikonimaalaus. Maalaan seurakunnan ikonipiirissä.
 2. Hämeenlinnan pääkirkon peruskorjaus. Hämeenlinnan seurakunnan yhdistyminen Lahden ja Helsingin seurakuntien kanssa. Uuden, vakituisen papin palkkaaminen.
 3. Innokkuutta ja avarakatseisuutta. Olen työskennellyt aiemmin Helsingin seurakunnan diakoniatyöntekijänä.

 

6  Ylämurto Sami, 45, eläkeläinen

 1. Ponomari, kesäkirkon isännöitsijä.
 2. Pääkirkon kunnostus, kesäkirkon tontti seurakunnan haltuun, seurakuntalaisten aktivointi palvelusten ulkopuoliseen toimintaan.
 3. Monipuolista ja idearikasta suunnittelua tulevaisuuteen.

 

Männistö Jussi, 44, sijoitusjohtaja

 1. Olen ollut vuosia mukana seurakuntamme sijoitustoiminnassa. Tämän lisäksi olen monesti osallistunut budjetin laadintaan.
 2. Päällimmäisenä mieleeni tulee kirkkomme remontointi, uuden papin saaminen seurakuntaamme sekä taloutemme turvaaminen.
 3. Pystyn olemaan apuna talouteen ja sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa.