Hämeenlinnan alueelta Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustoon valittiin

Katri Heporauta, 24 ääntä

Elise Tamminen, 24 ääntä.

Äänestämässä kävi 29 äänioikeutettua, äänestysprosentti oli 3,64. Hylättyjä äänestyslipukkeita oli 1.