Uudessa Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuustossa on 21 jäsentä, joista kaksi tulee Lahdesta ja
kaksi Hämeenlinnasta.

Äänestysprosentti nykyisen Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalialueilla (1-5) oli 4,02%.

15.11.2020

Helsingin ortodoksisen seurakunnan marraskuussa toimitettavassa valtuustovaalissa oli ehdolla 33 ehdokasta. Heistä valtuustoon valittiin puolet eli 17 jäsentä. Äänestysprosentti nykyisen Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalialueilla (1-5) oli 4,02%.

Tämän lisäksi uuteen Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuustoon valittiin kaksi ehdokasta Lahden ja kaksi Hämeenlinnan seurakunnista. Lahdessa ehdokkaita on neljä. Hämeenlinnassa taas kaksi.

Valituksi tulleet ja äänimäärät:

Helsinki, vaalialue 1

Penttonen Soili                                          Helsinki                              159

Palola Elina                                                Helsinki                              142

Kontkanen Mika                                       Helsinki                              140

Brodkin Jefim                                            Helsinki                              138

Lampinen Marina                                     Helsinki                              138

Tchervinskij Anna                                     Helsinki                              137

Saarinen Ulla                                             Helsinki                              133

Vantaa, vaalialue 2

Soraniva Anna                                            Vantaa                               43

Stenberg Andreas                                     Vantaa                               42

Karpin Miika                                                Vantaa                               36

Keski- ja Itä-Uusimaa, vaalialue 3

Lindström Anja                                          Järvenpää                          41

Brodkin Leena                                           Järvenpää                          30

Espoo ja Kauniainen, vaalialue 4

Virolainen Joonas                                     Espoo                                 55

Kilpinen Kim                                              Espoo                                 49

Väisänen Irina                                           Espoo                                 46

Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummi, vaalialue 5

Murto Risto                                               Lohja                                  45

Juntunen Pertti                                         Vihti                                   28

Lahti, vaalialue 6

Valituksi tulleet:

Anatoli Lappalainen, 48 ääntä

Markku Pelkonen, 42, ääntä

Äänestysprosentti: 4,18%.

Hämeenlinna, vaalialue 7

Valituksi tulleet:

Katri Heporauta 24 ääntä

Elise Tamminen 24 ääntä

Äänestysprosentti: 3.64%

Teksti: Susanna Somppi